لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کار آفرینان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کار آفرینان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

* مجموعه از شناختهای فردی که درقالب برنامه و هدایت به منظور تبدیل فرصتها به ارزشها که بدنبال آن منافع فردی ، جمعی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.

  • ** هنر یافتن روشها صحیح و اجراء بموقع تبدیل منابع “به ارزش” که با ضمانت رشد و انعطاف پذیری درسناریوهای مختلف اقتصادی و اجتماعی همراه بود و از “رقابت “ “فرصت” را بدنبال خواهد داشت .

                                              “پیتر دراکر”

اسلاید ۲ :

نکات اصلی در تعریف کار آفرینی

v کالا یا خدمت بارزش کالا یا خدمتی است که برای مردم یک نیاز باشد و حاضر باشند برای آن پول پرداخت کنند

vکارآفرینی ساده نیست و مستلزم تحمل مشکلات است

vاحتمال عدم موفقیت  وجود دارد

vکار آفرینان به چیزی بیشتر از پول فکرمی کنند

اسلاید ۳ :

اهمیت کارآفرینی

üتوسعه اقتصادی

üرقابت جهانی

üتغییر نگرش دولتها

üمشکلات ناشی از توسعه

üکمی منابع آب و غذا

اسلاید ۴ :

اهمیت کارآفرینی

عامل توسعه کشورها در گذشته :

                                       ارتشهای قوی

                                       منابع زیر زمینی

                                        منابع طبیعی

عامل توسعه کشورها در قرن بیست یکم:

داشتن افرادی کار آفرین که بتوانند با راه اندازی کسب و کار نقش موتور توسعه را ایفا کنند                                           

v

اسلاید ۵ :

اهمیت کارآفرینی

پدیده های مربوط قرن حاضر:

vافزایش ارتباطات

vجهانی شدن اقتصاد

vسرعت بالای بالای حمل و نقل

اسلاید ۶ :

آموزش مهارتها

vقبل از تاسیس شرکت: چگونگی و دلایل راه اندازی کسب و کار، مهارتهای روانشناختی

vزمان تاسیس شرکت: شناخت بازار، تحلیل بازار ، مسائل حقوقی

اداره شرکت: تبلیغات، بازار یابی، مدیریت نیروی انسانی، قیمت گذاری

اسلاید ۷ :

مهارتهای کار آفرینی

vمهارتهای فردی:

                       برقراری ارتباط

                       روابط اجتماعی

                       گوش دادن

                       توانایی سازمان دهی

اسلاید ۸ :

الزامات کارآفرینی

۱- بخش اول:

الزامات فردی: برخورداربودن از روحیه همکاری و تیمی کارکردن

 Cooperative a Team player

 میل به سخت کوشی

Strong Desire to work hard

 میل شدید به یادگیری موارد “نو” (نوگرابودن)و پدیدههای جدید

High Desire to learn new and new things

 

                                        

اسلاید ۹ :

الزامات کارآفرینی( دنباله)

 قابلیت درک و شنیدن نظرات دیگران (حتی نقادانه)

 

nAble to listen to others (comments)

 قابلیت پذیربودن

nAble to be competitive

 نیاز به رشد و کسب بالاترین درجه رضایت

 

nNeed to grow and reach to business Excellence tip

 

 

اسلاید ۱۰ :

الزامات کارآفرینی (دنباله)

۲- بخش دوم :

الزامات محیطی : عمودی شدن فرهنگ کارآفرینی در جامعه

Generalization of Entrepreneurial culture in society

 ارزشمند بودن فعالیتهای کارآفرینانه

 

 شکل گیری استراتژی و سناریو اقتصادی مبتنی بر فعالیتهای کارآفرینانه

        

 فراهم بودن امکانات شکل گیری و رشد فعالیتهای کارآفرینانه

 برخودار بودن جامعه اقتصادی از استراتژی شکل دهی و حمایت از فعالیتهای کسب و کار

                در مرحله شکل گیری اولیه “Start-up