لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کارایی قارچ Lecanicillium lecanii بر روی جمعیت شته سبز هلو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کارایی قارچ Lecanicillium lecanii بر روی جمعیت شته سبز هلو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دلایل توجه متخصصان حشره شناسی به کنترل بیولوژیک آفات به عنوان محور اصلی مدیریت تلفیقی آفات :

  • آشکار شدن پیامدهای منفی کاربرد سموم :

                              آلودگی محیط زیست

                              از بین رفتن دشمنان طبیعی

                               ایجاد مقاومت در حشرات آفت

                           خطر سلامتی انسان

                           از بین بردن گونه های غیر هدف                                     عدم سازگاری با عوامل کنترل بیولوژیک

 

اسلاید ۲ :

اهمیت قارچهای بیمارگر حشرات در بین سایر میکروارگانیسمها در کنترل بیولوژیک حشرات

شناسایی ۱۹ گونه Lecanicillium و نقش مؤثرتر  L. lecanii در کنترل حشرات

Lecanicillium  lecanii

Vercani

Lecanicillium muscarium 

Mycotal

Lecanicillium  

longisporum

Vertalec

اسلاید ۳ :

مورفولوژی قارچ بیمارگر L.lecanii:

  • کنیدیوفورها روی میسلیوم
  • کنیدیوفورها، به فیالیدهایی به شکل درفش روی میسلیوم هوایی
  • کنیدیهای بی رنگ به شکل بیضوی
  • کنیدیهای تک حجره ای یا دو حجره ای

اسلاید ۴ :

کشت قارچ در محیط کشت PDA:

ü رشد آسان در هر محیط کشت غنی از کربن و نیتروژن

رشد روی محیط کشت حاوی کیتین

ü تولید کنیدی در محیط کشت جامد

ü تولید بلاستوسپور در محیط کشت مایع

اسلاید ۵ :

بنابرنظر (۱۹۶۹) Hussey كاربرد L . lecanii درصورتي موفق است كه پس از محلول پاشي سوسپانسيون اسپور قارچ ،

محصول با پوششي از ورقه پلاستيك به مدت ۲۴ ساعت

 پوشانده شود تا شرايط مناسب براي جوانه زدن اسپور تأمين شود

اسلاید ۶ :

مزایای قارچ  :L.lecanii

v تأثیر روي طيف وسيعي از ميزبان ها شامل شپشك ها، شته ها، تريپس ها، جوربالان ها، دوبالان ها، زنبورها، پروانه ها، كنه ها و سايرميزبان هاي مهم شامل زنگ ها و ساير قارچ ها

v حمله به تمام مراحل رشدی میزبان

v

v عدم آسیب براي انسان و ساير مهره داران و بسياري ازحشرات

v

v ایجاد مرگ و مير نسبتاً سريع در ميزبان، دارای اسپورزايي بالايي و ایجاد همه گیری در شرايط مطلوب

v

v تأثیری مشابه ازنظر كشندگي آفات با حشره كشهاي شيميايي و استفاده ی توأم با حشره كش هاي شيميايي به­عنوان تشديدكننده (Synergist) سموم

v

v رشد آسان روی انواع محیطهای کشت  مثل PDA

اسلاید ۷ :

معایب قارچ  L.lecanii :

v حساسیت شدید اسپور و بلاسپور اين قارچ نسبت به خشكي و اشعه­ي UV خورشيد       

v

v عدم تضمین موفقیت کاربرد قارچ به دلیل قرار نگرفتن مجموعه ای از عوامل محیطی    

v

v حساسیت به بسیاری از قارچ کشهای شیمیایی                                                          

 

 

 

 

 

اسلاید ۸ :

q لام گلبول شمار (هماسیتومتر)

q تلفات شته سبز هلو در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در ۶ تکرار

q نرم افزار SPSS- مقایسه میانگین با استفاده از آزمون توکی با حدود اطمینان ۰/۰۵

q رسم نمودارها توسط برنامه اکسل