لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کاربرد عکسهای هوایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کاربرد عکسهای هوایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فهرست

 • مقدمه
 • ويژگي هاي عكسهاي هوايي
 • موزائيك عكسهاي هوايي
 • انواع عكسهاي هوايي
 • برجسته بيني
 • استريوسكوپ
 • اثر استريوسكوپ بر روي مقياس عمودي عكس هاي هوايي
 • ساختار شهری و عکس های هوایی
 • كاربرد عكسهاي هوايي در شناخت پديده هاي شهري
 • كاربرد عكس هاي هوايي در مطالعات شهري
 • كاربريهاي برنامه ريزي منطقه اي و شهري
 • منابع

اسلاید ۲ :

مقدمه :
 

 
افزايش سريع جمعيت و محدوديت منابع غذايي و معدني ، چنان مشكلاتي را براي انسان به وجود آورده است كه امر برنامه ريزي به عنوان يك ضرورت براي همه كشورها تلقي مي شود . نقشه ها و عكس هاي هوايي از جمله ابزار قدرتمندي هستند كه جغرافيدانان و برنامه ريزان شهري را در انجام تحقيقاتشان ياري مي دهند.

اسلاید ۳ :

ویژگی های عکس های هوایی

عکس های هوایی  به اندازه استاندارد ۲۳سانتی  متر در ۲۳  سانتی متر

تهیه می شوند.از کنار هم گذاشتن عکسهای  هوایی یک منطقه  با رعایت مناطق

 همپوشی آنها موزاییک عکس منطقه تهیه می شود. عکسهای هوایی را    از نظر

 طریقه عکسبرداری آنها به عکسهای عمودی و مایل  و از نظر مقیاس آنها به

عکس های کوچک ،متوسط و بزرگ تقسیم می کنند.

اسلاید ۴ :

موزائیک عکس های هوایی

 اگر عکس های هوایی یک منطقه را با توجه به همپوشی طولی و عرضی آنها کنار هم قرار داده ومنطبق کنیم موزائیک منطقه تهیه می شود.که به آن موزائیک کنترل نشده کویند در صورتیکه فاصله ها بر روی نقشه بر اساس مقیاس باشد نقشه موزائیک نیمه کنترل شده و کنترل شده را خواهیم داشت.

در زیر مقایسه یک نقشه عکسی با یک نقشه توپوگرافی را نشان می دهد همانطور  که مشاهده می کنیم در نقشه عکس عوارض به صورت سه بعدی نشان داده شده اند بنابراین نقشه عکسی دقیق تر و مستند تر از نقشه توپوگرافی می باشد
به عبارت دیگر می توان عوارض را در نقشه عکسی بهتر درک نمود..

اسلاید ۵ :

در عکس های هوایی عمودی ،مرکز عکس و نقطه شاغول هم منطبق هستند. عکسهای هوایی مهمولی ،به صورت عمودی گرفته می شود.مقیاس عکس در عکس های هوایی عمودی تقریبا در همه جا یکنواخت است .اما در عکس هوایی مایل مقیاس عکس در قمت عقب عکس کوچکتر و درقسمت جلو بزرگتر است.شکل زیر گویای این موضوع است.

اسلاید ۶ :

برجسته بيني

برجسته بيني يا رويت سه بعدي عبارت از ديدن عوارض روي عكس هاي هوايي به شكل طبيعي آنها با مقياس كوچكتر.هر عكس هوايي به تنهايي يك تصوير دو بعدي از طبيعت است.اگر هدف عكسهاي هوايي شناسايي عوارض باشد،تصوير دو بعدي نمي تواند اين هدف را تامين كند.براي ارزيابي بلندي ساختمان ها،شيب دامنه ها،بلندي درختان،عمق دره ها و غيره بايستي عكسها را به صورت سه بعدي مشاهده كنيم.برجسته بيني عكسهاي هوايي نه تنها تصويري واقعي تر از طبيعت مي دهد،بلكه در اندازه گيري بعضي ويژگي ها مانند بلندي عوارض و شيب دامنه ها ما را ياري مي كند.محصول اصلي عكس هاي هوايي تهيه نقشه هاي توپوگرافي است و اين عمل ها بدون رويت سه بعدي عكس هاي هوايي امكان پذير نيست.

اسلاید ۷ :

استريوسكوپ

استريوسكوپ جيبي:

مناسبترين دستگاه براي برجسته بيني عكسهاي هوايي استريوسكوپ است.ساده ترين نوع آن استريوسكوپ جيبي است.اين استريوسكوپ مانند يك عينك معمولي است.هنگام برجسته بيني عكسهاي هوايي،استريوسكوپ را روي دو پايه اش به روي عكس هاي متوالي قرار ميدهيم.با چشم راست استريوسكوپ تصوير راست و با چشم چپ آن تصويرچپ يك عارضه را مي بينيم.فاصله بين دو عدسي چشمي استريوسكوپ حدود۵۰ تا۷۰ ميلي متر تنظيم مي شود.اين فاصله معادل فاصله بين دو مردمك چشم هاي انسان است كه اندازه آن در انسان ها متفاوت مي باشد.

اسلاید ۸ :

استريوسكوپ آينه اي

   اين نوع استريوسكوپ نسبتاً پيشرفته تر و مجهز تر از استريوسكوپ جيبي است.همانطور كه از اسمش پيداست براي رويت سه بعدي عوارض از آينه هاي بزرگ و كوچك استفاده مي كنند.در اين استريوسكوپ انرژي انعكاسي تصوير عارضه ابتدا به يك آينه ي بزرگ كه در داخل پايه استريوسكوپ نصب شده است مي تابد و از آن به آينه كوچك ديگري منعكس مي گردد.انرژي پس از انعكاس از آينه كوچك به عدسي استريوسكوپ ميرسد.محدوده ديد استريوسكوپ آينه اي وسيع تر از استريوسكوپ جيبي است.در صورتيكه با استريوسكوپ جيبي فقط مي توان نوار باريكي از حاشيه عكس را ديد.

اسلاید ۹ :

اثر استريوسكوپ بر روي مقياس عمودي عكس هاي هوايي

مواقعي كه ازهواپيما بر روي زمين نگاه ميكنيم مقياس عمودي و افقي منطقه را به حالت طبيعي خود مي بينيم يعني با همان نسبتي كه فاصله كوچكتر به نظر مي آيد.بلندي عوارض هم كوچكتر شده است.به عبارت ديگر مقياس عمودي و افقي منظره برابر است.اما در عكس هاي هوايي در زير استريوسكوپ اين طور نيست.مقياس عمودي عكس چندين برابر مقياس افقي آن است.ساختمان ها و درختان بلند تر از حد معمول به نظر ميرسند و شيب دامنه ها بسيار تند تر از حالت عادي به نظر مي آيد.درشت نمايي مقياس عمودي عكس هاي هوايي با نسبت فاصله اساس هوايي عكس ها بر روي ارتفاع پرواز متناسب است.هرقدر اين نسبت بزرگتر باشد ميزان درشت نمايي نيز بيشتر است . 

اسلاید ۱۰ :

مقدار درشت نمايي را ميتوان از فرمول زير محاسبه كرد:

E  = درشت نمايي مقياس عمودي                                                                    

  B = فاصله اساس هوايي

F  = فاصله كانوني دوربين

f  = فاصله كانوني عدسي هاي دو چشم

b  = فاصله بين مردمك دو چشم ناظر