لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت هوش تجاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت هوش تجاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف هوش تجاری (۱)      

عبارتست از بُعد وسيعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت

     توليد پرس و جو در راستای آناليز Enterprise برای اتخاذ تصميات تجاری دقيق و هوشمند.   

 

اسلاید ۲ :

 

تعريف هوش تجاری (۲)    

يک هوش تجاری براساس يک معماری Enterprise تشکيل شده و در قالب OLAP (پردازش تحليلی برخط)، به تحليل داده های تجاری و اتخاذ تصميمات  دقيق و هوشمند می پردازد.

اسلاید ۳ :

تعريف هوش تجاری (۴)

هوش تجاری، نه بعنوان يک محصول و نه بعنوان يک سيستم، بلکه بعنوان يک معماری موردنظر است که شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحليلی است که به استناد پايگاه های داده عملياتی و تحليلی به اخذ و کمک به اخذ تصميم  برای فعاليت های هوشمند تجاری می پردازند. 

 

اسلاید ۴ :

برخی ازکاربردهای برنامه های تصميم يار BI

تحليل چند بعدی ازداده های عملياتی در قالب OLAP ،

تحليل Click-Stream،

داده کاوی،

پيش بينی کردن،

تحليل تجاری،

پرس وجو کردن و گزارش گيری و ترسيم آماری،

تحليل مکانی،

مديريت دانش،

کاوش در متن، محتوا و صوت،

 

اسلاید ۵ :

مسيری که يک کاربر در حين دستيابی به يک صفحة وب طی می کند.

هر انتخاب مجزايی که کاربر در محيط وب انجام می دهد، تا به يک صفحة وب برسد مستلزم يک لينک جديد است، هرچه کاربر در اين مسير بيشتر جلو رود و مطلب مورد نظر خود را پيدا نکند، احتمال اينکه به سايت وب ديگری برود بيشتر است.

در نتيجه تحليل الگوهای دستيابی به صفحات وب بايد چنان باشد که طراحان سايت وب را در ايجاد ساختارها، پيوندها و تسهيلات جستجوی کاربر پسند تر ياری کند.
 

اسلاید ۶ :

دلايل داشتن سيستم های مبتنی بر هوش تجاری

دلايل اقتصادی.

دنبال نمودن اهداف کارايی سيستم کاربردی.

افزايش رقابت ها.

تجارت الکترونيکی.

حمايت از تصميم گيری های سيستم کاربردی.

کثرت مشتريان.

نياز به آناليز عمليّات سيستم.

صحّت و دقّت اطّلاعات حاصل از سيستم.

دسترسی به داده های بهنگام شده.

کاهش هزينه.

رضايت کاربران نهايی در مقايسه با کالاهای مشابه.

اسلاید ۷ :

سرويس هايی که از پايگاه داده تحليلی به منظور پاسخگويی سريع به پرسش های تحليلی کاربران استفاده می کنند، پردازش تحليلی برخط (OLAP) ناميده می شوند.

OLAP عبارت است از مجموعه ای از نرم افزارها که برای اکتشاف و تحليل سريع داده های مبتنی بر يک شيوة چند بُعدی با چندين سطح از مجموع سازی استفاده می شود. (Aggregation)، تصميم گيری را سريع و آسان می کند.

 آسان شدن تصميم گيری به دليل قابليت هدايت تحليل ها بدون نياز به يک زبان پرس  و جوی اصلی يا فهم ساختار زيرين بانک اطلاعاتی حاصل می شود.    

اسلاید ۸ :

سريع ترشدن تصميم گيری نيز از اين جهت است که مجموع داده ها برای درخواست های متداول از پيش محاسبه شده است و به اصطلاح داده ها، Pre-Aggregate شده اند، بنابراين زمان محاسبه کاهش يافته و پاسخگويی به پرس وجوهای پيچيدة تحليلی به سرعت امکانپذير خواهد بود.

پايگاه داده تحليلی (DW) و پردازش تحليلی بر خط (OLAP) از جمله عناصر ضروری در سيستم های تصميم يار به شمار می آيند.

اسلاید ۹ :

پايگاه دادة تحليلی(ادامه)

داده های موجود در پايگاه دادة تحليلی، غير قابل تغيير، يعنی فقط خواندنی هستند و توسط کاربران قابل تغيير نيستند.

وظيفة اصلی و مهمترين کاربرد پايگاه های دادة تحليلی انجام پردازش های تحليلی برخط (OLAP) می باشد.

متناظر اين عمل در پايگاه های دادة عملياتی، انجام و پاسخگويی به تراکنش های کاربران است که پردازش های تراکنشی برخط ((OLTP ناميده می شود. 

اسلاید ۱۰ :

پايگاه دادة تحليلی(ادامه)

قبل از پايگاه داده تحليلی،  Repository داريم که جزئی ازBI  است.

اولين وظيفة DW در معماری BI عبارتست از سازماندهی Repository دانش و Repository داده که از منابع مختلف بدست می آيد.

 به اين معنی که ذخيره سازی، اعتبارسنجی، تأييد و امکان دسترسی آسان به آن را فراهم می سازد. برای اين کار توصيه می شود، ابتدا به ساخت Data Mart اقدام گردد.