لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه پایانی شرکت پارس خزر رشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه پایانی شرکت پارس خزر رشت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف شرکت

nشرکت صنعتی پارس خزر به عنوان شرکتی پیش رو در تولید لوازم خانوادگی ایران تلاش می کند جایگاه خود را در رده یک شرکت معتبر بین المللی ارتقاء دهد و برای دستیابی به بازارهای جهانی مساعی خود را به کار برد .

nدر این راستا شرکت با عرضه به موقع تولید و ارایه محصولات جدید و متنوع با بهترین کیفیت ممکن و قیمت جهت تامین رضایت مشتریان خود از هیچ کوششی دریغ نمی نماید .

nشرکت مشتریان خود را به عنوان شرکای تجاری تلقی می کند و با برقراری ارتباط دایمی و ارایه خدمات گسترده پس از فروش از آنان حمایت می نماید .

nمنابع انسانی صادق ، امین ، درستکار ، وفادار ، پرتلاش ، نوآور ، باقابلیت و متعهد به اهداف و استراتژیهای شرکت در کلیه سطوح از اصلی ترین سرمایه های شرکت می باشد و توسعه قابلیت ها و مهارت ها جلب مشارکت های همه جانبه و جبران خدمات متناسب با نقش و عملکرد آنان همواره مورد توجه قرار می گیرد .

nشرکت همواره می کوشد منافع متوازن خود را در چهار چوب الگوی شناخته شده تعالی سازمان تامین نماید.

nشرکت به صورت قانونمند به طور مستمر در حفظ محیط زیست می کوشد .

n

اسلاید ۲ :

n

nبخش اول :واحد گارد                               

nگارد: به محافظ هایی که در جلو و عقب پنکه تعبیه شده اند به اصطلاح گارد میگویند .

nگاردها به ۲دسته :۱- گارد سیمی ۲- گارد مشبک تقسیم

nبندی میشوند.

nبه گاردهای عقب پنگه ریر گارد و به گاردهای جلو پنکه فرونت گارد میگویند .

اسلاید ۳ :

مراحل ساخت

nمراحل ساخت گارد سیمی:مبداء این قسمت ابتدا با:

n1-ساخت مفتول های ۱/۶و۲/۵و۳/۴ آغاز میشود

n2-دستگاه تولید حلقه های مفتول : این دستگاه ساخت حلقه های مفتولی مورد نیاز برای ساخت گارد جلو و پشت پنکه را بر عهده دارد .

n

n3-دستگاه نقته جوش مفتول : پس از انجام مرحله اول مفتول ها جهت جوش دادن و حلقه کردن به این واحد آورده می شود .

n4-دستگاه نقته جوش محافظ گارد : در این قسمت مفتول ها به رییر گارد و فرونت گارد به صورت دورانی جوش داده می شود .

n

اسلاید ۴ :

۵-دستگاه های حالت دهنده گارد پشت وجلوی پنکه : در این دستگاه ها گارد ها پس از جوش نقطه ای جهت حالت و فرم دهی به این واحد انتقال می یابد .

 ۶-دستگاه نقطه جوش فروم گارد و رییر گارد:در این قسمت گاردها به قطعات فرونت و ریر گارد متصل میشوند.

۷-بازرسی : این مرحله آخرین مرحله ساخت گارد سیمی میباشد که در آن بازرسی های لازم جهت .رفع عیوب صورت می گیرد. پس از انجام این مراحل گارد ها وارد بخش رنگرزی میشود

.

اسلاید ۵ :

مراحل ساخت گارد مشبک: این مراحل دقیقا مانند مراحل ساخت گارد سیمی می باشد با این تفاوت که ورودی اولیه این گاردها با تبدیل ورق های آهنی به صفحه های مشبک آغاز میشود.

اسلاید ۶ :

اصلاح جریان مواد کارگاه گارد

n- در ابتداي خط دستگاه فرم و برش هندل (b) قرار دارد در صورتي كه تنها ارتباط آن با دستگاه جوش هندل (n) مي‌باشد ونيز در آخر خط از آن استفاده مي‌شود.

nپس يكي از طرح‌هاي پيشنهادي براي اصلاح جريان مواد انتقال دستگاه   b به آخر خط و نزديك کردن آن به دستگاه n‌ مي‌باشد.

