لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رئوس مطالب

lمقدمه

lمديريت اطلاعات مالتي‌مديا در پايگاه داده:

lنکات مورد توجه براي ذخيره سازي داده ها

lمعماري سيستم

lContinuous-Media Data

lماهيت داده‌هاي مالتي‌مديا

lفرمت داده‌هاي مالتي‌مديا

lپردازش Queryها

l

l

l

اسلاید ۲ :

مقدمه

lاستفاده از متن براي نگهداري داده ها

lداده‌هاي مالتي‌مديا

lبه مجوعه متن، گرافيک و صدا براي نمايش اطلاعات

lهدف :ايجاد يک چهارچوب کلي براي درخواست، جمع آوري و ذخيره داده‌هايي مانند صوت و تصوير و عکس

اسلاید ۳ :

مديريت اطلاعات مالتي‌مديا در پايگاه داده:

lعکس و ويژگيهاي آن : به صورت مجموعه‌اي از تاپلها

lذخيره در پايگاه داده رابطه‌اي

lمشکلات:

lفهرست‌سازي

lبهينه سازي Query

lمديريت بافرها

lکنترل همزماني

lمسائل امنيتي

lترميم داده‌ها

اسلاید ۴ :

مديريت اطلاعات مالتي‌مديا در پايگاه داده:

lتبدیل داده‌هاي مالتي‌مديا به صورت رابطه

lنوع خاصي از Queryها و اعمال را به صورت کارآمد

l Queryهايي مانند “تمام تصاويري را بيابيد که در آنها شخصي در حال مطالعه است”

l

اسلاید ۵ :

مديريت اطلاعات مالتي‌مديا در پايگاه داده:

lذخیره داده ها به صورت فايل

lذخیره اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه داده  

lحجم داده

lمشخصات ايجادکننده آن

lنوع داده

lمکان داده‌ها در روي ديسک

lمزيت

lحجم کمتر در پايگاه

اسلاید ۶ :

مشکلات

lاز دست دادن امکانات پایگاه داده

lمشکلات عدم فهرست سازی

lممکن است در حالي که مشخصات يک داده در داخل پايگاه وجود داشته باشد خود آن داده چون در بيرون از پايگاه ذخيره شده پاک ‌شود و DBMS نمي تواند کنترلي روي اين موارد داشته باشد.

اسلاید ۷ :

نکات مورد توجه براي ذخيره سازي داده ها

lپايگاه داده‌اي بايد انتخاب شود که بتواند Large object ها را پشتيباني کند زيرا داده‌هاي  مالتي‌مديا حجم زيادي  را اشغال مي‌کنند.

lروشها:

lقسمت‌بندي داده ها وذخیره جداگانه هر قسمت

lذخیره داده ها در خارج از پایگاه داده

lاشاره گر به فایل حاوی اطلاعات در داخل پایگاه داده

lاستاندارد SQL/MED با داده‌هاي خارجي به گونه‌اي رفتار مي‌کند که گويي جزئي از پايگاه داده هستند

اسلاید ۸ :

نکات مورد توجه براي ذخيره سازي داده ها

lبازيابي داده‌ها از نوع audio و video با سرعت يکنواخت

lContinuous-media-data

lبازيابي داده‌هاي مشابه: منظور از اين اصطلاح اين است که در اين گونه پايگاه داده‌ها ما احتياج داريم که داده‌هايي که مشابه يک نوع خاص هستند را استخراج کنيم ممکن است داده‌هايي که استخراج مي‌شود کاملاً مشابه مورد درخواست شده نباشد اما به هر حال پايگاه داده بايد بتواند آنها را تشخيص داده و استخراج کند

اسلاید ۹ :

بازيابي داده ها

lبازيابي ديتاها در سيکلهاي زماني مشخص

l بازيابي و نگه‌داري ميزان مشخصي از داده براي هر کاربر در هر سيکل در بافر حافظه

lارسال ديتاهاي ذخيره شده در بافرها براي کاربران در سيکل بعد

lدوره‌ کوتاه: حرکت بيشتر هد ديسک، اتلاف منابع

lدروه‌ زماني بزرگتر: حافظه بيشتر، زمان پاسخ اوليه طولاني، کاهش تعداد حرکات هد ديسک

اسلاید ۱۰ :

معماري سيستم

lديتاهاي مالتي‌مديا روي چندين ديسک ذخيره مي‌شوند معمولا در سيستم‌هايي که حجم داده‌هاي آنها بسيار بالا است ممکن است از حافظه سومي براي ذخيره داده‌هايي که دفعات کمتري درخواست مي‌شوند استفاده کند.

lافراد داده‌هاي مالتي‌مديا را با استفاده از وسائل مختلفي مشاهد مي کنند که به مجموعه آنها ترمينال گفته مي‌شود.

lانتقال ديتاهاي مالتي‌مديا از يک سرور به چندين ترمينال احتياج به يک شبکه با ظرفيت بالا دارد.