لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Oncologic Emergencies توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Oncologic Emergencies قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- ديسترس تنفسي علامت شايع بدخيمي هاي اينتراتوراسيك است و اغلب سمپتوم منحصر بفرد اورژانس كارديوتوراسيك مي باشد

۲- در مدياستن قدامي     Superior vena cava syndrom) SVCS )  (Superrior mediastinal syndrom) SMS

اسلاید ۲ :

SVCS- SMS

۱- در نتيجه فشار- انسداد يا ترومبوز در وناكاواي فوقاني      SVCS

۲- فشار به تراشه         SMS

۳- در( Mediastinal mass (M-M هردو با هم وجود دارند.

اسلاید ۳ :

اتيولوژي

۱- SVCS اوليه        كانسر

۲- در بررسي ۳/۷۲۱ كودك علل شايع SMS و SVCS،(NHL( 70%،(۳۰%) HD با M.M مراجعه نموده بودندساير علل : نروبلاستوما، ALL,Gemm cell T

۳- ۷۵% كودكان با M.M نارسايي تنفسي داشتند.

اسلاید ۴ :

پاتوفيزيولوژي

۱- SVC داراي ديواره عروقي نازك و غشاء اينترالومينال پايين است.

اسلاید ۵ :

بررسي

۱- علائم: سرفه- ديسفاژي- اورتوپنه- گرفتگي صدا

۲- بدتر شدن علائم در وضعيت Supine

۳- در معاينه: ادم، پلتورا، سيانوز در صورت، گردن، اندام فوقاني، ويزينگ استريدر، پلورال وپريكارديال افيوژن ( NHL)

۴- بررسي شامل:Ct- Scan-  C.X.R  

 

اسلاید ۶ :

Treatment

۱- Radiation ( ARFدرمان انتخابي است)

۲-Chemotherapy ( متيل پردنيزولون ۱mg/kg پردنيزولون mg/m240 – سيكلوفسفاميد)

 ۳-Surgical ( تومورهايي كه به درمان كمتر پاسخ داده و نياز به جراحي دارد:

Teratoma-large cell lymphoma- neuroblastoma-germ cell tumor-benign tumor

اسلاید ۷ :

Spinal cord compression

۱- در ۵-۳% بيماران با كانسر

۲- ساركوم ها: شايعترين علت متاستاز به SC

ساير علل: نروبلاستوما –  .Germ cell T – لنفوم – تومور CNS        

اسلاید ۸ :

بررسي وتشخيص افتراقي

۱- در هر كودك مبتلا به كانسر با S.C.C= Back pain

۲- درد لوكال يا راديكولر پشت ( ۸۰%)

۳- بررسي : گرافي ،bone Scan، ميلوگرافي لومبار، CT

در حال حاضر: T1-T2 Weighted MRI با يا بدون گادولينيوم

اسلاید ۹ :

درمان

۱- دگزامتازون mg/kg 1-2( در موارد علامتدار) mg/kg 0.25- 0.5 هر شش ساعت

۲-راديوتراپي Local  ،

Surgical decompression,Chemotherapy

  (laminectomy,Posterior decompression)

۳-جراحي (در موارد با علت نامعلوم و در پيشرفت علائم علي رغم راديوتراپي) انديكاسيون دارد

۴-شيمي درماني ( لنفوم- لوسمي- نروبلاستوم)

اسلاید ۱۰ :

Hyperleukocytosis

 ۱۰۰/۰۰<WBC-1

۲- اهميت كلينيكي زماني است كه  :

         AML    بالاتر از ۲۰۰/۰۰۰

          و در     ALL   بالاتر از ۳۰۰/۰۰۰

             و در     CML    بالاتر از ۳۰۰/۰۰۰