لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سئوال؟؟

چرا درصد قابل توجهی از دانش آموختگان آموزش عالی بیکارمی مانند و در شغل مناسب و شایسته خود شاغل نمی شوند؟

اسلاید ۲ :

پاسخهای ممکن  به سئوال فوق

.۱نظام آموزش عالی ایران ،دانش آموختگانی  با کیفیت  مطلوب تربیت نمی کند بطوریکه آنها  توانایی کارآفرینی و تخصص لازم برای شغل های موجود را ندارند.

.۲نظام اقتصادی ایران مشکل جذب دانش آموختگان  آموزش عالی را دارد. بطوریکه شغل مناسب کافی وجود ندارد و سطح دانش بری شغلهای موجود بسیار پایین است.

.۳هر دو مسأله همزمان وجود دارد.

nبه نظر ما مسأله دو طرفه است یعنی هم دانش آموختگان توانایی لازم را ندارد و هم نظام اقتصادی توانایی جذب آنها را ندارد.

nهدف بحث ارائه راه حل مناسب برای این مسأله و تحلیل آن است.

اسلاید ۳ :

مفهوم کارآفرینی

nدر يك مفهوم گسترده، كارآفريني بعنوان فعاليت هاي بهبود ثبات اقتصادي  ، بهره برداري مؤثر از منابع ،ايجاد ارزش اقتصادي جديد و فراهم سازي فرصت هاي اشتغال جديد، تعريف شده است.

nدر يك مفهوم محدود تر كارآفريني به معني ايجاد يك مؤسسه جديد تعریف شده است

nتعريف بينا بيني از كارآفرينی :کارآفريني فرايندي است که طی آن  فرصت هاي جديد ايجاد کالا ها و خدمات، کشف ،ارزيابي و مورد استفاده قرار می گیرند.

nتعریف ما: فرآيند توسعه و بهره برداري از فرصت هاي تجاري جديد كارآفريني ناميده مي شود.

اسلاید ۴ :

پیشنهادها

nایجاد ترم کارآفرینی در رشته های دانشگاهی

nتجدید نظر در روش های آموزش و یادگیری ،و برنامه های درسی

nایجاد بازاری برای سرمایه خطر پذیر

nتوسعه زیرساخت های ثبت اختراعات

nایجاد دانشگاه های تحقیقاتی و تشویق کارآفرینی در دانشگاه ها

nاصلاح قانون مالکیت فکری

n