لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت گراف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت گراف قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعاريف

 • مجموعه اي غير تهي از راس
 • مجموعه اي از زوج راسها كه بوسيله يال بهمديگر متصل هستند.

اسلاید ۲ :

انواع گراف

 • گراف بدون جهت Undirected graph
 • گراف جهت دار Directed graph
 • گراف چند ياليMulti-graph
 • گراف كاملComplete Graph
 • گراف ساده Simple graph

اسلاید ۳ :

نمايش گراف

 • ماتريس همجواري Adjacency Matrix
 • ماتريس اتصال Incidence Matrix
 • ليستهاي مجاورتي
 • آرايه
 • ليستهاي مجاورتي چند گانه

اسلاید ۴ :

ماتريس همجواري

 • There is an N x N matrix, where |V| = N , the Adjacenct Matrix (NxN) A = [aij]
 • For undirected graph
 • For directed graph
 • This makes it easier to find subgraphs, and to reverse graphs if needed.

اسلاید ۵ :

پيمايش گراف

 • هدف ديدن تمامي نود هاست
 • استفاده از ساختمان داده استك يا صف
 • پيمايش يا جستجوي عمقي Depth-First-Search (DFS)
 • پيمايش يا جستجوي سطحي Breadth-First-Search (BFS)

اسلاید ۶ :

سوالات

 • به كمك پيمايشها روشي بيابيد كه متصل بودن گراف را تشخيص دهد.
 • گراف دو بخشي: چگونه دو بخشي بودن گراف را تشخيص دهيم.