لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

 

 سازمانهای کنونی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفته اندکه مدیران و رهبران آنها باید با نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایشان جهت زنده نگهداشتن سازمان وجود دارد مقابله کنند ، این مقابله به وسیله تغییر صورت می گیرد .

    تغییر یک واقعیت سازمانی است و رسیدگی به تغییر یکی از کارهای هر مدیری می باشد.

 

اسلاید ۲ :

نیروهای خارجی

– هزینه های فزاینده

– ترس از کمبود منابع طبیعی

– امنیت کارکنان

– تحریم مصرف کنندگان

– رقابت در بازار

– قوانین و مقررات دولتی

– فناوری

اسلاید ۳ :

    تحولات در یک سازمان نیاز به یک تسهیل کننده دارد . افرادی  که به عنوان کاتالیزور عمل می کنند و مسؤلیت مدیریت فرآیند تغییر وتحول را می پذیرند عامل یا عوامل تغییر نامیده می شوند .

    عامل تغییر می تواند مدیر ، کارمند یا افراد خارج از سازمان (که به عنوان یک مشاور در آن سازمان به کار مشغول هستند ) باشد.

 

 

اسلاید ۴ :

مدل رایج برای بررسی تغییر در آبهای آرام

فرآیند تغییر سه مرحله ای کرت لوین : بر طبق نظر لوین ، فرآیند تغییر موفقیت آمیز نیاز به ذوب شدن وضع موجود ، ایجاد وضعیت جدید و انجماد وضعیت جدید برای دائمی شدن دارد.

اسلاید ۵ :

    محیط هم نا مطمئن است و هم پویا ، سازمان را به مثابه قایق کوچکی می بیند که رودخانه ای خروشان را طی می کند ،مسافران این قایق افرادی هستند که با هم سفر نکرده اند، همه با رودخانه ناآشنا هستند قصد خود را نمی دانند ، در این رودخانه تغییر طبیعی و مدیریت تغییر فرآیندی مداوم است.

اسلاید ۶ :

    تغییر برنامه ای : کوشش آگاهانه و کلی در اداره رویدادها جهت      دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده.

    تغییر خودجوش: برای بوجود آمدن این قبیل تغییر کوشش عمدی صورت نمی گیرد ، در اکثر موارد تغییرات خودجوش نتیجه مقابله و واکنش به آشفتگی هائی است که از رویدادها ناشی می گردد.

    تغییر تکاملی: شامل کل دگرگونیهای بزرگ و کوچکی است که در بلند مدت در یک سازمان رخ می دهد.

اسلاید ۷ :

۱-تشخیص: بیانگر جمع آوری پیوسته اطلاعات در مورد کل سیستم ،واحدهای فرعی ،فرآیندهایسیستم ،فرهنگ و سایر محورهای مورد نظر است.

۲-اقدام عملی: همه فعالیتها و برنامه های تغییر طراحی شده برای بهبود کارکرد سازمان را در بر می گیرد.

۳-مدیریت برنامه: فعالیتهای طراحی شده برای حصول اطمینان از موفقیت برنامه ، نظیر تدوین استراتژی و رسیدگی به پیچیدگیها و حوادث ناگهانی در همه برنامه ها را شامل می شود.

اسلاید ۸ :

همانطور که تغییر اجتناب ناپذیر است وجود مقاومت در برابر

آن نیز حتمی است و در این زمینه سازمانها هم باعث ایجاد 

تغییر و هم باعث مقاومت در برابر تغییر می شوند.

اسلاید ۹ :

مقاومت در برابر تغییر کاهش خواهد یافت اگر:

 

                            رفتار متواضعانه برای پذیرش برتری دیگران در یک

                          موضوع خاص و نیز رفتار عاقلانه برای رقابت و برتری جستن بر آنها در همان موضوع.

اسلاید ۱۰ :

                         پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو

                         (قدرت ایجاد اندیشه های نو و تازه)

                          عملی ساختن اندیشه و فکر نو

                         (کاربردی ساختن افکار نو و تازه )