لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کله سیستیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کله سیستیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • كله سيستيت:

کله سیستیت حاد:پس ازانسداد مسير مجراي سيستيك با يك سنگ، التهاب حاد ديواره كيسه صفراروي مي دهد.

پاسخ التهابي در اثر ۳فاكتور مي تواند ايجاد شود:

۱-التهاب مكانيكي بعلت افزايش فشار داخل مجرا و ديستانسيون منجر به

ايسكمي مخاط و ديواره كيسه صفرا خواهد شد.

۲-التهاب شيميايي ايجاد شده بعلت رهاسازي ليزو لستين(در اثر عمل

فسفوليپاز بر روي ليستين صفرا)و ديگر عوامل موضعي بافتي

۳- التهاب باكتريال

 • ارگانيسمهاي شايعي كه از كشت هاي صفراوي جدا مي شوند:اشريشياكولي؛گونه استرپتوكوك و گونه كلستريديوم
 • آغازكله سيستيت حاد :به صورت يك درد حمله صفراوي كه به تدريج بدتر شود.

 

اسلاید ۲ :

 • باپيشرفت اين دوره ؛درد كله سيستيت حاد در قسمت فوقاني راست شكم زنراليزه تر مي شود.مانند كوليك صفراوي درد كله سيستيت ممكن است به فضاي بين دو اسكاپولا؛ اسكاپولاي راست؛ويا شانه انتشار يابد.
 • علائم:التهاب پريتونئال نظير افزايش درد در اثر لرزش يا در زمان تنفس عميق ممكن است وجود داشته باشند.
 • بيمار اغلب بي اشتها است و تهوع دارد. استفراغ نسبتا شايع است و باعث ايجاد علائم كاهش حجم عروقي و خارج عرو قي مي شود.زردي در اوايل سير كله سيستيت حاد غير معمول است اما زماني كه تغييرات ادماتو التهابي ؛مجاري صفراوي ؛گره هاي لنفاوي اطراف را در گير مي كند مي تواند روي دهد.

 

اسلاید ۳ :

 

 • تب خفيفي وجود دارد ولي لرز شايع نيست. ناحيه RUQشكم نسبت به لمس حساس است.در ۲۵-۵۰%از بيماران كيسه صفرا بزرگ ؛سفت و قابل لمس است.تنفس عميق و يا سرفه كردن درزمان لمس ناحيه RUQباعث توقف تنفس و افزايش درد مي شود.

اسلاید ۴ :

 • تشخيص:براساس شرح حال اختصاصي و معاينات فيزيكي گرفته مي شود.لکوسیتوز وافزایش بیلی روبین سرم

سونوگرافي ۹۰-۹۵%موارد سنگ را نشان مي دهد و براي يافتن نشانه هاي التهاب كيسه صفرا شامل :ضخيم شدن ديواره؛مايع پري كوله سيستيت؛اتساع مجراي صفراوي مفيد است.

اسكن صفراوي راديونوكلئيد در صورتي كه مجاري صفراوي بدون كيسه صفرا ديده شود تاييد كننده است.

 • درمان:بهترين درمان در كله سيستيت حاد جراحي است.
 • درمان:جراحي شامل برداشتن مجراي سيستيك؛كيسه صفراي بيمار وسنگ گير كرده.

اسلاید ۵ :

 • كله سيستيت بدون سنگ:

تروماي جدي يا سوختگي؛ دوره پس از يك زايمان طولاني؛در جراحي هاي ارتوپدي و ساير جراحي هاي مازور و غير صفراوي؛پس از دوره طولاني با تغذيه وريدي؛

 • آدنوكارسينوم انسداد دهنده كيسه صفرا؛ديابت مليتوس؛پيچش كيسه صفرا؛عفونت هاي باكتريال غير معمول كيسه صفرا؛عفونت هاي انگلي كيسه صفراو بيماري هاي سيستميك.

