لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پیلونفریت حاد ACUTE PYOLONEPHRITIS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پیلونفریت حاد ACUTE PYOLONEPHRITIS قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف بیماری

 • عفونت باکتریائی مجاری ادراری فوقانی بخصوص کلیه ولگنچه کلیه
 • درزنان بیشتر از مردان بوقوع می پیوندد.
 • عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در۲ درصد از زنان حامله رخ می دهد.

اسلاید ۲ :

 • عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در۲درصد از زنان حامله رخ می دهد.
 • پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن
 • پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد.

اسلاید ۳ :

   به دودسته حادومزمن تقسیم میشود که ممکن است ساده ویا پیچیده باشد :

 • پیلونفریت حاد ناشی از حضورشدید عفونت
 • پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن
 • پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد.

اسلاید ۴ :

مجاری ادراری غیرطبیعی مثل:

 • سنگ های ادراری
 • ریفلاکس ازمثانه به حالب
 • انسداد
 • آسیب بافت عصبی مثانه
 • آسیب های ناشی از کاتترگذاری

اسلاید ۵ :

 1. کلیه با عملکرد غیر طبیعی
 2. ۳. تضعیف سیستم ایمنی(نوتروپنی ، استفاده از داروهای تضعیف کننده ایمنی ودیابت ملیتوس)
 3. ارگانیزم های حاد مثل سویه های باکتری پروتئوس دارای اوره آز

اسلاید ۶ :

nپیلونفریت حاد علت اصلی شوک سپتیک درطول حاملگی است.

nمیزان بروز بیماری دربین جمعیت  متغیر بوده و۳تا۷ مورد درهر۱۰۰۰۰نفراست درحالیکه درزنان حامله ۲ درصد میباشد.

اسلاید ۷ :

nحدود ۴۰ درصد زنان مبتلا به پیلونفریت حاد ازقبل دارای علائم عفونت دستگاه ادراری تحتانی هستند.

nشیوع عفونت کلیه ، پس از اواسط حاملگی بیشتر است.

اسلاید ۸ :

nدربیش از ۵۰درصد موارد به صورت یکطرفه ودرسمت راست قراردارد.

nدریک چهارم موارد به شکل دوطرفی بروز میکند.

nپیلونفریت دوطرفه میتواندبه نارسائی کلیوی الیگوریک حاد منجرگردد.

اسلاید ۹ :

nمهمترین عامل پیلونفریت حاد باکتری اشریشیا کولی می باشد (دربیش از ۸۰درصد موارد ).

nسایرعوامل باکتریائی شامل کلبسیلا ،آنتروکوکوس فکالیس وپروتئوس میباشد.

nپیلونفریت دوطرفه میتواندبه نارسائی کلیوی الیگوریک حاد منجرگردد.

اسلاید ۱۰ :

nعفونت معمولا از مثانه آغاز وبه تدریج بافت پارانشیم کلیه به علت عفونت صعودی درگیر می گردد.

nجایگزینی وتکثیر اولیه باکتری ها درتوبول های کلیوی صورت میگیرد.

nطی ۴۸ ساعت آسیب به بافت پوششی توبول ها آغاز میگردد.