لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چرا به تئوری مالی نیازمندیم؟ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چرا به تئوری مالی نیازمندیم؟ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

چرا به تئوری مالی نیازمندیم؟

تئوری مالی در واقع چارچوبی برای تبیین بنیان های واقعیت پیچیده خارجی بر اساس مجموعه ای از مفروضات است.

اسلاید ۲ :

 

طبقه بندی تئوری های اقتصادی- مالی

تئوری اثباتیPositive theory

به دنبال شناخت و کشف حقایق طبیعت می باشد و به تبیین ”آنچه هست“ می پردازد. (مانند اثر سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت)

تئوری هنجاریNormative theory

به دخل و تصرف در طبیعت پرداخته و به دنبال ”آنچه باید باشد“ راه حل های رسیدن به هدف مطلوب را بیان می کند.  (مانند تعیین سیاست بهینه تقسیم سود)


 

اسلاید ۳ :

سیر تحول تئوریهای مالی و سرمایه گذاری

علوم مالی سنتی The traditional finance

علوم مالی مدرن The modern finance

علوم مالی نوین The new finance

 

اسلاید ۴ :

تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها مستقل از نظر مالکان شرکت با هدف حداکثرسازی خالص ارزش فعلی

Øدر بازار سرمایه کامل, تصمیم گیری تولید صرفا“ تحت تاثیر یک معیار واقعی بازار است (که با حداکثر کردن دارایی موجود نشان داده می شود) و به ترجیحات ذهنی و مورد انتظار افراد که در تصمیمات مصرف آنها نقش دارد توجهی ندارد.

Øیکی از مفاهیم مهم سیاست و خط مشی شرکت ها این است که تصمیمات سرمایه گذاری را می توان به مدیران تفویض کرد.

اسلاید ۵ :

اصول ارزشیابی اوراق بهادار براساس ارزش ذاتی

Øارزش ذاتي يك قلم دارايي عبارت است از مجموع ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از يك قلم دارايي بر پايه نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذار.

اسلاید ۶ :

تئوریهای پایه مالی

۱- تئوری بازار کارا

۲- تئوری پورتفولیو

۳- تئوری قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای

۴- تئوری قیمت گذاری اوراق اختیار معامله

۵- تئوری نمایندگی

اسلاید ۷ :

فاما در سال ۱۹۶۵ با ارائه مفروضات بازار کارا، بیان کرد سرمایه گذاران نمی توانند به بازدهی بیش از میانگین بازدهی بازار دست یابند. در این بازار قیمت منعکس کننده کلیه اطلاعات درمورد سهم بوده و قیمت سهم نیز برابر ارزش ذاتی آن تعیین می شود.

سطوح کارایی از نظر فاما عبارتند از:

        ۱- بازار کارای ضعیف

          ۲- بازار کارای نیمه قوی

          ۳- بازار کارای قوی

اسلاید ۸ :

اگر بازارهای سرمایه کارا باشند ، ارزش شرکت منعکس کننده ارزش فعلی جریانات نقدی خالص مورد انتظار آتی شرکت خواهد بود.

Øمدیران باید ارزش بازار فعلی شرکت را به حداکثر برسانند.

Øهیچ مزیتی در دستکاری سود هرسهم وجود ندارد.

Øبازده اوراق بهادار ، معیار معنی داری در مورد عملکرد شرکت است.

اسلاید ۹ :

تئوری مدرن پرتفولیوModern Portfolio Theory

هری مارکویتز در سال ۱۹۵۲ موازنه ریسک و بازدهی سرمایه گذاری را به عنوان یک تئوری هنجاری مطرح کرد.

مارکوئیتز با ارائه مدل میانگین-واریانس، شیوه تنوع بخشی پرتفولیو به منظور کاهش ریسک را صورت بندی کرد.

اسلاید ۱۰ :

مفروضات تئوری پرتفوی

Øسرمایه گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک متنفرند.

Øسرمایه گذاران برای هرسطح سرمایه گذاری به توزیع احتمالی بازده های مورد انتظار در طول دوره توجه می نمایند.

Øسرمایه گذاران مطلوبیت خود را طی دوره زمانی مورد انتظار ماکزیمم می کنند.

Øسرمایه گذاران همواره ریسک سبد اوراق بهادار را براساس نوسانات بازده های مورد انتظار برآورد می کنند.

Øپایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران را ریسک و بازده مورد انتظار تشکیل می دهد.

Øسرمایه گذاران در سطح معینی از ریسک بازده های بالاتر را به بازده های پائین تر ترجیح می دهند. همچنین در سطح معینی از بازده مورد انتظار، ریسک کمتر را به ریسک بیشتر ترجیح می دهند.