لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

گوش دادن فعال به اندازه حرف زدن و يا حتي بيشتر از آن انرژي مصرف ميكند

 

اسلاید ۲ :

هنگام صحبت كردن :

üمطمئن شويد كه شنونده فرصت سوال يا اظهار نظر كردن را دارد.

üسعي كنيد خود را جاي شنونده قرار دهيد و احساسات او را در نظر بگيريد.

üآنچه را مي‌خواهيد بگوييد، واضح بيان كنيد.

üبه شنونده نگاه كنيد.

üمطمئن شويد كه آنچه كه مي‌گوييد با تن صدا و زبان بدني شما هماهنگي دارد.

üتن و آهنگ صداي خود را تغيير دهيد.

üمبهم صحبت نكرده و با بيان جزئيات زياد مو ضوع را پيچيده نكنيد.

üاز ديدن علائم آشفتگي در شنونده غفلت نكنيد.

 

اسلاید ۳ :

 

استفاده از عناصر غيركلامي براي
 گوش دادن

Øچهره خود را به سمت گوينده بچرخانيد.

Øاز ساير گيرنده‌هاي بدني غير از گوش‌ها نيز استفاده كنيد .

Øازچشمهای خود به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي دريافت پيام استفاده کنید.

Øبه پيام‌هاي غير كلامي كه توسط گوينده ارسال مي‌گردند بازخورد دهيد .

اسلاید ۴ :

روش‌هاي مؤثر براي گوش دادن فعال

Ø  توجه كردن به فرد مقابل

Ø  سؤال كردن

Ø  باز خورد دادن

Ø با عباراتي ديگر بازگوكردن

Ø خلاصه نمودن

Ø  مديريت فرايند ارتباط

اسلاید ۵ :


 توجه كردن به فرد مقابل

به فردي كه صحبت مي كند،  نگاه كنيد. در عين حالي كه ساير افراد حاضر را نيز مد نظر داريد و به واكنش‌هاي آنها توجه مي‌كنيد، بيشترين تماس چشمي را با فردي كه سخن مي‌گويد برقرار كنيد.

اسلاید ۶ :


 توجه كردن به فرد مقابل

 نشان دهيد كه به حرف‌هاي گوينده علاقمند هستيد. از واژه‌ها و اصواتي كه نشانه توجه هستند استفاده كنيد. واژه‌ها و اصواتي نظير بله،آهان، متوجه ام، تكان دادن سر، لبخند زدن،گره در ابرو
  انداختن از نشانه‌هاي كلامي و غيركلامي توجه كردن هستند.

اسلاید ۷ :

 توجه كردن به فرد مقابل
 
بيشتر اوقات كمي به گوينده متمايل شويد. حالت بدني آسوده و راحتي به خود بگيريد. حركت و جنبش فيزيكي خود را به حداقل برسانيد.

اسلاید ۸ :

 توجه كردن به فرد مقابل
 
نشانه‌هاي غيركلامي گوينده را به شيوه‌اي ظريف تكرار كنيد. با تكرار كلماتي از آنچه كه وي گفته است او را به صحبت بيشتر در مورد موضوع تشويق كنيد. به عبارت ديگر واكنش‌هاي شما بايد منطبق با موضوع صحبت باشد و اين هماهنگي و انطباق به شيوه‌اي مناسب به فرد مقابل منتقل شود.

اسلاید ۹ :

توجه كردن به فرد مقابل
 
 از گوينده حرف بيرون بكشيد! مثلاً به او بگویيد: ‍‍من مايلم در اين زمينه بيشتر بدانم. ويا  كمي بيشتر برايم بگو.
 مترصد شنيدن چيزهايي كه گفته نشدهاند، باشيد. از خود بپرسيد چه چيزهايي بايد گفته مي‌شد و يا شما انتظار داشتيد بشنويد ولي گفته نشدند؟

اسلاید ۱۰ :

 توجه كردن به فرد مقابل
 
ببینيد هر چيزي چگونه  گفته
مي شود. هيجان و نگرش پشت كلمات حتي از آنچه كه عملاً گفته
مي‌شود مهم‌تر هستند. بنابراين به چيزي بيشتر از كلمات به زبان آورده شده توجه كنيد. به ياد بياوريد كه زبان بدن و آهنگ صدا بسيار مهم هستند.