لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کاربرد آمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کاربرد آمار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عدم استفاده از موبايل در كلاس

مشاركت فعال در كلاس و كارهاي گروهي

همراهي كامل با توجه به محدوديت زماني

 احترام به افكار و عقايد شركت‌كنندگان در دوره

 

اسلاید ۲ :

lشیوه  های  آ موزشی  :

l

                                 آندراگوژی

                                  پداگوژی

v مشارکت  تمامی  شرکت  کنندگان  در مباحث  دوره

 

اسلاید ۳ :

 

lعلم آمار  :  پردازش    داده ها    و   تبدیل                            آنها  به   اطلاعات  مورد  نیاز

 

lDATA / INFORMATION / KNOWLEDGE / JUDGMENT / WISDOM

l

lآمار :  مشاهدات عددی                                       

            روش علمی برای جمع آوری ، تلخیص وتفسیر       

اسلاید ۴ :

lSTATISTICS  , state

lاطلاعات  عددی ، از زمان ارسطو   تحت  عنوان  مسائل  ایالتی

l

lنرم افزارهای آماری  SAS /  SPSS /    :  STATGRAPH  /  ?                                                                        

l جامعه و نمونه

l

اسلاید ۵ :

lجامعه  :   دارای حداقل  یک صفت مشخصه

                عناصر مطلوب مورد نظر ما

                  متمایز کننده

                  شاخص ها :  پارامتر

                  آمار توصیفی

                  مثال :   ؟

                  اندازه گیری متوسط درآمد کارکنان دولت                       با  اندازه گیری  درآمد  تمام  کارکنان   

اسلاید ۶ :

vنمونه :    تعداد محدود

                بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه

                شاخص ها :  آماره

                آمار استنباطی

                مثال :  اندازه گیری  درآمد  کارکنان دولت               با اندازه گیری در آمد نمونه ای از کارکنان

                انتخاب  نمونه   و  داشتن    شانس  مساوی                   برای تمام اعضای جامعه   

اسلاید ۷ :

lتا  اوایل  قرن بیستم  نتیجه محاسبات آماری قطعی تلقی می شدند !

l

lورود  تخمین آماری  و استنباط   در اوایل  قرن  بیستم

 

lبعد  از  جنگ  جهانی  دوم  روش های   ناپارامتریک  مطرح شد .

l

l

اسلاید ۸ :

lفرض توزیع نرمال  ؟ ( فاقد  توزیع  آماری )

l

lداده های غیر کمی

l

lنمونه های  کوچک

اسلاید ۹ :

lقاعده  ضرب

lمسئله :

l تعداد پلاک های جدید قابل صدور در ایران  ؟

l

    اگر عملی مستلزم  K  مرحله باشد و هر مرحله را  با  Nk  طریق  بتوان  انجام   داد   عمل  مزبور  به  چند طریق  ممکن  انجام می شود   ؟

l  n1 .n2 .n3 . n4.  ….. . nk 

 

اسلاید ۱۰ :

l  ترتیب  :   Permutation 

l

l  گزینه های ی ab    و ba   دو گزینه  محسوب    می شوند .

 

l برای چیدن  چهار حرف  a , b , c , d     چند  گزینه وجود دارد  (  چهار حرفی  و بدون  تکرار حروف ) ؟

l