لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

يک سمينار خوب داراي بخشهاي زير است:

nمقدمه

qبيان کنيد سمينارتان درباره چيست.

qمسئله را به اختصار تعريف کنيد.

nانگيزه

qتوضيح دهيد که چرا اين موضوع را انتخاب کرده‌ايد.

qبگوييد که موضوع تحقيق شما از چه جهت جالب و مفيد است.

 

اسلاید ۲ :

يک سمينار خوب داراي بخشهاي زير است:

nمقدمه

qبيان کنيد سمينارتان درباره چيست.

qمسئله را به اختصار تعريف کنيد.

nانگيزه

qتوضيح دهيد که چرا اين موضوع را انتخاب کرده‌ايد.

qبگوييد که موضوع تحقيق شما از چه جهت جالب و مفيد است.

 

اسلاید ۳ :

 

nتاريخچه

qبگوييد ديگران در حل اين مسئله تا چه حد پيش رفته اند.

qاگر يافته‌هاي شما نو هستند، نشان دهيد که ديگران مسئله مورد نظر شما را حل نکرده يا به روش شما حل نکرده اند.

nدستاورد

qيافته‌هاي خود را راجع به مسئله مورد نظر بطور اختصار ارائه دهيد.

nروش شما داراي چه ويژگيهايي است و چرا به جواب مناسب منجر مي‌شود.

nجزئيات را در حد مناسب با در نظر گرفتن وقت توضيح دهيد.

qهمواره يافته‌هاي ديگران را از يافته‌هاي خود بطور مشخص جدا کنيد.

اسلاید ۴ :

nجمع بندي

qخلاصه آنچه را که گفتيد بيان کنيد.

qاگر تحقيق شما در حال پيشرفت است، بيان کنيد که در چه مرحله‌اي هستيد و چه مراحلي را در پيش داريد.

nشايد کسي پيشنهاد مفيدي به شما بکند.

qاگر تحقيق شما به پايان رسيده، مسائل باقي مانده‌اي را که در راستاي تحقيق شماست نشان دهيد.

nشايد کسي درجستجوي مسئله اي جديد باشد.

nبه تناسب وقت و نوع سمينار و نيز نوع مخاطبان، ممکن است بخشهايي از سمينار کم رنگتر از بخشهاي ديگر ارائه شود.

اسلاید ۵ :

nرعايت ادب و احترام:

qنسبت به حاضرين که با حضور خود به نظرات شما احترام گذاشته‌اند.

qنسبت به دعوت کنندگان که کار شما را ارزشمند شمرده‌اند.

qنسبت به محققاني که نظرشان را مورد بررسي و نقد قرار مي‌دهيد.

qنسبت به افرادي که در پيشرفت تحقيق شما سهمي داشته‌اند.

اسلاید ۶ :

nرعايت صداقت و فروتني:

qهنگامي که اهميت مسئله خود را بيان مي‌کنيد.

qزماني که از اهميت يافته هاي خود سخن مي‌گوييد.

qهنگامي که مزايا و معايب کار خود را بر مي‌شماريد.

qوقتي که از حاضرين انتقاد (بجا يا نابجا) مي‌شنويد.

اسلاید ۷ :

nدر ارائه سمينار، هدف است:

qفايده رساندن و فايده بردن از ارائه مطالب

qايجاد زمينه برخورد افکار و همکاري علمي

qايجاد انگيزه در ديگران براي مطالعه مقالات شما

n

nدر ارائه سمينار، هدف نيست:

qارائه تمام جزئيات يک مسئله

qارائه تمام آنچه را که شما درباره يک موضوع خاص ميدانيد.

qبه تحسين واداشتن ديگران در مقابل هوش و استعداد خودتان

اسلاید ۸ :

nبايد انجام دهيد:

qمطالعه کافي پيرامون مسئله مورد نظر

qتفکر فراوان در جهت پيدا کردن راه حل مناسب

qزحمت زياد براي نشان دادن درستي و يا بهينه بودن راه حل

qاهتمام بسيار براي نوشتن دقيق، منظم و شفاف يافته ها

nحالا حرفي براي گفتن داريد که احتمالاً ديگران به شنيدن آن علاقمندند.

اسلاید ۹ :

nگزارش پيشرفت تحقيق

qشامل نتايج تا کنون و موانع موجود 

nارائه مقاله در کنفرانس تخصصي

qشامل يک يا دو نتيجه تثبيت شده

nپيشنهاد موضوع رساله

qشامل بررسي تحقيقات ديگران و نشان دادن اينکه موضوع پيشنهادي مسئله ايست حل نشده و مورد توجه اهل فن

nدفاع نهايي از رساله

qشامل ارائه خلاصه تمام نتايج بدست آمده و نشان دادن اينکه به اهداف مقرر رسيده‌ايد.

nارائه دستاوردهاي گذشته در مصاحبه استخدام

اسلاید ۱۰ :

nبسته به نوع سمينار مدت زمان ارائه متفاوت است.

nهمواره از مدت زمان اختصاص داده به شما مطلع شويد.

nعنوان و محتواي سمينار خود را با توجه به مدت انتخاب کنيد.

n