لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کار آفرينی گام به گام توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کار آفرينی گام به گام قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آنچه در این گام باید بدانیم :

.۱انتخاب نوع کسب و کار و قوانین مربوط به آن

.۲ثبت اختراع

.۳قراردادها

.۴تعین نام و علامت تجاری

.۵اخذ مجوزهای تاسیس ، راه اندازی و بهره برداری

.۶مکان یابی

.۷تامین منابع انسانی و جذب آنها

.۸چیدمان

اسلاید ۲ :

انتخاب نوع کسب و کار و قوانین مربوط به آن

 • اهداف یادگیری :
 • تشخیص کسب و کار تجاری از غیر تجاری
 • آشنایی با انواع کسب و کار تجاری و تفاوت آنها با یکدیگر
 • آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار

اسلاید ۳ :

چرا باید شکل حقوقی شرکت خود را مشخص کنید ؟

 • ورود رسمی به بازار کار
 • رقابت
 • برخوردار شدن از حقوق قانونی

اسلاید ۴ :

انواع کسب و کار  :

 • کسب و کارغیر تجاری

.۱موسسات غیر انتفاعی                 ( علمی ، ادبی ، امور خیریه )

.۲موسسات انتفاعی

 • کسب و کار تجاری

شرکتهای مبتنی بر شخص

شرکتهای مبتنی برسرمایه

شرکتهای مختلط

شرکتهای تعاونی

اسلاید ۵ :

مدارک لازم جهت ثبت شركت  :

.۱ تائید نام شرکت

.۲دو نسخه اساسنامه

.۳ دو نسخه شرکت نامه

.۴دو نسخه تقاضا نامه

.۵دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

.۶ فتو کپی شناسنامه شرکاء

.۷ مجوز از مراجع مربوطه دولتی

اسلاید ۶ :

قوانین کسب و کار کدامند ؟

 • قانون تجارت
 • قانون کار
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون مالیاتها

اسلاید ۷ :

برخی از موارد مهم قانون کار :

 • فصل دوم : قرار داد کار

ماده ۷ الی ۹ – تعریف قرار داد کار و شرایط صحت آن

ماده ۱۱ – دوره آزمایش کار

ماده ۱۲-د تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه

ماده ۱۳- مقاطعه کاری و کارکنان

ماده ۲۱- شرایط خاتمه قرار دادکار

 • فصل سوم : شرایط کار

ماده ۳۴ – حق السعی ، مزد و قوانین مربوط به آن

ماده ۷۵ و ۷۹ – شرایط کار زنان و نو جوانان

 • فصل یازدهمجرایم و مجازتها ( حسب مورد حبس ، جریمه نقدی و یا هردو )

اسلاید ۸ :

برخی از موارد مهم قانون تامین اجتماعی

ماده ۳ – موضوع قانون :

 حوادث و بیماریها ، بارداری ، غرامت دستمزد ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و مرگ

 • تکالیف بیمه ای کارفرمایان :

دریافت کد کارگاه ،اعلام انجام عملیات و معاینات پزشکی بدو استخدام  ارسال ماهانه لیست و حق بیمه کارکنان ، ارسال قرار داد پیمانکاران فرعی به سازمان ، دریافت مفاصا حساب از سازمان پس از خاتمه عملیات ،

 • بیمه بیکاری :

شرایط شمول و استثنائات ، تعریف بیکار، الزام معرفی کتبی اداره کار   ، برخورداری از حقوق و مزایای و خسارات مربوطه موضوع قانون کار ، میزان بیمه بیکاری ، الزام به شرکت در دوره های کار آموزی و …

 

اسلاید ۹ :

برخی از موارد مهم قانون مالیات

 • ماده ۱۳۲ :

معافیت مالیاتی از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب الویت ۱و۲و۳و بترتیب مدت ۸و۶و۴ سال است که در مورد مناطق محروم ۵۰% مدت مذکور به آن اضافه می شود .

 • ماده ۱۴۴ :

الف – معافیت ۱۰۰% درآمدحاصل از صدرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی و معافیت ۵۰% سایر کالاها که فهرست آنها در طول هر برنامه بانظر وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی و صنایع به تصویب هیات وزیران

ب-  ۱۰۰% در آمدحاصل از صادرات کالاهایی که بصورت ترانزیت واردشده و بدون تغییر در ماهیت و انجام کاربرروی آن صادر میشود از شمول مالیات معاف است .

اسلاید ۱۰ :

آزمون (۱)

 • تفاوت شرکتهای سهامی و تضامنی چیست ؟
 • تکالیف بیمه ای پیمانکاران را پس ازانعقاد قرارداد بیان کنید ؟
 • در دوره آزمایشی رابطه بین کارگر و کارفرما چگونه است ؟