لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چه كسي نيازبه فايروال دارد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چه كسي نيازبه فايروال دارد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • هرشخصي كه مسئول ارتباط يك شبكه خصوصي به عمومي است
 • هر كاربركه باكامپيوترشخصي به اينترنت وصل مي شود

 

اسلاید ۲ :

واژه  FIREWALLيا ديوارآتش اولين باربه ديوارهاي نسوزي

اطلاق شد كه درون ساختمانها به منظورجلوگيري از گسترش آتش

 سوزي احتمالي به كار ميرفت.

 

اسلاید ۳ :

 

ديوارآتش واژه اي است براي توصيف نرم افزار ياسخت افزاري كه معمولادرنقطه اتصال يك شبكه داخلي بامحيط خارج قرارمي گيردتاترافيك شبكه اي ردوبدل شده ميان اين دوراكنترل كنند.

اسلاید ۴ :

فايروال چه كاري انجام ميدهد

 • فايروال ميتواند كل ترافيك بين دوشبكه رابازرسي كند
 • فايروال ميتواندترافيك ورودي وخروجي رافيلتركند
 • فايروا ل ميتواند كليه تلاشهايي كه جهت اتصال به شبكه خصوصي صورت ميگيرد راگزارش كندودرصورت نفوذ بيگانه اعلان خطركند
 • فايروال ميتواندبسته هاي ارسالي رابرپايه آدرس مبداومقصدوشماره پورت و…جداكند
 • فايروال ميتواند قوانين امنيتي رانيزاجراكند

اسلاید ۵ :

Fire wall چگونه عمل مي كند

 • دوراه براي عدم دسترسي توسط fire wall وجوددارد
 • يك firewallميتواند به كل ترافيك اجازه دسترسي
 • دهدمگراينكه باقوانين وضوابط خودش مغايرت داشته باشد
 • كل ترافيك رامسدود كند مگراينكه باضوابط fire wall صدق كند

اسلاید ۶ :

فايروال چه كاري رانمي تواندانجام دهد.

    FIRE WALL

نمي تواند يك كاربرشخصي كه بامودم به داخل ياخارج ازشبكه متصل مي شودراكنترل نمايد.

اسلاید ۷ :

Fire wall سيستم رادربرابرچه چيزي محافظت ميكند.

 • Remote logingكنترل كامپيوترازراه دور
 • Spam ايميلهايي كه فرستنده آن مشخص نيست
 • Email bombارسال پيامهاي اينترنتي كه حجم بسياربالايي دارد
 • Virus ويروس هايي كه باعث اختلال ميشود
 • Denial of serviceانواع روشهاي حمله به شبكه كه باعث ازكارانداختن سرويسهاي مختلف آن شبكه مي شود

اسلاید ۸ :

بررسي نحوه عمل فايروال

پايين ترين لايه اي كه فايروال درآن كارمي كندلايه سوم است

فايروال درلايه سوم به مسيريابي و ارسال بسته ها مي پردازد

فايروال درلايه ترنسپورت به صدورمجوز ياعدم آن براي دسترسي بسته به لايه بالا ترمي پردازد.

اسلاید ۹ :

.۱ديوارههاي آتش ازنوع PACKET FILTERING

.۲ديوارههاي آتش باقابليت بررسي پوياي بسته هاياSTATEFUL (DYNAMIC)PACKET INSPECTION

.۳ديوارههاي آتش ازنوعAPPLICATION  PROXY

.۴(GATWAY)

.۵مسيريابهاي NAT

.۶ديوارههاي آتش شخصي

اسلاید ۱۰ :

مسيريابهاي NAT

 • به لحاظ فني فايروال نيست
 • پس ازدريافت بسته آن رابه گونه اي تغييرمي دهد كه گويي ازتك آدرس مجازياVALIDموجودروي اينترفيس خارجي ارسال شده است.