لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Reproduction Physiology توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Reproduction Physiology قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده چگونه انجام می شود؟
 • جابجایی اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده چگونه است؟
 • مدت زمان باروری اسپرم و اووسیت در دستگاه تناسلی حیوان ماده؟
 • مراحل لقاح اووسیت چیست؟
 • تاثیر پیر شدن گامت ها بر فرآیند لقاح چیست؟

اسلاید ۲ :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* محل تخلیه منی در دستگاه تولید مثل حیوانات مختلف:

 • در خوک: سرویکس و رحم
 • اسب، سگ و جوندگان: رحم
 • گاو و گوسفند: واژن

* اهمیت هماهنگی لازم برای جابجایی اسپرم ها و اووسیت ها در دستگاه تولید مثل ماده

اسلاید ۳ :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

*بیرون ریختن بخش از اسپرم ها از دستگاه تناسلی حیوان ماده پس از انزال

*شیوه های اطمینان از رسیدن مقدار کافی اسپرم به اووسیت:

 • لخته شدن جزئی مایع منی
 • لخته شدن کامل مایع منی
 • تفاوت در حجم منی و غلظت اسپرم های آن

اسلاید ۴ :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده
 • افزایش تعداد نوتروفیل رسیده به دستگاه تولید مثل ماده در هنگام فحلی
 • به فاصله ۱۲-۶ ساعت پس از تلقیح تعداد نوتروفیل ها حداکثر است.
 • نوتروفیل ها اسپرم ها را نیز از بین می برند.

اسلاید ۵ :

* گامه های جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید ماده:

 • گامه تند
 • گامه کند

اسلاید ۶ :

 • جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* سرویکس گاو دو نوع میوسین تراوش می کند:

 • سیالومیوسین
 • سولفومیوسین

* ایجاد دو محیط جداگانه در سرویکس به دلیل وجود دو نوع میوسین با ویسکوزیته نابرابر.

اسلاید ۷ :

* جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* عوامل موثر بر الگو و نرخ جابجایی اسپرم درون اویدکت:

 • حرکات دودی و ضد دودی ماهیچه های صاف دیواره اویدکت
 • انقباض های پیچیده لایه های بافت مخاطی اویدکت و مزوسالپینکس
 • جریان مایعات در اثر حرکت مژک ها

اسلاید ۸ :

* جابجایی اسپرم ها در دستگاه تولید مثل ماده

* ماندگاری اسپرم در بخش های مختلف دستگاه تولید مثل گاو ماده:

 • رحم: ۱۲ ساعت
 • ایستموس: ۲۴-۱۸ ساعت
 • AIJ: 2-1 ساعت

اسلاید ۹ :

*جابجایی اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده

* دریافت اووسیت توسط اینفاندیبولوم

* نقش مژک های دیواره اویدکت

* نقش استروژن و پروژسترون

اسلاید ۱۰ :

* لقاح اووسیت

*اهمیت تنظیم زمان رسیدن اووسیت به محل لقاح

* نقش حرکات قطعه ای و اسپاسمی اویدکت

* سرنوشت اووسیت های لقاح نیافته