لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

روشهای نگهداری مواد غذایی

ü

üالف)روشهای فیزیکی

در نگهداری مواد غذایی به روش فیزیکی از گرما ، سرما و تشعشع استفاده می شود.

üب)روشهای شیمیایی

اسلاید ۲ :

اشعه دهی(Irradiation )

üاشعه دهی مواد غذایی نوعی فرآیند «سرد» برای نگهداری غذا محسوب می شود.

üاشعه دهی مواد غذایی نوعی روش فیزیکی برای فرآوری محسوب می شود که شامل قرار دادن ماده غذایی بسته بندی شده در برابر اشعه های گاما، اشعه X و الکترون می باشد.

اسلاید ۳ :

مزایای اشعه دهی

Jافزایش زمان نگهداری محصولات ریشه ای

Jضدعفونی کردن ادویه ها، میوه ها و غلات

Jکاهش میکروارگانیسمهای عامل فساد

Jتاخیر در رسیدن میوه ها

Jبهبود خصوصیات حسی مواد غذایی

Jتخریب یا کاهش میکروارگانیسمهای بیماریزای غیرقابل اجتناب به ویژه عوامل آلوده کننده مواد غذایی خام با منشا حیوانی

J

اسلاید ۴ :

دوز جذب شده

µمیزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد شده به هنگام قرار گرفتن مواد غذایی در برابر اشعه پرانرژی از طریق انرژی جذب شده اندازه گیری می شود.

 

اسلاید ۵ :

روش های اشعه دهی

üبر اساس دوز پرتوهای یونیزه در فرآیند اشعه دهی، این فرآیند به سه روش انجام می شود.

vالف)Radicidation

vب)Radurization

vج)Radapertization

 

اسلاید ۶ :

کاربرد اشعه دهی در مواد غذایی

üمیوه ها و سبزیجات:

اشعه دهی فرآیند معتبری برای ممانعت

 از جوانه زنی محصولاتی نظیر پیاز

و سبزیجات می باشد.

üگیاهان دارویی و ادویه ها:

برای کنترل میکروارگانیسمهای پاتوژن در گیاهان دارویی و ادویه ها میزان اشعه KGy 10 لازم است.

 

اسلاید ۷ :

غلات:

دوز مجاز اشعه برای جلوگیری از جوانه زنی غلات KGy 1 اعلام شده است . مزیت استفاده از اشعه دهی در غلات، استفاده در مقادیر بالا به جای فومیگاسیون و جایگزینی اوزون با متیل بروماید می باشد.

فرآورده های گوشتی:

دوز اشعه حداقل KGy 10،

اثر مفیدی در نابود کردن پاتوژنهادارد.

تحقیقات نشان می دهد اشعه دهی روش مناسبی برای حذف ویروسهای موجود در فرآورده های گوشتی نیست.

اسلاید ۸ :

مزایای اشعه دهی

üکیفیت مواد غذایی را تا مدت زمانهای مختلف ثابت نگاه می دارد.

üهیچ باقیمانده سمی در مواد غذایی نمی گذارد.

üارزش تغذیه ای مواد غذایی حفظ می شود.

üرسیدگی، پیری و جوانه زنی میوه ها و سبزیهای تازه را کنترل می کند.

üکیفیت حسی مواد غذایی به خصوص نسبت به سایر روشها به نحو بهتری حفظ می گردد.

üبرای غذاهای بسته بندی شده و منجمد هم کاربرد دارد.

üمواد غذایی را عاری از وجود باکتریهای بیماریزا، مخمرها، کپکها و حشرات می کند.

اسلاید ۹ :

محدودیت های اشعه دهی

œ عدم قابلیت آن در جلوگیری از فعالیت آنزیمی

œ ممکن است برخی از میکروارگانیسمها در برابر اشعه دهی مقاوم باشند.

 مقاومت میکروارگانیسمهای مختلف به اشعه دهی معمولا به ترتیب زیر است:

ویروسها > مخمرها = اسپورها > کپکها = گرم مثبت ها > گرم منفی ها

 

اسلاید ۱۰ :

تشعشعات مورد استفاده درصنایع غذایی

ü تشعشعاتی با فركانس پایین تر وانرژی كمتر است و با عنوان اشعه ماوراء بنفش

ü تشعشعاتی با فركانسهای بالاتر هستند كه مقدار انرژی زیادی دارند وقادراند ملكولها را به یونها تجزیه نمایند واز این رو تشعشعات یونیزه نامیده می شوند.

vدرمیان تشعشعات الكترومغناطیسی مختلف اشعه ماوراء بنفش كاربرد گسترده ای در صنایع غذایی پیدا كرده است.