لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کشش ورزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کشش ورزشی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

قوس کف پا

۱-  به حالت قائم روی یک صندلی یا زمین بنشینید و یک پا را بصورت ضربدر در بالای زانوی پای دیگر قرار دهید.

۲-  مچ پایتان را با یک دست بگیرید و نگه دارید.

۳-  سطح زیرین انگشتان پا را گرفته و نگه دارید.

۴-  بازدم نمائید و انگشتان رابه طرف عقب بکشید (انگشتان رابه طرف عقب باز کنید.)

۵-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

اسلاید ۲ :

۱-  به حالت قائم بایستید و یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید.

۲-  بازدم نمائید و وزن بدنتان را روی سینه پای جلو متمایل نموده و به طرف پائین فشار وارد کنید.

۳-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

اسلاید ۳ :

۱-  به حالت قائم در دو یا سه قدمی از یک دیوار بایستید.

۲-  یک پا را به طرف جلو خم کرده پای دیگر را راست نگه دارید.

۳-  به آرامی در مقابل دیوار تکیه دهید (پشت به دیوار)

۴-  پای عقب تان را در پائین، هم سطح و موازی با رانها نگه دارید.

۵-  بازدم نمائید، پاشنه پای عقب را از زمین بلند کرده، وزنتان را روی سینه منتقل نموده و با پای عقب تان، بطرف پائین فشار وارد کنید.

۶-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

اسلاید ۴ :

۱-  به حالت چهار دست و پا زانو بزنید بطوریکه سطح انگشتان روی زمین قرار گیرد.

۲-  بازدم نمائید و نشیمنگاه را بطرف عقب و پایین ببرید.

۳-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

اسلاید ۵ :

۱-  به حالت قائم بایستید بطوریکه یا یا هر دو دست روی لگن باشد. اگر احتیاج است، از یک دیوار جهت تعادل و حمایت استفاده نمائید.

۲-  یک پا را بچرخانید بطوریکه بخش بیرونی نوک پا بر روی زمین قرار گیرد.

۳-  بازدم نمائید و به آرامی مچ پا را بچرخانید و پا را به طرف پائین فشار دهید.

۴-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

اسلاید ۶ :

۱-  به پشت دراز کشیده، هر دو پا را بلند کنیدو نشیمنگاه را در مقابل یک دیوار قرار دهید.

۲-  هر دو پا را از همدیگر باز کنید.

۳-  بازدم نمائید و به آرامی مچ ها را بچرخانید (بطرف داخل بچرخانید.)

۴-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

اسلاید ۷ :

۱-  با توجه به شکل به حالت قائم بر روی سطحی که دارای شیب ۴۵ درجه از هر دو طرف می باشد بایستید.

۲-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

 

اسلاید ۸ :

۱-  به حالت قائم بایستید، بطوریکه پشت و پاشنه های پا هم سطح، در مقابل یک دیوار قرار گیرد.

۲-  پاها را یک تا دو قدم دور از دیوار قرار دهید. و پا را بطرف داخل بچرخانید، همچنین مچ ها را نیز بچرخانید.

۳-  بازدم نمائید و به آرامی به جلو خم شوید.

۴-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

«اگر شما در ناحیه پشت ناراحتی دارید به جای اینکه با یک قوس پشت بلند شوید، بالاتنه را گرد کنید.»

اسلاید ۹ :

۱-  به حالت قائم بایستید و یک میله یا ستون را جهت حمایت با هر دو دست بگیرید.

۲-  پاها را باز کنید و فاصله بین رانها را عریض تر نمائید، مچ را چرخانده، پا را تقریبا ۳۰ سانتیمتر دور از میله به طرف داخل بیاورید.

۳-  بازدم نمائید و از ناحیه کمر خم شوید و مفاصل ران را به طرف عقب برده و یک زاویه ۴۵ درجه با پایتان بسازید.

۴-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

۵-  بازدم نمائید از میله یا ستون جهت حمایت استفاده نموده و هنگامی که به وضعیت شروع بر می گردید زانوها را خم کنید.

اسلاید ۱۰ :

تاندون آشیل – عضلات پشت ساق پا

۱-  با پای راست به پشت دراز بکشید.

۲-  یک پا را خم کنید و آن را به طرف نشیمنگاه ببرید.

۳-  پای مقابل را بلند کنید یا بالا بیاورید بطرف صورت و پشت زانو را بگیرید.

۴-  بازدم نمائید و پا را به آرامی به طرف صورت خم کنید.

۵-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

«اگر شما در ناحیه پشت ناراحتی دارید پای راست شده را خم کنید و به آرامی آن را به طرف زمین پائین آورید.»