لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی کمیسیون موارد خاص آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی کمیسیون موارد خاص آموزشی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سرفصل مطالب

۱ – تعریف کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲ – مزایای تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص آموزشی

۳- نحوه تعیین اعضاء

۴– تشریح موارد تفویض شده

 

۶– اشاره ای به تعداي از موارد مهم آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی

اسلاید ۲ :

تعریف کمیسیون موارد خاص آموزشی

کميسيون موارد خاص آموزشی يکي از ارکان مهم تصميم گيري در حوزه معاونت آموزشی است که با در نظر گرفتن اصول آموزش ، در موارد خاص و مواردی که قوانين تعريف شده ای برای اتخاذ تصميم موجود نيست ، اقدام به تصميم گيري می نمايد .

اسلاید ۳ :

واحدهایی که مجاز به تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشي هستند :

۱ – دبیرخانه مناطق شانزده گانه

۲ – واحدهای بزرگ

۳ – واحدهای بسیار بزرگ

۴ – واحدهای جامع

تذکر : واحدهای متوسط ، کوچک و مراکز می توانند موارد خود را در حدود تعیین شده به کمیسیون موارد خاص آموزشی دبیرخانه منطقه مربوط ارسال نمایند .

اسلاید ۴ :

مزایای تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص آموزشی :

۱– تسریع در پاسخگویی به دانشجویان

۲ – صدور آراء عادلانه تر ( با توجه به اینکه اعضاء کمیسیون موارد خاص آموزشی از وضعیت دانشجویان مطلع بوده و با توجه به وضعیت دانشجو  می توانند آراء منصفانه تر و واقعی تری را صادر نمایند . )

۳ – صرفه جوئی در وقت و هزینه های دانشجویان و دانشگاه .

اسلاید ۵ :

۴ – کاهش مراجعات به سازمان مرکزی

۵ – تمرکز بیشتر سازمان مرکزی به امور برنامه ریزی ، نظارت و کنترل که در نتیجه ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت را به دنبال خواهد داشت .

اسلاید ۶ :

اعضاء کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱ – رئیس کمیسیون

۲ – دبیر کمیسیون

۳– اعضاء کمیسیون ( ۳ نفر )

۴- اعضاء علی البدل ( ۲ نفر )

اسلاید ۷ :

۱ – اخراج به واسطه مشروطی

۱ – کمیسیون در صورت صلاحدید اختیار دارد به دانشجویان دوره های کاردانی     ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی ناپیوسته که بعد از دو نیمسال متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته که بعد از سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شده و میانگین کل کمتر از ۱۰ کسب نموده اند ، فقط برای یک مرتبه و با اخذ تعهد ، فرصت ادامه تحصیل بدهد ،

مشروط بر آنکه در نیمسال یا نیمسال های آتی مشروط نشده و میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصيل به نمره ۱۲ ارتقاء دهند . 

 

 

اسلاید ۸ :

۲ – کمیسیون در صورت صلاحدید اختیار دارد به دانشجویان دوره های کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) که پس از استفاده از ارفاق های ماده ۴۶ در شرایط اخراج قرار می گیرند ، با اخذ تعهد فرصت ادامه تحصیل بدهد مشروط بر آنکه در نیمسال یا نیمسال های آتی مشروط نشده و میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصیل به نمره ۱۲ ارتقاء دهند .

در صورتیکه دانشجوی اخراجی پس از فرصت اعطاء شده (موضوع بند ۲ فوق الذکر) مجدد مشروط گردد ، در صورت صلاحدید ، کمیسیون می تواند یک مرتبه دیگر فرصت ادامه تحصیل را به صورت مشروط و با اخذ تعهد برای دانشجو فراهم نماید .

اسلاید ۹ :

در صورت صلاحدید اعضاء کمیسیون و در نظر گرفتن جمیع جهات ، کمیسیون می تواند برای دو مرتبه دیگر به دانشجوئی که قبلاً دو مرتبه از فرصت ارفاقی کمیسیون استفاده نموده است ، مجوز ادامه تحصیل صادر نماید .

بدیهی است در صورت عدم استفاده دانشجو از فرصت های ارفاق شده فوق الذکر ، دانشجو اخراج می گردد و فرصت دیگری داده نخواهد شد .

 

اسلاید ۱۰ :

تذکر ۱ –  برای دانشجویان مشمول باید با توجه به آخرین مقررات و محدودیت های نظام وظیفه تصمیم گیری شود .

تذکر ۲ – دانشجويان در شرایط اخراج و مشروطي بايد متعهد شوند که ميانگين کل خود را در مدت مجاز تحصيل به نمره ۱۲ ارتقاء دهند .

 

در هر صورت دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) در صورتی می توانند فارغ التحصیل شوند و مدرک پایان تحصیلات دریافت نمايند که ميانگين کل آنها حداقل ۱۲ باشد .