لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پایگاه داده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پایگاه داده ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

رئوس مطالب  جلسات اول و دوم

۱)  سیر تحول سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات (Storage and Retrieval Systems)

 

  ۱-۱) مقدمه : نیاز همیشه انسان به اطلاعات

  ۲-۱) تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات

  ۳-۱) تعریف سیستم واسط ذخیره و بازیابی

  ۴-۱) عناصر تشکیل دهنده یک سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات

  – سخت افزار    (Hardware)

  – نرم  افزار  (Software)

  – كاربر      (User)

  – داده   (Data)

  ۵-۱) تعریف داده و اطلاع

  ۶-۱) مروری بر نسلهای تکنولوژی سیستم واسط

اسلاید ۲ :

۲) پایگاه داده ها  (Database)         

 

  ۱-۲) تعریف

  ۲-۲) شرح کلمات مورد استفاده در تعریف

           – داده های یکپارچه (Integrated Data)

       – افزونگی              (Redundancy)   

       – ساختار داده ها (Data Structure)     

  ۳-۲) یک مثال مقدماتی برای درک تعریف پایگاه داده

                 – تعریف ناسازگاری داده ها (Data Inconsistency)  

  – تعریف بروز رسانی منتشر شونده (Propagating Updates)

  – تعریف استقلال داده ای (Data Independence)      

 

اسلاید ۳ :

    ۳) عناصر اصلی محیط پایگاه داده ها

                      ۱-۳)     سخت افزار (Hardware)  

                         ۲-۳)     نرم افزار (Software)

                     ۳-۳)     کاربر (User)  

                     ۴-۳)     داده (Data)

 

اسلاید ۴ :

۱) سیر تحول سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات (Storage and Real-time Systems)

 

  ۱-۱) مقدمه : نیاز همیشه انسان به اطلاعات :

 

 

 

                شكل ۱ – نیاز همیشه انسان به اطلاعات

  – سیر تحول رسانه ذخیره سازی :

  – لوحهای سنگی، گلی ، چوبی، پوستی

  – كاغذ : سیستمهای دستی برای ثبت اسناد و مدارك “دفتر داری” ، “داده داری” ، “ بایگانی” دفترهای مختلفی ایجاد شد.

  – نوارهای مغناطیسی (Tapes)

  – دیسكها، RAIDS

 

اسلاید ۵ :

  ۲-۱) تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات (Storage and Retrieval System) :

  به هر سیستمی گفته می شود كه به انسان امكان می دهد تا اطلاعات مورد نظرش را ذخیره و در صورت نیاز بازیابی كند و با تولید اطلاعات جدید بر شناختش از محیط عملیاتی اش بیفزاید .

       – انواع  سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات  

 

  – سیستم دستی (Manual)

  – سیستم اتوماتیزه (Automatic)

                – سیستم دستی در

  – درج اطلاعات (Insert)

  – تغییر اطلاعات (Update)

  – بازیابی اطلاعات (Retrieval)  

                                                                             دچار مشكل است .

اسلاید ۶ :

۴-۱) عناطر تشکیل دهنده یک سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات :

 

  – سخت افزار    (Hardware)

  – نرم  افزار  (Software)

  – كاربر      (User)

  – داده   (Data)

سخت افزار (Hardware)

 

  شامل : ملزومات و امكاناتی كه به اصطلاح ((رسانه های ذخیره سازی )) گفته می شود و همچنین خود        كامپیوتر.

 

اسلاید ۷ :

 نرم افزار (Software) :

 

  – نرم افزار خود سیستم واسط       ( تهیه كنندگان نرم افزارهای سیستمی )

  – نرم افزار تماس با سیستم واسط     ( كاربران با مهارتهای برنامه سازی )

  – نرم افزار خدماتی : مجموعه ای از واحدهای نرم افزاری كه تماس انسان با سیستم را تسهیل و تسریع می نمایند .  از جمله نرم افزارهایی كه شامل فرمهای ورود و تغییر اطلاعات و گزارشات و …

    می باشند .

