لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کارگاه آموزش روش های تدریس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کارگاه آموزش روش های تدریس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

کاربرد روش سخنرانی زمانی مفید است که :

فعالیت اصلی آموزش ارائه اطلاعات باشد.

اطلاعات به جزنزد مدرس جای دیگری در دسترس نیست.

اطلاعات فقط برای یاد داری کوتاه مدت مورد توجه باشند.

اشتیاق شدیدی از سوی یادگیرندگان به موضوع وجود دارد.

مقدمه ای برای آغاز فعالیت یادگیری عرضه شود و فعالیت اصلی با روش دیگری دنبال گردد.

اسلاید ۲ :

هدف آموزش به جز کسب اطلاعات باشد .

هدف آموزش کاربرد مهارتها یا روش را نشانه بگیرد.

هدف آموزش در برگیرنده تغییر نگرش باشد.

اطلاعات پیچیده و انتزاعی باشند و به تجزیه و تحلیل ، ترکیب و تلفیق نیاز داشته باشند

مشارکت یادگیرندگان اساسی و سازنده تلقی شوند.

 

اسلاید ۳ :

اگر موارد زیر رعایت شود بر اثر بخشی سخنرانی افزوده خواهد شد:

موارد معنادار باشند .

سخنرانی بیش از نیم ساعت نباشد .

زبان سخنرانی ساده باشد .

بیش از شش نکته عمده در سخنرانی مدنظر نباشد .

اطلاعات ارائه شده با تجارب یادگیرندگان هم خوانی داشته باشند.

در ابتدا و انتهای سخنرانی ضد صدائی در نظر گرفته شود.

در سخنرانی از فنونی که به مشارکت یادگیرندگان کمک میکند استفاده گردد

 

اسلاید ۴ :

در یک پانل ، چند نفر پیش از دیدار با گروه یادگیرنده ،

 درباره موضوع معینی بحث   می کنند. اطلاعات در روش پانل از طریق تبادل نظر مدرس با اعضای پانل به گروه یادگیرنده منتقل می گردد .

اسلاید ۵ :

نقش مدرس

دعوت از متخصصان

ملاقات با اعضای پانل برای بحث درباره روش کار

آگاهاندن یادگیرندگان برای مطالعه و پژوهش پیشاپیش

ساماندهی، معرفی اعضای پانل و موضوع ، میانجی گری و پیشنهاد فعالیت در آتی

ارزش یابی پیا مد های یادگیری

اسلاید ۶ :

نقش یادگیرنده

آماده کردن موضوع

ارتباط دادن اطلاعات جدید با تجارب قبلی

شناسایی و در هم تنیدن (تلفیق) ایده های جدید

کاربرد اطلاعات جدید از طریق پیگیری فعالیت ها

مشارکت در ارزش یابی بازده ها

اسلاید ۷ :

روش جدل / مناظره

در جدل یا مناظره ، سخنگوها دیدگاه های متعارضی را نسبت به یک موضوع را با اقامه دلایلی ارائه می دهند. این کار با دخالت یا وارد شدن کل گروه در بحث تداوم می یابد.” جدل” سخنگو باید :

شواهد مناسبی را برای دیدگاه هایش بیان کند.

در برابر سایر دیدگاه ها ایستادگی کند .

از موضوع خود دفاع کند .

مباحث خود و سایرین را جمع بندی کند.

اسلاید ۸ :

نقش مدرس

در خواست از سخنگو ها برای تعریف موضوعات

تعریف مسئله برای اعضای گروه

ایفای نقش میانجی گری

در انداختن بحث پس از جدل

پیشنهاد منابع برای مطالعه بیشتر

اسلاید ۹ :

روش نمایش

نمایش برای انتقال مهارتی از مدرس به اعضای گروه یادگیرنده بسیار مفید است. نهایتاٌ آن که ، یادگیرنده باید تکلیف یادگیری را در حد استاندارد و رضایت بخش انجام دهد .

نمایش برای :

کسب تسلط بر مهارت حرکتی مطلوب است .

تبدیل نظریه به عمل   است.

اثر بخشی بیشتر باید با پرسش و پاسخ  پیگیری شود.

گروه های کوچک کاربری مطلوب دارد( ۵-۲۰نفر)

اعضای گروه فرصت مشارکت فراهم می آورد .

اسلاید ۱۰ :

نقش مدرس

آماده سازی تجهیزات مناسب برای نمایش

کسب توانایی نمایش و نشان دادن تسلط در انجام فعالیت

ارائه نظریه و عمل

توصیف گام های عملیات

پیشروی تدریجی

بررسی روند کار و پاسخ گویی به سئوالات

کمک به تمرین