اسلاید ۶ :

 • در بعضي موارد سو نو گرافي ؛ctاسكن؛ومعاينات راديونوكلئيد كه در آن كيسه صفرا استاتيك ؛سفت و بزرگ و بدون سنگ وجود دارد مي تواند كمك كننده باشد.
 • درمان:بستگي دارد به تشخيص سريع؛دخالت جراحي؛مراقبت ويزه بعد عمل.
 • كله سيستو پاتي بدون سنگ: اختلالات حركت كيسه صفرا مي تواند منجر به درد هاي مكرر صفراوي در بيمار ؛بدون وجود سنگ كيسه صفرا شود.
 • براي يافتن اين بيماران مي توان معيارهاي زير را بكار برد:۱-دوره مكرر درد RUQبا مشخصات درد مجاري صفراوي۲-كله سينتي گرافي غير نرمال cckكه نشان دهنده كسر خروجي غير نرمال كمتر از۴۰%مي باشد.۳-انفوزيونcckباعث ايجاد درد در بيمار مي شود
 • يك يافته مثبت ديگرپيدا كردن كيسه صفرا ي بزرگ توسط سونوگرافي

اسلاید ۷ :

 • كله سيستيت آمفيز ماتو:با كله سيستيت حاد آغاز مي شود.پس از آن ايسكمي وگانگرن ديواره كيسه صفرا و عفونت توسط ارگانيسم توليد كننده گازروي مي دهد.
 • باكتري هاي شايع:c.welchii-c.perfringens-e.coli وهوازی ها مثل اشرشیا کلای
 • بيشتر در افراد مسن و افراد مبتلا به ديابت مليتوس ديده مي شود.
 • تشخيص:عكس ساده شكم؛يافتن گاز داخل مجراي كيسه صفراوي كه كيسه را شكافته و حلقه اي از جنس گاز تشكيل دهديادر اطراف بافت كله سيستيت وجود دارد.
 • درمان:جراحي+آنتي بيوتيك مناسب

اسلاید ۸ :

 • كله سيستيت مزمن:تقریبا هميشه با وجود سنگ كيسه صفرا همراه است.كه در ۲۵%موارد باكتري در صفرا موجود است.
 • كله سيستيت مزمن ممكن است براي سالها بدون علامت باشد ويا علامت دارويا به كله سيستيت حاد منجر شود.
 • عوارض كله سيستست مزمن:
 • آمپيم و هيدروپس:با پيشرفت كله سيستيت حاد و با قي ماندن انسداد مجراي سيستيك عفونت ثانويه چرك زا بر روي صفراي راكد اضافه مي شود و آمپيم بوجود مي آيد. تصوير باليني بيماري شبيه كلانزيت همراه تب بالا؛درد شديد RUQ؛لكوسيتوز بارز؛واغلب همراه سستي است. آمپیم میتواند دچار پرفوراسیون وسپسیس گرم منفی شود.
 • تشخيص:جراحي اورژانسي+پوشش آنتي بيو تيكي

اسلاید ۹ :

 • هيدروپس ياموكوسل كيسه صفرا دراثرانسداد طولانی مدت مجرای سیستیک ایجاد میشود.این دسته از بیماران اغلب بدون علامتند ولی میتوانند درد مزمن RUQداشته باشند.

اسلاید ۱۰ :

 • گانگرن و پرفوراسیون:در اثر ایسکمی دیواره کیسه صفرا و نکروز قطعه ای یا کامل بافت آن گانگرن کیسه صفرا بوجود می آید.
 • از شرایط زمینه ای که باعث بروز آن می شود:
 • دیستانسیون بارز کیسه صفرا؛دیابت ملیتوس؛آمپیم یا پیچش که سبب انسداد شریان می شود.
 • گانگرن معمولا پیش زمینه پرفورسیون است؛اما پرفوراسیون می تواند در کله سیستیت مزمن بدون علائم هشدار دهنده نیز روی دهد.
 • افزوده شدن عفونت باکتریایی بر کیسه صفرای احاطه باعث ایجاد آبسه می شود. بیشتر بیماران توسط کله سیستکتومی درمان می شوند؛اما در بعضی بیماران که وضعیت بدی دارند با کله سیستکتومی ودرناژآبسه درمان می شوند.