لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کنترل progress bar توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کنترل progress bar قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

حال به چهارخاصیت این کنترل  می پردازیم:

  • خاصیت: Minimum برای مشخص کردن کمترین مقداراین کنترل بکارمیرود.
  • خاصیت : Maximum برای تعیین بیشترین مقدارکنترل فوق میباشد.
  • خاصیت : stepگام افزایش پیشرفت کارراتعیین می کند.
  • خاصیت : vlaue مقدارفعلی پیشرفت کارراتعیین می کند.

اسلاید ۲ :

  • متد : Incrementمقدارخاصیت valueرااضافه می کندوبه شکل زیربکارمی رود.
  • Increment(value).نام کنترل
  • Valueمقداری است که باید به خاصیت Valueاضافه شود.
  • درادامه نحوه عملکرد این کنترل بصورت عکس وکدنویس همراه بامثال ارائه میگردد.