لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت گروه صنعت و مديريت ايرافا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت گروه صنعت و مديريت ايرافا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

درباره تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست و صاحب نظران و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و سرگیری های گوناگون، تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند که بعضی از این تعاریف به شرح زیر است:

¯مدیریت عبارت است از هنر انجام کار به وسیله دیگران

¯فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل، این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامند.

¯فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدفهای گروهی.

¯ فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری  نظارت کار اعضای سازمان و استفاده، از همه منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان.

 

اسلاید ۲ :

سیر تحول اندیشه های مدیریت به ترتیب ذیل است

الف- نظریه های کلاسیک که شروع این نظریه از سال ۱۹۱۰م است و به سه دسته تقسیم می شوند:

 

اسلاید ۳ :

شعار مدیریت علمی این است که انتخاب بهترین روش برای انجام هر کار است. در نظریه بوروکراس بر این اصل استوار است که شکل سازمانی مطلوبی که به طور منطقی طراحی گردد بسیار کارآمد می شود و از اصول منطق و نظر پیروی می کند و برمبنای اختیار مشروع قرار می گیرد.

محوریت بحث نظریه مدیریت کلاسیک دستیابی به حداکثر کارایی سازمان است.

 

اسلاید ۴ :

ب- نظریه های نئوکلاسیک که شروع این نظریه از سال ۱۹۲۰م است. این نظریه در زمان رکود اقتصادی دنیای غرب شکل گرفت و در خصوص واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت تغییر شرایط کاری، طراحی شغل و محرک های مدیریتی معطوف می باشد، نگرش رفتاری در زیر مجموعه نظریه های نئوکلاسیک قرار دارد.

ج- نظریه های کمی، سیستمی و اقتضای:

هر چه از نظریه های کلاسیک بسوی نظریه های کمی، سیستمی و اقتضای حرکت کنیم، توجه به محیط و سازگاری یا اثرگذاری جدی تر
می شود و سیاستگذاری نیز در این رابطه معنا می یابد.

در نگرش کمی بر اهمیت استفاده از فنون ریاضی برای حل مسله مدیریتی تاکید می شود.

اسلاید ۵ :

در مدیریت سیستمی خلق، کسب و به کارگیری تکنولوژی ممکن
می شود.

مدیریت اقتضای: اساس این نگرش که به آن نگرش موقعیتی نیز گفته
می شود به این اصل استوار است که یک الگوی مدیریت برای همه
موقعیت ها به عنوان بهترین راه وجود ندارد.

ماحصل این تعریف آن است که یک مدیر خوب کسی است که تصمیمات صحیح را به موقع اتخاذ و از تمامی امکانات برای رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده نماید.

اسلاید ۶ :

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقش های مدیری است . برای موفق و موثر بودن در امر مدیریت، بجز توانایی های ذاتی، فراگیری آموزش های لازم ضروری
می باشد.

همین آموزش هاست که مقدمات اعمال برنامه ریزی توسط مدیریت را بوجود می آورد. در واقع برنامه ریزی شالوده مدیریت را تشکیل می دهد. طبیعی است که درک و تفسیر وقوع پدیده ها و شناسایی موقعیتها و فرصت ها، نقش حیاتی در اجرای برنامه ریزی ایفاد می نماید.

برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی و تدوین برنامه ها و اقداماتی که اجرای آنها لازم و ضروری می باشد.

 در فرایند برنامه ریزی نخست مسئله مورد نظر تعریف خواهد شد، آنگاه وضعیت فعلی در مقابل اهداف بررسی می شود. سپس با ارائه فرضیه های علمی می بایست پیرامون شرایط آینده به تجزیه و تحلیل پرداخت و در خاتمه بهترین راه کاربردی را انتخاب و سپس اجراء نتیجه را ارزیابی نمود.

اسلاید ۷ :

بنا به مراتب پیش گفته گام هایی که در یک برنامه ریزی صحیح بایستی برداشته شود به شرح زیر است:

¯آگاهی یافتن از فرصت ها یا مسائل و مشکلات

¯تعیین اهداف کوتاه مدت

¯تعیین فرضیه ها

هر چه افراد مسئول برنامه ریزی، توافق و شناخت بیشتری در بکارگیری  مفروضات ثابت برنامه ریزی داشته باشند، برنامه ریزی آنان هماهنگ تر خواهد بود.

اسلاید ۸ :

در نقش مدیریتی علاوه بر برنامه ریزی، وجود عناصری دیگر همچون سازماندهی، فرماندهی و کنترل با اهمیت محسوب  می گردد که تعریف آنان به شرح زیر می باشد:

۱- سازماندهی

سازماندهی عبارت است از شناسایی و گروه بندی فعالیت ها، تعیین اختیار و مسئولیت های شاغلین، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت ها می باشد.

۲- فرماندهی

فرماندهی به معنی اعمال قدرت است. در فرماندهی، متغییرهایی همچون انگیزه نقش حیاتی را بازی می نماید.

اسلاید ۹ :

منظور از انگیزه احترام به کارکنان با در نظر داشتن نیازهای روحی ، اجتماعی و مادی پرسنل است. منشاء انگیزه در افراد دو عامل است که عبارتند از:

۱- نیازها که به مجموعه ای از عوامل مادی

 و غیر مادی که با وجود آنها زندگی فردی

 و جمعی انسان ممکن می گردد اطلاق

می شود.

دانشمندان تقسیم بندی های

متفاوتی از نیازهای انسان کرده اند

 که کاملترین آن تقسیم بندی ماسلو می باشد.

اسلاید ۱۰ :

۲- انتظارات افراد که امری ذهنی است که از احتمال وقوع و بروز یک پدیده ، رویداد یا رفتار همراه با نتایج و پیامدهای آن که می تواند ناشی از آگاهی و تجربه شخصی و یا پیش داوری های او و یا از وعده های دیگران و یا فشار هنجار می باشد، اطلاق می گردد.

۳- کنترل

به واسطه کنترل یک مدیر می تواند دریابد که آیا ایده و برنامه طراحی شده وی به درستی پیش خواهد رفت یا خیر، بهتر است کنترل قبل و در حین انجام عملیات انجام شود.