لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چغندر قند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چغندر قند قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

                     چغندرقند
    نام علمی                Beta Vulgaris
    نام انگلیسی                 Suger Beet
    والد اصلی                   B.Maritima

  • تفاوت گیاهان اهلی و وحشی چغندرقند

۱- برگهای مستقیم

۲ راندمان فتوسنتزی

۳- ریشه های مستقیم غده ای توسعه یافته

  • عملکرد غده

۱- پتانسیل بیش از ۳۰ تن

۲- عملکرد بیش از ۴۰ تن مطلوب و یا عملکرد بیش از ۶ تن قند

اسلاید ۲ :

  • ۲۲ درصد قند و ریشه عمیق و منشعب —– جد
  • تیپ علوفه ای —- درصد قند کم و عملکرد بالا —–     بیشتر غده در بیرون خاک
  • ۱- کروی تمام غده
  • ۲- غلطکی یا استوانه ای بیش از نصف
  • ۳- دوکی ۲/۳ غده بیرون از خاک
  • اول رشد برگ ها بعد از سه ماهگی ریشه زیاد
  • هشت روز ۲۰ سانتی متر
  • ۶ تا ۸ برگی ۲۰۰ سانتی متر

اسلاید ۳ :

  • دوایر چغندر قند ۸ حداکثر ۱۲
  • علوفه ای ۳ تا ۵ عدد
  • برگ به فرم طبقه ای با زوایای متفاوت نور
  • شاخص سطح برگ بالا ۴ تا ۹
  • دوام سطح برگ بالا
  • کوتین برگ تبخیر
  • میکروارگانیسمها
  • نور + دی اکسید کربن + ۱۸ تا ۲۰ درجه ۱۰ گرم در روز هیدرات کربن      

اسلاید ۴ :

  • غده
  • ۱- Epicotyl طوقه    بیرون از خاک       جوانه های برگ          ۲۰ تا ۳۰ درصد         درصد قند کمتر     قطع           ازت – اسید آمینه –قند اینورت 
  • ۲- Hypocotyl گردن برگ آخر تا ریشه جنبی          زیر خاک  
  • ۳- غده دو شیار کم و بیش عمیق و متقابل        ریشه جانبی        ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر      جذب آب و عناصر 
  • ۴- انتهای ریشه —- ۱ سانتی متر —— جذب      ۲۰۰ سانتی متر     

اسلاید ۵ :

  • سیتولوژی
  • قطر سلول ۴۰ میکرون ۱۶ میلیون در یک سانتی متر مکعب
  • سلول پروتوپلاست سیتوپلاسم یا پلاسما         
  • ۲ دیواره د اخلی و خارجی         تونوپلاست و پلاسمالما 
  • دیواره هسته
  • در صنعت قند خرد کردن و پاره کردن  سیتوپلاسما (رنده و تولید خلال ) + حرارت بالا در کوتاه مدت           مرگ سلول         پلاسمولیز کردن          حل شدن دیواره تونوپلاست و پلاسمالما   

اسلاید ۶ :

  • ریشه منشعب
  • ۱- طبقات غیر قابل نفوذ خاک مواد خارجی بین انشعابات
  • ۲- کمی عمق خاک زراعی شن های درشت – فشردگی خاک – آب تحت ارضی – آب گرفتگی موضعی
  • ۳- کود های آلی – حیوانی – بقایای گیاهی
  • ۴- آلودگی مزرعه به نماتد چغندر قند
  • ۵- عملیات شخم شخم در زمان نامناسب – طبقه خشک – هارد پن – ماشین آلات سنگین

اسلاید ۷ :

  • ۶- پاره شدن انتهای ریشه اصلی در موقع تنک کردن – مخصوصا در تنک با تاخیر
  • ۷- نشا کاری برای واکاری – نشای گلدان پلاستیکی
  • PH = 7/2 قلیایی کمبود بور        برگ های جوان وسط گیاه       سیاه       برگ پیر شکننده با شکاف – غده  – لکه سبز تیره
  • اسیدی فسفر ترکیب با آهن و آلومینیوم         فسفات آهن و آلومینیوم

اسلاید ۸ :

  • آماده کردن زمین
  • تناوب ۴-۶ سال———— شخم عمیق در پاییز
  • دیسک— لولر—– در بهار
  • کود حیوانی در پاییز
  • در زمین های سرد و رسی کود حیوانی نباید در عمق قرار بگیرد .———هوا نمی رسد ——نمی پوسد ——-ریشه منشعب ——-
  • در شخم
  • ۱- عمق شخم و خاک زراعی
  • ۲- شخم عمیق یک ماه قبل از کاشت ——–بعلت نشست خاک تا ریشه های مویین پاره نشود .

اسلاید ۹ :

  • ۳-فشردگی خاک —–تراکتورهای سنگین
  • مراحل رویشی
  • بولتینگ در سال اول —– مراحل رشد
  • A —-جذب آب – آماس
  • ظهور ریشه اولیه
  • برگ های اولیه به سمت خاک
  • B – — B1 —- دو برگی
  • B2 —–چهار تا دوازده برگی
  • C ———رشد اصلی

اسلاید ۱۰ :

  • دوره رشد مقدماتی —- ۱۲ برگ مناسب تا ۲۰ —-شروع حجیم شدن از برگ ۸- ۷
  • –عمر برگ ۵-۱۰ هفته —–۲-۴ عدد در هفته
  • افزایش درجه حرارت —- افزایش تولید برگ و کاهش طول عمر
  • ازت زیاد —- افزایش برگ و افزایش عمر
  • حداکثر برگ = یکماه زودتر از حداکثر محصول کل گیاه (ماده خشک)
  • پتاسیم اوایل بیشتر و بعض کم می شود تقریبا مثل نیتروژن