n- ابتدا بايد وايرهاي گارد آماده شود سپس Large ring وMiddle ring را به آن اتصال دهيم پس بهترين حالت مي‌تواند اين باشد كه دستگاه‌هاي    d1…d4   «برش و جوش guard Wire » به اول خط منتقل شود سپس گاردها خمكاري شوند و جوش  larg ringو Middle ring به قبل از ايستگاه اتصال آنها به گارد منتقل شود چون ارتباط آنها با هر دو خط در وسط خطها بوده پس مسافت بين دستگاه‌هاي مرتبط بسيار كاهش مي‌يابد.

n

اسلاید ۷ :

نمودار از – به

n 

nنمودار از – به براي نشان دادن ارتباط كمي بين بخشها‌ي مختلف يك سازمان و يا ماشين‌آلات موجود در يك كارگاه و نظاير آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

nاين نمودار به صورت يك ماتريس nxn مي‌باشد. (n تعداد ماشين‌آلات موجود)

nعدد داخل جدول نشان دهنده كميت ارتباط بين دو بخش مي‌باشد اين نمودار براساس ثبت و بررسي و تجزيه و تحليل ارتباط بخش‌هاي مختلف يك سازمان اين نمودار براساس ثبت و بررسي و تجزيه و تحليل ارتباط بخش‌هاي مختلف يك سازمان  و يا ارتباط بين ماشين‌آلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بر مبناي آن مي‌توان در جهت بهبود بخشيدن به نحوه استقرار بخش‌ها در يك سازمان و يا استقرار ماشين‌‌‌‌آلات در يك كارگاه توليدي استفاده نمود.

nموارد استفاده نمودار از به:

nتجزيه و تحليل مسير حركت مواد.

nطرح‌ريزي بخش‌هايي از جريان مواد.

nتعيين محل استقرار بخش‌هاي مختلف در كارخانه.

nمقايسه طرح‌هاي مختلف.

nاندازه‌گيري را نرمال جويان مواد.

nكوتاه كردن سيكل‌هاي توليد.

nارزيابي نحوه حركت مواد.

nنشان دادن ميزان وابستگي يك بخش به بخش‌هاي ديگر.

nنشان دادن حجم حمل و نقل بين بخش‌هاي مختلف.

nنشان دادن ارتباط بين خطوط مختلف توليد.

n

اسلاید ۸ :

چگونگی تکمیل جداول از- به

n1)جدول از- به حمل ونقل :

nبا بررسی ظرفیت تولید ایستگاه مبدا و نیز حجم محصول تولید شده و دسته های قابل حمل قطعات مورد نظر می توانیم مقدار حمل و نقل بین دو ایستگاه مبدا و مقصد را محاسبه کنیم.

nبا توجه به جریان مواد در کارگاه تعداد حمل و نقل های روزانه بین ایستگاههای کاری نسبت به تولید روزانه محاسبه میکنیم تا جدول از- به حمل و نقل را کامل کنیم.

n2) جدول از- به مسافتها:

nپس از رسم نقشه کارگاه با مقیاس مشخص(۲۰۰%) فاصله بین دستگاهها را محاسبه کرده و در خانه مشخص در جدول ثبت می کنیم.

n3) جدول از- به نهائی:

nبا ضرب دو جدول از- به حمل ونقل و جدول از- به مسافتها ارتباط کمی بین ماشین آلات موجود در کارگاه بدست می آید.

n

اسلاید ۹ :

چگونگی تکمیل جداول از- به اصلاح شده

nبا بررسی جریان مواد در کارگاه به این نتیجه خواهیم رسید که با جابجائی تعدادی از ماشین آلات مسافتهای حمل و نقل مواد بسیار کاهش می یابد.یعنی دستگاههائی که ارتباط بیشتری با هم دارند در کنار هم قرار داده شوند.

nبا رسم جداول از- به اصلاح شده با توجه به جریان مواد اصلاح شده و مقایسه آن با جداول اولیه به این نتیجه خواهیم رسید که جریان مواد بین ماشین آلات کارگاه به حالت بهینه نزدیک شده و کاهش یافته است.

n

n

اسلاید ۱۰ :

زمان سنجي كارگاه گارد

nبا توجه به بيكاري‌هاي مجاز اپراتور (الونس) و همچنين زمان نرمال توجه ما به بدست آوردن زمان استاندارد معطوف مي‌شود

nابتدا به ثبت زمان‌هاي مشاهده شده مي‌پردازيم به روش «Stop Watch» پس از ثبت زمان‌هاي مشاهده شده ضريب عملكرد اپراتور را با توجه به جداول موجود محاسبه مي‌كنيم پس زمان نرمال بدست مي‌آيد.