 

 

اسلاید ۸ :

كاربر (User)  :

– خود انواعی دارد و طیفی از كاربران با مهارت برنامه سازی تا كاربران فاقد مهارت برنامه سازی را در بر می گیرد.

 

       – مروری بر نسلهای تكنولوژی سیستم واسط

 

  نسل اول (۱۹۵۷ –  ۱۹۴۸) : نسل بدون سیستم واسط

    نسل دوم (۱۹۶۶ – ۱۹۵۸) : نسل شیوه های دستیابی (Access Methods)

  نسل سوم (۱۹۷۳ – ۱۹۶۷) : نسل سیستم مدیریت داده ها (Data Management System)

  نسل چهارم (۱۹۸۰ – ۱۹۷۴) : نسل سیستم مدیریت پایگاه داده ها (Database Management System)

  نسل پنجم  (تاكنون – ۱۹۸۱) : نسل بانكهای معرفت (Knowledge Bases)

n

اسلاید ۹ :

نسل اول (۱۹۵۷-۱۹۴۸) : نسل بدون نرم افزار واسط :

  – رسانه ذخیره سازی معمولا نوار بود .

  – نسل فایل های ترتیبی ساده .

  – ركوردها به ترتیب ورود روی رسانه درج می شوند .

  – نرم افزار ابتدایی عملیات ورودی و خروجی را بر عهده دارد .

  – هرگونه تغییر در رسانه های ذخیره سازی یا ساختار فایل منطقی ( فیزیكی ) سبب تغییر در برنامه ایجاد كننده و پردازشگر فایل می شود .

  – تنها روش پردازش فایلها ، پردازش دسته ای (batch) است .

  – نسخه های متعددی از یك فایل نگهداری می شود .

  – نرم افزار تنها عملیات ورودی / خروجی را انجام می دهد و نرم افزار واسطی برای مدیریت پردازش فایلها وجود ندارد .

  – طراحی ساختار فیزیكی فایلها بر عهده كاربر است . ( در برنامه كاربر )

  – داده ها برای كاربرد خاصی طراحی و سازماندهی می شوند .

  – استفاده از یك داده در چندین كاربرد نادر است ( اشتراك داده ها مطرح نیست ) .

  – تكرار در ذخیره سازی داده ها در بالاترین حد است .

اسلاید ۱۰ :

نسل دوم : نسل شیوه های دستیابی (۱۹۶۶- ۱۹۵۸) (Access Methods) :

  – رسانه های با دستیابی مستقیم Disk ها بوجود آمدند .

  – نرم افزارهایی به نام شیوه های دستیابی ایجاد شدند .

 تعریف شیوه دستیابی (AM) : نرم افزاری است كه به جنبه های فیزیكی محیط ذخیره سازی و عملیات در این محیط             می پردازد ، به نحوی كه دیگر برنامه كاربر نیازی به پرداختن به این جنبه ها را ندارد .

  – برنامه های كاربردی در قبال تغییرات در سخت افزار ذخیره سازی و طرح نشست فیزیكی فایلها روی رسانه مصونیت یافتند .

  – مفهوم فایل منطقی ( دید كاربر از ركوردهای ذخیره شده ) از مفهوم فایل فیزیكی ( آنگونه كه ركورده روی رسانه ذخیره می شوند ) متمایز شد .

  – امكان دستیابی ترتیبی و مستقیم به ركوردها ( نه فیلدها ) بوجود آمد .

  – پردازش در محیطهای بر خط (Online) و محیطهای بلادرنگ (Real-time)  بوجود آمد .

  – برنامه كاربردی هنوز از محیط فیزیكی مستقل نیست .

  – روشهای تامین ایمنی و حفاظت دهده ها ابتدایی هستند .

  – داده ها همچنان برای كاربردهای خاص طراحی می شوند (اشتراك داده ها وجود ندارد) .

  – تكرار ذخیره سازی هنوز در حد نسبتا بالایی وجود دارد .

  – نرم افزاری برای مدیریت داده ها وجود ندارد .