لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چگونگی ارزشیابی کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاه تهران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چگونگی ارزشیابی کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاه تهران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

سئوالهای اساسی در باره کیفیت
گروههای آموزشی 

.۱با توجه به این که دانشگاه تهران نماد آموزش عالی ایران است، چگونه می توان کیفیت گروههای آموزشی  آن را مورد سنجش قرارداد و ارتقائ آنها را فراهم آورد ؟

.۲اگر  ”عملکرد“ دانشجویان ملاک سنجش کیفیت آموزشی گروهها محسوب شود،  صلاحیت های مورد نظر کدامند و چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرند؟

.۳فرایند انجام ارزیابی برای بهبود کیفیت چیست و براساس نتایج آن چگونه می توان ”محیط“ یادگیری و عملکرد دانشجورا بهبود بخشید؟

اسلاید ۲ :

nاصطلاحات ارزشیابی برنامه

nطبقه بندی رویکردهای ارزشیابی/تضمین کیفیت در اموزش عالی

nویژگی های رویکرد نوع الف( شامل ارزیابی درونی-با تاکید بر هدفها- و ارزیابی برونی)

nفرایند و مراحل ارزیابی درونی 

n مروری بر تجارب حاصل از ارزیابی درونی و ضروت اشاعه فرهنگ کیفیت

nنقش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران در ارتقای کیفیت گروههای آموزشی

n

n

n

 

اسلاید ۳ :

اصطلاحات ارزشیابی برنامه 

nارزشیابی

nارزیابی

nسنجش

nاندازه گیری

nکیفیت

nاستاندارد

nملاک

nنشانگر

 

اسلاید ۴ :

تعریف ارزشیابی گروه آموزشی

فرایند تعیین،تهیه و فراهم آوردن داده ها و اطلاعات

جهت قضاوت و تصمیم گیری در باره عوامل گروه آموزشی به منظور بهبودی کیفیت محیط یادگیری و عملکرد گروه آموزشی

n

اسلاید ۵ :

nارزیابی = ارزشیابی

evaluation/ assessment

nسنجش: اندازه گیری / ارزشیابی

   فشار سنج؛ حرارت سنج / سنجیده سخن گفتن

nاندازه گیری:

   انتساب اعداد به خصیصه های مورد نظر بر حسب قاعده معین

n

 

اسلاید ۶ :

nاستاندارد (کتاب ارزشیابی آموزشی ص:۳۵-۴۴ و۳۳۱ تا   ۳۴۵)

nملاک      ( همان منبع ص ۳۵)

nنشانگر   ( همان منبع ص ۳۶)

در صورت در دسترس نبون استاندارد می توان، با استفاده از هدفها، الزامات را تعریف کرد. 

اسلاید ۷ :

nارزیابی سیستم قلب و عروق و اطمینان از کیفیت عملکرد آن در اولویت قرار دارد. ( عامل ارزیابی = قلب )

nملاک ارزیابی :

    ۱- نبض و ۲- فشار خون

nنشانگر های ارزیابی:

    ۱-۱- تعدادضربان در دقیقه

    ۲-۱- فشار خون سیستولیک

    ۲-۲- فشار خون دیاستولیک

nاستاندارد:

 ۱-۱- نبض بین ۶۰تا ۱۰۰ بر حسب سن و سا یر شرایط

 ۲-۱- سیتولیک بین ۱۲۰ و ۱۴۰

 ۲-۲- دیاستولیک  کمتر از ۹۰

 

n

اسلاید ۸ :

 تعریف کیفیت بوسیله  :INQAAHE

الف ) تطابق عامل با استاندارد(ها)

 ب)  تطابق عامل با هدفها/ انتظارات

 کیفیت از دید گاه های مختلف:

-مصرف کننده

-کارفرما

-هیات علمی

-معرفت  شناسان

– …

 

اسلاید ۹ :

.۱درونداد ( دانشجو؛ هیات علمی؛…)

.۲فرایند

.۳برونداد واسطه ای

.۴برونداد نهائی

.۵پیامد (اشتغال/ بیکاری ؛ ادامه تحصیل ؛…)

n

اسلاید ۱۰ :

  بازنگری مستمر هدفها وفرایندهای   اجرایی برای تحقق هدفها به منظور حفظ و  ارتقاء سطح آنها  جهت تطابق   با استانداردها یا انتظارات