لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Simulation with Arena توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Simulation with Arena قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

  ماژول Create

   اين ماژول به عنوان نقطه شروع Entity به مدل شبيه سازي استفاده مي شود. مواد بر حسب زمانبندي خاص ويا زمان هاي مشخص بين هر وارد شدن ، ايجاد و داخل سيستم مي شوند. Entity ها براي انجام فعاليتي در سيستم ، ماژول را ترك مي كنند و به قسمت بعدي مي روند. اسم و مشخصات Entity در اين ماژول تعريف مي شود.

اسلاید ۲ :

موارد استفاده

-قطعاتي كه يك خط توليد را ترك مي كنند.

-پايان دادن به يك فرآيند كاري- اداري.

-مشترياني كه فروشگاه يا بانك را ترك مي كنند.

اسلاید ۳ :

  ماژول Process

   از طريق اين ماژول كارها و فعاليت هاي اصلي فرآيندمان را تعريف مي كنيم.در اين ماژول مي توان تخصيص منابع كاري براي دريافت ، كار كردن و رها كردن مواد را انجام دهيد. از تنظيمات اضافه استفاده از حالت Submodel مي باشد. در اين حالت مي توان چند فعاليت و يا حتي يك فرآيند كامل را (با انواع ماژول ها) در زير مجموعه اين ماژول قرار داد.

اسلاید ۴ :

  ماژول Process

   عناوين زماني براي Entity را در قسمت Allocation تعريف مي كنيم كه با اسامي Value Added ، Non-Value Added ،Transfer،Wait  و Other مشخص شده اند.قابل ذكر است كه عناوين هزينه اي مواد نيز با همين اسامي در گزارشات بيان خواهند شد.

اسلاید ۵ :

  موارد استفاده

-كار ماشين آلات

-بررسي يك برگه براي تكميل كردن

-انجام دادن دستورات

-خدمات دهي به يك مشتري

اسلاید ۶ :

ماژول Decide

   اين ماژول قدرت تصميم گيري و تعيين مسير مواد در سيستم را به ما مي دهد. به طوري كه تصميم گيري را مي توان بر اساس يك يا چند شرط (مانند اگر نوع مواد خازن باشد) و يا بر اساس يك يا چند نوع در صد احتمال (مانند ۷۵ درصد به سمت خروجي Trueو ۲۵ در صد به سمت خروجي False) انجام دهيم. شرايط مي تواند بر حسب نوع مواد، يك متغير خاص و … در نظر گرفته شود.

اسلاید ۷ :

  موارد استفاده

-جدا سازي قطعات معيوب براي تعمير

-جدا كردن چك هاي وصول شده يا برگشت خورده

-فرستادن برخي مشتري هاي مهمتر به بخش هاي اختصاصي

اسلاید ۸ :

ماژول Batch

   اين ماژول براي كار هاي بسته بندي كردن در مدل استفاده مي شود. بسته ها مي توانند بطور موقت و يا هميشگي ايجاد شده باشد. بسته هاي موقت بايد بعدا توسط ماژول Separate جداسازي شوند. بسته بندي مي تواند بر حسب تعداد مواد وارد شده به بخش Batch يا بر حسب خصلت (Attribute) دلخواهي تعريف شود.

اسلاید ۹ :

موارد استفاده

 موا

جمع آوري تعدادي از قطعات پيش از شروع كار

يكي كردن كپي هاي قسمت هاي مختلف يك فرم

به هم پيوستن يك بيمار و پرونده او پيش از معاينه

.

اسلاید ۱۰ :

ماژول Separate

       اين ماژول هم مي تواند براي كپي و ايجاد دوباره يك Entity بكار رود و هم براي جداسازي بسته هاي موقتي كه از ماژول Batch آمده اند. همچنين مي توانيد تنظيماتي براي مقدار زمان و هزينه ماده كپي زده شده انجام دهيد.