لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Arenaنرم افزار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Arenaنرم افزار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف شبيه سازي

nشبيه سازي(Simulating) در يک تعريف خيلي کلي مجموعه اي از روشها وابزارها براي مشابه سازي سيستمهاي واقعي مي باشد که عموما به وسيله کامپيوتر و نرم افزار انجام مي شود.

n

n شبيه سازي عبارت است از طراحي مدل از سيستم و انجام آزمايش هايي روي مدل به منظور تحقق دست کم يکي از اهداف زير:

n

     – کسب شناخت از عملکرد سيستم

n

     – مقايسه عملکرد سيستم تحت شرايط مختلف

n

n

n

 

اسلاید ۲ :

چه زماني از شبيه سازي استفاده مي کنيم؟

nاغلب اوقات مطالعه فيزيکي سيستم ها، بسيار مشکل و هزينه بر است و يا حتي ناممکن مي باشد.

nدر اين شرايط بايد از يک مدل بدلي براي مطالعه سيستم استفاده کرد.

nدر صورت سادگي مدل، براي حل مسأله مي توان از روشهاي تحليلي استفاده نمود.

nدر صورت بي نتيجه بودن روش هاي تحليلي به علت پيچيدگي مساله از شبيه سازي استفاده مي کنيم.

 

اسلاید ۳ :

 

مزاياي شبيه سازي

nدستيابي به داده هاي شبيه سازي در مقايسه با سيستم هاي حقيقي معمولا  بسيار کم هزينه تر است.

nبه کار بردن روشهاي شبيه سازي معمولا آسان تر از روشهاي تحليلي است.

n

nمدل هاي شبيه سازي محدوديت استفاده از مفروضات ساده کننده را ندارند.

nدر برخي موارد شبيه سازي تنها وسيله يافتن راه حل مسأله است.

n

nشبيه سازي اجازه مدل سازي شرايط احتمالي و متغير را مي دهد.

اسلاید ۴ :

انواع شبيه سازي

nايستا در مقابل پويا(Static vs. Dynamic)

   – آيا زمان نقشي در مدل ايفا مي کند؟

nپيوسته در مقابل گسسته(continuous vs. Discrete change)

   – آيا حالت سيستم مي تواند به طور مداوم تغيير کند يا فقط در برهه مجزايي از زمان تغيير مي کند؟

nقطعي در مقابل احتمالي(Deterministic vs. Stochastic)

   – آيا همه چيز با اطمينان است يا حالت عدم اطمينان هم وجود دارد؟

n

n

n

n

اسلاید ۵ :

شبيه سازي با کامپيوتر

nزبانهاي برنامه نويسي عمومي:

  Fortran , C , VB و…

nزبانهاي شبيه سازي:

  SLAM , GPSS , SIMAN  و…

nشبيه سازي سطح بالا

  ARENA , ED و…

اسلاید ۶ :

اجزاي يک مدل شبيه سازي

nEntities(نهادها): بازيگراني که شرايط را تغيير مي دهند، روي نهادهاي ديگر اثر مي گذارند و از آنها نيز تاثير مي پذيرند.

n)Attributesخصيصه(: ويژگيهايي است که يک Entity مي تواند داشته باشد.

n)Variablesمتغير حالت(: وضعيت سيستم را در هر لحظه نشان مي دهند.

nResources: منابعي که نهادها آنها را اشغال مي کنند و به مصرف مي رسانند.

n

اسلاید ۷ :

اجزاي يک مدل شبيه سازي(ادامه)

nQueue(صف): جاييست که نهادها براي آزاد شدن يک منبع و اشغال آن منتظر مي مانند.

nStatistical accumulators: متغيرهاي نظارتي که در پايان براي ارزيابي عملکرد سيستم استفاده مي شوند.

nEvent(پيشامد): رخدادي در يک لحظه که وضعيت سيستم را تحت تاثير قرار مي دهد

اسلاید ۸ :

معرفي نرم افزار Arena

  • محصول شرکت Rockwell Software
  • آخرين ورژن: ARENA 11
  • داراي ويرايشهاي مختلف مثل Basic, Professional و …
  • ويرايشهاي جديد داراي امکان نمايش ۳بعدي هستند.
  • نرم افزار مورد استفاده: ARENA 7.01 Academic
  • Arena نرم افزاري تحت Microsoft Windows مي باشد.

اسلاید ۹ :

آشنايي با پنجره Arena

n

nدر بالا، سمت چپ منوهاي File، View، Tools و Help را مي بينيد.

nاگر يک فايل مدل سازي باز شود، ديگر منوها  فعال مي شوند.

اسلاید ۱۰ :

پنجره مدل

nپنجره مدل (معمولا در طرف راست پنجره Arena وجود دارد)

n

nجايي است که مدل ساخته مي شود.

n

nشما مي توانيد همزمان پنجره هاي چند مدل را همزمان باز داشته باشيد.

n

nبراي هر فايل مدل سازي که باز مي کنيد، يک پنجره مدل مجزا وجود دارد.