لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Micro Organisme Extermophilic توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Micro Organisme Extermophilic قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ما میزان بر تابش یا تابشگری دریافت شده از خورشید از یک سطح و تمایزات ویژگی های نور مشتق شده یا حاصل از انرژی داده شده به پروتون BOPI  از ultrathin  squar  archoeon  Haloquardratum  walsbyu  و اکثر ترکیبات غنی و سرشار از اجتماعات میکروبی انبوه و تراکم قابل زیست در محیط های Ohaloquadratum تعیین نموده بودیم . اختلال سلول ها و آسیب به آنها توسط هیپواسمزی سبب ایجاد تغییرات و تکانه هایی در بیشتر بخش های غشاهای پروتون شبکه ای BOP I که حاوی پیوند پروتونی ۲۷ kDa به همراه مقدار بالا و محتویات بسیاری از کار تنوئید باکتریوروبرین (Carotenoid bacteriorubarin) است می شود . نور موجب تغییرات PH می شود و این تغیییرات در غشاهای سرشار از پروتون های شبکه ی BOP I مطلق شناور مشاهده می شود . تحت شرایط نوری همچنان ارائه می یابد . قابلیت حل کنندگی یا واگشاپذیری سلول های H. walsbyi با Triton  x-100 ، از طریق خام نگاری  نفارزفنیل (Phanyl – Sepharose) انجام می پذیرد . پیامدهای حاصل از میزان تابش گری دریافت شده از خورشید ، نور دو پیوند پروتونی شبکه ای BOP I تغییر ی افته ، آنالیز توده های بنیاب سنجی شده مربوط به BOP I نشان می دهد که تنها یک پروتون در هر دو پیوند وجود دارد .

اسلاید ۲ :

پیامدهای حاصل از میزان تابش گری دریافت شده از خورشید ، نور دو پیوند پروتونی شبکه ای BOP I تغییر ی افته ، آنالیز توده های بنیاب سنجی شده مربوط به BOP I نشان می دهد که تنها یک پروتون در هر دو پیوند وجود دارد . بررسی های تطبیقی و هماهنگ میان نور و تاریکی در روشنایی و تیرگی ) ، M-decay  kinetics , ، مسئول تیتراسیون ماده قلیایی در اتصالات تیره با پیوندهای ماقدنور ، در تاریکی است و ترکیبات درونزاد  لییدی دو پیوند پروتونی شبکه ای BOP I نشان داد که عملکردهای متفاوت ویژه ای می تواند به شروع به تجمع پروتون های مختلف کمک کند . فعالیت های انرژی دهنده به پروتون BOP I در طول چرخه نوری در لیپرسوم ( دانه های بسیار ریز چربی ) متشکیل از لیپیدهای archaeal بعداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

اسلاید ۳ :

لیپیدوم (lipidome) دو Natrinococcus  amylolyticus , Natrono coccus  occultus  , haloalkaliphilic archaea ، توسط فام نگاری لایه ای نازک در آنالیزهای یا تجزیه و تحلیل به روش MADLDI –TOF/MS مورد آزمایش قرار داده شدند . جزئیات تحقیقات و بررسی های انجام شده از برش عمودی و قطعی لپید تأیید کرد که (۱) ether lipid phosphatidy laglycerol و phosphatidy lglycerophos phate methyl  ester  که بعنوان ترکیبات اصلی لیپید شناخته می شوند .

—

اسلاید ۴ :

کاردیولپین های جدید حاصل از Archaea از طریق مطالعه روی ترکیبات IPL ( لیپیدهای قطبی سالم و بی نقص ) اجتماعات میکروبی مربوط به تراوش متان در رسوبات عمیق دریای پاکستان و به وسیله اجرای نام نگاری دقیق روی محلول و بنیاب سنجی توده های یونیزه شده انجام شد . دسته ای از شک ها و تردیدها در مقایسات کاردیولپین ها ( دیمری هم ارز یا BPG , bisphosphatidy lglycerol ) به وجود آمد که این مقایسات نشان دادند که این تردیدها و گمان ها در میان جدود ۵/۰ درصد تا ۵ درصد از کل archaeal IPLS مورد بررسی قرار گرفت . این ملکول ها شبیه به کاردیولپین هایی که اخیراً یافت شده بودند هستند و دارای ۴ زنجیره فیتنیل در بخش انتهایی هالوفیلیک archaea قرار گرفته اند .

اسلاید ۵ :

قسمت های  اندکی از کاردیولیبن ها ، حاصل رزتراوش اجتماعات archaeal هستند که از ۴ زنجیره ایزوپرنوئیدی که  احتمالاً حاوی یا شامل بخش های بسیار گوناگونی در زنجیره های طولانی و بلند (۲۰ و ۲۵ اتم کربن ) هستند و مقادیری از آنها اشباع نشده اند و دارای نبیان های هیدروکسیل اند . دو لیپید دی اتر جدید (diether lipid)  از نظر ساختاری شبه به BPGS است و به این دسته مربوط می شوند و بعنوان فراورده های حامل از مقایسه کاردیولیپین های archaeal شناخته شده اند . چون اجتماعات و توده های archaeal درون بخش های تراوش یافته حاوی متانوتروف های ناهوازی اند ، ویژگی های ساختاری ترکیبات غشاهای archaeal از نظر بررسی ایمان مهم شد و اینکه BPGS تأثیری بر تنظیم ویژگی دخامیت تراوایی و نفوذپذیری سلول دارد ؟ نیز بر ایمان از اهمیت برخوردار است .

آیا BPGS سبب تسهیل و آسان کردن واکنش های واسطه های درون syntrophic  metharotrophic  wonsottia مهم است یا نه ، همچنان برای آزمایش کردن باقی مانده است .

اسلاید ۶ :

اکثر یا بیشتر serpentinite  mud  volcanoos در مناطق همپوش شدة Mariana  subduction zone به وجود آمده و تشکیل شده اند . مایعات و محلول های موجود در هیدرات های Forearc mantel و گل و لای Serpentinite باعث ایجاد اشکالات زیادی در کف دریا بسته دریا می گردد . کوه زیر دریا یا زیر آبکوه ها مستقیماً در فرایند زیرکشی یا فروکشی تأثیر بالایی می گذارند و برای شناسایی این اثرات به هر نوع تکنولوژی شناخته شده و مشخصی برای اعماق بسیار دور نیازمندیم ترکیبات آب و مواد محلول و گوناگونی آنها و فاصله آنها از شیارها و چاله های دریایی ، تغییرات و دگرگونی های ناشی از واکنش های شیمیایی مثل دما و فشار و افزایش آنها سبب تغییراتی می شود . پرازاد نش ها و صخره های درون گلرود و حرکت توده های گل و سنگ به سوی پائیین کوه در اثر بارش زیاد به ما این اجازه را می دهد که شرایط فیزیکی مناطق dewllment را محدود کرده و برای آن استثنائی قرار دهیم .