لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

lهمانطور که هر نقطه از بدن انسان به وسیله شبکه های ارتباطی مویرگها  رگها  و شاهرگها  به مرکز بدن یعنی قلب مربوطند و این ارتباط باعث ادامه حیات شخص می شود یک کشور هم که در حکم یک ارگان زنده است برای ادامه حیات و توسعه روابط اقتصادی  اجتمعاعی  و فرهنگی خود  باید دارای شبکه گسترده ا ی از  راهای فرعی  اصلی و شاهراها باشد که بتواند تمام نقاط کشور را به هم متصل نماید.نگاهی کوتاه به کشورهای صنعتی و کشاورزی  د نیا نشان می دهد با وجود اینکه هم اکنون دارای شبکه های ارتباطی پیچیده و تار عنکبوتی هستند و این شبکه ها از استانداردهای بالای برخوردار بوده و تمام مناطق کشور را زیر پوشش خود گرفته است  معذالک هنوز هم این کشورها سهم بزرگی از بودجه عمرانی سلانه خود را صرف احداث  تکمیل  توسعه و نگهداری راه ها می نماید  برای رسیدن به این منظور  قبل از هر چیز داشتن اطلاعات اساسی کافی در امر طراحی هندسی راه و راهسازی که براساس سه عامل اصلی  ایمنی راحتی و اقتصاد استوار باشد ضروری است.

اسلاید ۲ :

انواع خرابي راهها و اصول مرمت آنها :

يكي از معضلات سرنشينان وسايل نقليه عبور بر بستر ناهموار معابر مي باشد . با پيشرفت تكنولوژي و توسعه صنايع خودروسازي پارامتر آسايش و راحتي مسافر بيش از پيش مورد توجه طراحان قرار مي گيرد . اين راحتي ممكن نخواهد بود مگر اينكه وسايل نقليه بر يك بستر مناسب و هموار قرار بگيرند و حركت نمايند . در كشور ما به علت ارزان بودن فراورده هاي نفتي مثل قير ، غالباً از آسفالت براي اجراي لايه هاي نهايي روسازي راهها استفاده مي شود.

روسازي بتن آسفالتي علاوه بر ايجاد سطح صاف داراي زبري لازم براي ترمز گيري وسايل نقليه نيز مي باشد . خرابي روسازي راه و تأثير بسزايي در كاهش سرعت ترافيك و به تبع آن ايجاد تأخير بيشتر براي هزينه هاي مربوط به استهلاك وسايل نقليه و مشارگكت زيست محيطي را از طرف ديگر در پي دارد .

اسلاید ۳ :

شناخت دقيق نوع خرابي و انديشيدن تدابير لازم براي تعمير و نگهداري راه و رفع خرابي هاي بوجود تقسيم بندي راهها از نظر رويه به شرح ذيل مي باشد:

lراههاي فاقد روكش

lراههاي با رويه بتن آرمه

lراههاي با رويه بتن آسفالتي

اسلاید ۴ :

خرابي راههاي فاقد روكش :

در اثر نفود آب به جسن اينگونه راهها خرابي زودتر اتفاق افتاده و نيازمند بازرسي و تعمير و نگهداري بيشتري هستند . مهمترين خرابيهاي راههاي فاقد روكش عبارتند از :

اسلاید ۵ :

پروفيل عرضي نامناسب :

lبا توجه به شدت خرابي سطح راه داراي گودي و تجمع آب و ناهمواري مي شود . پروفيل عرضي نامناسب به صورت ، طول خرابي در واحد نمونه و در راستاي خط وسط راه اندازي گيري مي شود . درجه شدت خرابي براي ارزيابي رويه نيز برداشت مي گردد.

اسلاید ۶ :

زهكش هاي كناري نامناسب :

lاين نوع خرابي موجب جمع شدن آب در جوي ها و كانالها و نفوذ آب به جسم راه مي گردد . خرابي زهكش ها در اثر جمع شدن مكواد زايد ، رشد علفهاي هرز ، فرسايش جوي ها و جاري شدن سيل اتفاق مي افتد . زهكش هاي نامناسب به صورت طول خرابي در واحد نمونه گيري اندازه گيري مي شوند .

اسلاید ۷ :

موج افتادگي :

lعبارت است از يك سري پستي و بلندي هاي نزديك به هم يا فواصل تقريباً يكنواخت و در جهت عمود به محور طولي جاده . اين نوع خرابي معمولاً بعلت ترافيك سنگين و عدم تراكم روسازي جاده ايجاد مي شود . بسته به شدت خرابي ناهمواري هايي به عمق ۵/۷ – ۵/۲ سانتيمتر ايجاد مي شود . موج افتادگي به صورت تخميني از مساحت خرابي و يا ذكر شدت خرابي در واحد طول نمونه اندازه گيري مي شود .

اسلاید ۸ :

lعبور و مرور وسايل نقليه و فرسايش راه فاقد روكش منجر به سست شدن مصالح سنگي و جدا شدن آنها از خاك چسبنده و ايجاد گرد و غبار مي شود . عدم كنترل اين نوع خرابي علاوه بر مسايل ايمني فرسايش بيشتر و سريعتر راهها را نيز بدنبال دارد . بسته به شدت خرابي ، غلظت گرد و غبار تغيير خواهد كرد . اين نوع خرابي به صورت تخمين مقدار گردد و غبار حاصل بر اثر عبور وسيله نقليه با سرعت Km/h 40 و سدن آن اندازه گيري مي شود .

اسلاید ۹ :

چاله :

lفرورفتگي هاي كاسه اي شكل در سطح جاده با قطر كمتر از يك متر بوده و در اثر سائيده شدن مصالح سنگي در پي تردد وسايل نقليه سنگين ايجاد مي شود . تجمع آب در چاله و نفوذ آن به جسم راه منجر به رشد چاله شده و خرابي هاي بعدي را در پي خواهد داشت . اين نوع خرابي با شمارش تعداد چاله ها با درجات مختلف در واحد نمونه اندازه گيري مي شود .

اسلاید ۱۰ :

شيارهاي طولي :

فرورفتگي سطح جاده در مسير چرخهاي وسايل نقليه بوده و بدليل تغيير شكل دائم لايه هاي زيرين بر اثر عبور و مرور مكرر وسايل نقليه سنگين ايجاد مي شود .

بسته به شدت خرابي عمق شيارهاي طولي بين ۵/۷ – ۵/۲ سانتيمتر تغيير خواهد كرد . اين نوع خرابي به صورت مساحت سطح شياردار در واحد نمونه با ذكر شدت خرابي اندازه گيري مي شود .