لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

                                                                بسمه تعالي

مجموعه اسلايدهاي اين فايل اطلاعاتي ، شامل گزارشي است كه در تاريخ آبان ماه سال ۱۳۸۱

با عنوان : گزارش افزايش توليد محصولات زراعي در سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰

در جلسه هيئت دولت

واقع در سالن كنفرانس حافظيه كاخ سعد آباد توسط آقاي دكتر بخشنده (معاون برنامه ريزي و اقتصادي)

كه با همكاري آقايان مهندس مجتبي پالوج و جهانبخش امامي تنظيم و تدوين گرديده ، ارائه شده است

گرارش فوق بر اساس مستندات مشروح زير تهيه ، تنظيم ، تدوين و ارائه گرديده است.

اسلاید ۲ :

:مقدمه

       بخش كشاورزي كشور با  عنايات خاص خداوند متعال و پشتيباني مجلس محترم شوراي اسلامي و هيأت محترم دولت  و با همت كشاورزان سختكوش و پر تلاش به موفقيتهايي در سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰ دست يافته است كه نمود عيني آن در افزايش توليد محصولات زراعي تجلي يافته است .

       در اين مجموعه ضمن ارائه آمار عملكرد ،  دلايل عمده افزايش توليد ومتغيرهاي موثر بيان گرديده است .

اسلاید ۳ :

:علل افزايش توليدات

۱- شرايط مناسب اقليمي و بارندگي

۲- اتخاذ سياستهاي مناسب زراعي

۳- اعمال سياستهاي حمايتي

الف – قيمت تضميني

ب – بيمه محصولات

ج – تسهيلات بانكي

۴- توسعه زير ساختها و زير بناها

۵- توسعه مكانيزاسيون

۶- تامين به موقع نهاده ها

۷- مبارزه با آفات و امراض

اسلاید ۴ :

        در سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰ شرايط اقليمي بويژه بارندگي و درجه حرارت مناسب نسبت به سال زراعي گذشته در افزايش توليد موثر بوده است  ليكن در مقايسه با سال زراعي ۷۷-۱۳۷۶ كه طي سالهاي گذشته بيشترين بارندگي را داشته است متوسط بارندگي كشور به ميزان ۵/۵۹ ميليمتركمتر و در برخي از استانها بيش از ۲۰۰ ميليمتر كاهش داشته است و ليكن ميزان توليد در كل و همچنين عملكرد در واحد سطح به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است .

       بطوريكه در اين سال زراعي حدود نيم ميليون هكتار سطح زير كشت و ۶۸۱ هزار تن توليد گندم ديم نسبت به سال زراعي ۷۷-۱۳۷۶ كاهش يافته است ولي كل توليد گندم و ساير محصولات عمده افزايش قابل ملاحظه اي  داشته است .

        اين نكته مبين آن است كه علاوه بر شرايط مناسب اقليمي مانند بارندگي و درجه حرارت مناسب عوامل ديگري از جمله عوامل مديريتي و اعمال و اتخاذ سياستهاي حمايتي و پشتيباني نقش مؤثري در افزايش توليد داشته اند .

اسلاید ۵ :

۲- اتخاذ سياستهاي مناسب زراعي:

– افزايش بهره وري منابع توليد

– تهيه و تامين بذور مناسب

– توسعه مكانيزاسيون

– بهينه سازي ادوات خاك ورزي كاشت ، داشت و برداشت

– گسترش مبارزه با آفات و امراض و علفهاي هرز و جلوگيري از كاهش خسارات و ضايعات

– بهبود تغذيه گياهي

– نظارت بر اجراي صحيح عمليات كاشت ، داشت و برداشت

– ترويج يافته هاي علمي

– ساماندهي بازرگاني محصولات كشاورزي

اسلاید ۶ :

۲- اتخاذ سياستهاي مناسب زراعي :

گندم

– حمايت منطقي و موثر و مستمر از قيمت گندم

– افزايش قيمت ، اعلام به موقع قيمتهاي تضميني و روش خريد مناسب

– تغذيه متعادل گياهي

– تامين به موقع نهاده ها

:برنج

– تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري

– توسعه مكانيزاسيون

– افزايش راندمان و كاهش مشقت كاري

– توسعه كشت دوم با هدف افزايش توليد درآمد شاليكاران

– حمايت از ارقام پر محصول

– حمايت از صنايع تبديلي برنج

اسلاید ۷ :

۵- تو سعه مكانيزاسيون:

– تهيه و توزيع بيش از ۱۲۶۰۰ دستگاه انواع تراكتور سبك و سنگين در سال ۱۳۸۰

– افزايش كاربرد ماشين آلات و ادوات در مراحل مختلف كاشت ، داشت و برداشت

– حمايت از توسعه تشكلهاي مرتبط با مكانيزاسيون

– ساماندهي و نظامند كردن خدمات پس از فروش

– توسعه آموزشهاي ترويجي و كاربردي مرتبط

– تهيه و توزيع بيش از ۳۶۰ دستگاه كمباين سبك و سنگين در سال ۱۳۸۰

– پرداخت  تسهيلات بانكي براي توسعه مكانيزاسيون

اسلاید ۸ :

انواع حمايت هاي اتحاديه اروپا از بخش كشاورزي

– قيمت ارشادي

– يارانه صادراتي

– تعرفه واردات

– محدود كردن توليد

– تعيين سهميه كاشت و رعايت الگوي كشت

– اجراي برنامه عدم كاشت ( براي كشاورزان بزرگ )

– حمايت براساس سابقه مشاركت

– حمايت از زيرساختهاي بخش كشاورزي

اسلاید ۹ :

انواع حمايت از بخش كشاورزي در كره جنوبي :

خريدهاي تضميني

– حمايت از منابع پايين دست

– اعطاي وامهاي كم بهره

– پرداخت يارانه به نهاده هاي كشاورزي

– سرمايه گذاري در زير ساختها

اسلاید ۱۰ :

انواع حمايت از بخش كشاورزي در تركيه :

– پرداخت يارانه به نهاده ها

– دخالت در بازاريابي محصولات

– اعطاي يارانه به تعاونيهاي بازاريابي كشاورزي

– تعرفه وارداتي

– يارانه صادراتي

– سرمايه گذاري در زيرساختها

– معافيت مالياتي