لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نیازهای عملیاتی

۱-  سخت افزار:

üبه طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.

üسیستم باید قابلیت تغیيرات مکانی را داشته باشد .

üسیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد .

üسیستم قابلیت کار با شبکه را داشته باشد .

۲-  مدیریت سيستم داروخانه  :

üسیستم باید امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات را اعمال کند.

üسیستم باید با برنامه های سازمان های بیمه ای سازگاری داشته باشد   

v

اسلاید ۲ :

نیاز های کیفی

üسیستم باید جزئیات نسخه بیمار را مديريت نمايد.

üسیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی را کنترل نماید .

üسیستم باید فاکتورهای دریافتی و پرداختی شرکت های داروئی را کنترل نماید .

üسيستم بايستي با كمترين اطلاعات اسناد مورد نظر را جستجو نماييد.

üسيستم بايستي تعداد داروهای فروخته شده و موجود را کنترل کند .

اسلاید ۳ :

شرح وظايف اكتورها

دکتر داروخانه

üتائید نهائی دارو ها  .

üصدور مجوز دسترسي كاربران و حذف اطلاعات اشتباه .

کاربر آماده سازی

üثبت کردن اطلاعات دارو ها

üثبت کردن اطلاعات بیمه ها

üثبت کردن اطلاعات محصولات آرایشی و بهداشتی .

کاربر پذیرش

üثبت کردن مشخصات بیمار ها  و تحویل دارو به بیماران مراجعه کننده .

کاربر پذیرش ۲

üثبت کردن مشخصات افراد متفرقه  و تحویل درخواستهای آنها .

اسلاید ۴ :

شرح وظايف اكتورها …

کاربر مالی

üمحاسبه کردن وجه نسخه بیمار

üمحاصبه کردن وجه افراد متفرقه

üثبت کردن فاکتور خرید

üثبت کردن رسید وجه پرداختی به شرکتها

کاربر گزارش گیری 

üتهیه گزارشات بیمه

üتهیه گزارشات نسخه  .

üتهیه گزارشات مالی

üتهیه گزارشات روزانه فروش

üتهیه گزارشات روزانه خرید

اسلاید ۵ :

نام Use Case   :   ايجاد كاربران

Actors  :  د کتر دارخانه

شرح : ايجاد استفاده كنندگان و سطوح دسترسي آنان

پيش شرط : كاربر جدید قبلاً تعریف نشده باشد .

اسلاید ۶ :

موارد استثنايي

۲- در صورت عدم دسترسي به كاربر پيغام مناسب دهد.

۵-در صورت كاربر قبلاً ايجاد يا رمزهاي  وارد مغايرت داشتند با پيغام مناسبي به مرحله ۴ باز گردد.

اسلاید ۷ :

نام  Use case : ثبت اطلاعات داروها

Actors  :  کاربر آماده سازی

شرح  : ثبت اطلاعاتی داروهای خریداری شده

پیش شرط ها: اطلاعات قبلا ثبت نشده باشد

اسلاید ۸ :

موارد استثنايي

۴٫در صورتی که اطلاعات وارد شده از قبل در سیستم ثبت شده باشد  پیغام خطا صادر می شود.

۶٫در صورتیکه کاربرقصد ویرایش مشخصات ورودی را داشته باشد ، دکمه ویرایش مجدد را انتخاب کرده و  سیستم به مرحله۳ باز می گردد.

اسلاید ۹ :

نام Use Case   : ثبت نسخه

Actors  :  کاربر پذیرش ۱

شرح : ثبت نسخه های دریافتی از بیماران

پيش شرط : ندارد

اسلاید ۱۰ :

موارد استثنايي

۲- در صورت عدم دسترسي به كاربر پيغام مناسب دهد.

۴- در صورت وارد کردن اطلاعات اشتباه پیغام داده شود .