لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت SIX SIGMA توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت SIX SIGMA قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فاز تعريف

در اين فاز تيم فعاليت هاي زير را انجام مي دهد:

-تعريف مسئله و  بررسي ضرورت بهبود آن

-بررسي وضعيت كنوني در خصوص مسئله

-تعيين مشتريان و همچنين نيازهاي آنان

-تخمين منافع حاصل از بهبود

-تعيين محدوده پروژه

-پيش‌بيني مدت زمان پروژه

هدف اصلي در اين فاز شناسايي دقيق مشكل، اهداف و الزامات پروژه مي باشد.

اسلاید ۲ :

فاز اندازه گيري

هدف اين فاز درك صحيح و كامل از عملكرد فعلي است.

اين فاز شامل مراحل زير است:

۱- جمع آوري داده

۲- درك تغييرات

۳- تعيين قابليت و سيگماي فرايند

اسلاید ۳ :

فاز تحليل

دو بخش عمده دارد:

۱- تعيين علل بالقوه

۲- شناسايي علل ريشه اي

ابزارهاي مورد استفاده: طوفان فكري، نمودار علت و معلول،        نمودار پارتو، رگرسيون، آزمون هاي فرض، آناليز واريانس،    طراحي آزمايشات، نمودارهاي پراكنش.

اسلاید ۴ :

فاز بهبود

تعيين راه‌حل‌هايي جهت حذف يا بهبود علل ريشه‌اي و پياده‌سازي آن ها

مرحله اول: تعيين راه‌حل هاي بالقوه

مرحله دوم: انتخاب بهترين راه حل(ها)

ابزارها:

  طوفان فكري، نمودار علت و معلول، FMEA، آناليز ريسك، تحليل سود/هزينه، ماتريس اولويت بندي، نمودارگانت.

اسلاید ۵ :

فاز كنترل

اين فاز به شما اطمينان مي‌دهد كه مشكل حل شده است و بر اساس آن روش هاي جديد به مرور زمان بهبود داده مي‌شوند.

در اين فاز سطح سيگما و قابليت فرايند جديد محاسبه شده و ميزان صرفه‌جويي حاصل از بهبود تعيين مي گردد.

ابزارها: نمودارهاي كنترلي، استانداردسازي.