لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته اي

بخش اول : مفهوم اوليه

رزونانس مغناطيسي هسته اي (NMR)يک روش طيف سنجي است که براي شيميدانان آلي از اهميتي والا نسبت به طيف سنجي مادون قرمز برخوردار است . بسياري از هسته ها را مي توان با فنون NMR مطالعه کرد ، ولي هيدروژن و کربن بطور معمول مورد استفاده قرار مي گيرند .

 • رزونانس مغناطيسي هسته اي ما را از تعداد هر نوع هيدروژن مطلع مي سازد . به علاوه اين روش ، اطلاعاتي راجع به طبيعت محيط اطراف اين گونه اتمهاي هيدروژن به دست مي دهد .

اسلاید ۲ :

 • بسياري از هسته هاي اتمها داراي خصلتي هستند که اسپين خوانده مي شود : هسته ها به گونه اي رفتار مي کنند که گويي در حال چرخش هستند . در حقيقت اتمهايي که عدد جرمي فرد ، عدد اتمي فرد يا هر دو را دارند ، داراي گشتاور زاويه اسپين کوانتايي و گشتاور مغناطيسي هستند . معموليترين هسته هايي که داراي اسپين هستند ، عبارتند از

 

اسلاید ۳ :

هسته هاي ايزوتوپهاي معمولي و فراوانترين ايزوتوپهاي کربن و اکسيژن يعني              در NMR فعال نمي باشند . براي يک هسته با عدد کوانتومي   ، تعداد حالات اسپين مجاز           بوده که از     تا       را در بر مي گيرد .                

                                               اعداد کوانتومي تعدادي از هسته ها

اسلاید ۴ :

 • در يک ميدان مغناطيسي ، حالات اسپين انرژي يکساني را نخواهند داشت ، زيرا يک هسته ذره اي باردار بوده و هر ذره باردار متحرک خود توليد ميدان مغناطيسي مي کند . بنابراين ، يک هسته داراي گشتاور مغناطيسي ( ) است که به وسيله بار و اسپين آن توليد مي شود . يک هسته هيدروژن مي تواند اسپيني موافق جهت عقربه هاي ساعت (۲/۱+)يا مخالف جهت عقربه هاي ساعت (۲/۱-)داشته باشد و در اين دو حالت ̦گشتاورهاي مغناطيسي خود را يا در جهت ميدان و يا در خلاف جهت آن قرار مي دهند(شکل ۱) .

اسلاید ۵ :

 • ميزان اختلاف ترازهاي انرژي بستگي به نوع هسته دارد . هر هسته داراي نسبت گشتاور مغناطيسي به گشتاور زاويه اي ويژه اي است ، زيرا هر هسته داراي جرم و بار متفاوتي است . اين نسبت را نسبت گردش مغناطيسي ( ) گويند که براي هر هسته مقدار ثابتي است و تابعيت انرژي از ميدان مغناطيسي را تعيين مي کند :
 • چون گشتاور زاويه اي هسته بر حسب واحدهاي کوانتايي شده پس معادله به صورت زير در مي آيد :
 • و مقدار فرکانس انرژي جذب شده :

اسلاید ۶ :

 • در يک ميدان مغناطيسي اعمال شده ، پروتونها شروع به حرکت تقويمي و جذب انرژي مي کنند . اين پديده شبيه به آن چيزي است که در يک فرفره مشاهده مي شود . بر اثر تاثير ميدان جاذبه زمين ، فرفره شروع به لرزش يا چرخش حول محور خود مي کند .
 • يک هسته چرخنده نيز تحت تاثير ميدان مغناطيسي اعمال شده ̦ همان گونه عمل مي کند .هنگامي که ميدان مغناطيسي به کار افتد ̦ آن هسته شروع به چرخش حول محور اسپين خود مي کند که داراي فرکانس زاويه اي (فرکانس لارمور ) است .

اسلاید ۷ :

 • اين فرکانس مستقيما متناسب با قدرت ميدان مغناطيسي اعمال شده است . با ايجاد چنين فرکانسي ، دو ميدان جفت شده و انرژي تابش ورودي به هسته منتقل مي گردد و موجب تغيير اسپين مي شود . اين عمل رزونانس ناميده مي شود .

اسلاید ۸ :

 • هسته هاي مازاد آنهايي هستند که اجازه مشاهده رزونانس را مي دهند . هنگاميکه جمعيت هر دو تراز برابر گردد , در آن صورت حالت اشباع شدگي رخ داده و رزونانسي مشاهده نمي شود . اشباع شدگي هنگامي بسرعت رخ مي دهد که قدرت سيگنال RF بسيار زياد باشد . با افزايش فرکانس دستگاه , اختلاف انرژي بين دو حالت فزوني يافته , و در نتيجه جمعيت مازاد افزايش مي يابد .
 • تغييرات مازاد هسته هاي H با فرکانس دستگاه