لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت هماهنگي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت هماهنگي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف هماهنگي

lهماهنگي عبارت از، ادغام فعاليت‌هاي واحدهاي مختلف سازمان به منظور يكپارچه نمودن كوشش و تلاش كاركنان براي رسيدن به هدف نهايي

 

اسلاید ۲ :

lهماهنگي عبارت از، تقسيم كار سازمان به نحوي كه بهره‌وري و كارآيي افزايش يابد. براي اجراي هماهنگي سازماني، واحدها بايد از وظايف و نوع فعاليت‌هاي يكديگر مطلع باشند؛ به نحوي كه كاركنان بدون اصطكاك با يكديگر كار كنند.

l

 

اسلاید ۳ :

 

هماهنگي و حيطه نظارت

lبه نظر ارويك، هيچ انساني نمي‌تواند عمليات بيش از پنج الي شش نفر را به نحو مؤثري مستقيماً نظارت نمايد

lالف با ب

lالف با ج

lالف و ب با ج

lالف و ج با ب

lب با ج

lج با ب

اسلاید ۴ :

l1- هماهنگي از طريق رعايت سلسله مراتب فرماندهي،و اعمال اصول رسمي سازمان خصوصاً توجه به حيطه نظارت و استفاده از كمك‌هاي كارشناسان ستادي

l2- هماهنگي از طريق استاندارد كردن فعاليت‌هاي سازماني، كه اعمال هماهنگي را با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات موضوعه به صورت خودكار تسهيل و به مرحلة اجرا در مي‌آورند

اسلاید ۵ :

l3- هماهنگي از طريق واحدهاي سازماني هماهنگ كننده، كه معمولاً به دو شكل انجام مي‌شود؛ از طريق گروه‌هاي هماهنگ‌كننده موقت، واز طريق واحد و يا گروه‌هاي هماهنگ كننده ثابت

l4- هماهنگي از طريق خود هماهنگي،كه كاركنان با اتكاء به خود و اعتماد به نفس، بدون نظارت و يا سرپرستي، فعاليت‌هاي خود را هماهنگ مي‌كنند

اسلاید ۶ :

روش‌هاي اثربخش كردن هماهنگي

lاستفاده از تكنيك‌هاي اساسي مديريت، شامل سلسله مراتب مديريتي، قوانين، دستورالعمل‌ها و برنامه‌ريزي و اهداف

اسلاید ۷ :

تعريف رهبري

lبزعم جرج تري George R Terry رهبري عبارت از:

l«عمل تأثيرگذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف‌هاي گروهي تلاش كنند»

l«فرآيند هدايت و اعمال نفوذ بر فعاليت‌هاي گروه يا اعضاء سازمان

اسلاید ۸ :

گريفين

lرهبري عبارت از كاربرد بدون زور و جبر وعامل نفوذ براي شكل دادن به گروه و يا اهداف سازمان و انگيزاندن رفتار در جهت تحقق اين اهداف

Ricky W. Griffin

اسلاید ۹ :

خصوصيات يك رهبر

lبررسي‌هاي انجام شده در رابطه با خصوصيات رهبر و رهبري مويد اين نكته است كه وجود عوامل فيزيكي از قبيل جثه، قد، جذابيت، قدرت كلام و … داراي اهميت ويژه‌اي نيست؛

اسلاید ۱۰ :

lبلكه خود نتيجه و معلول، علت توانايي رهبري مي‌باشند. رهبراني چون گاندي كه هيچيك از خصوصيات فيزيكي را نداشتند، بهترين نمونه اين بررسي‌ها است