لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت SQL Server توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت SQL Server قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

SQL به خودي خود، يك سيستم مديريت بانك اطلاعاتي با يك محصول مجزا نيست، بلكه جزء لاينفك يك سيستم مديريت بانك اطلاعاتي است، به طوري كه با قرار دادن دستورات SQL در برنامه‌هاي كاربردي مي‌توان قابليت برنامه‌ها را افزايش داد.

اسلاید ۲ :

SQL و مزاياي آن

SQL وسيله‌اي است براي سازماندهي، مديريت و بازيابي داده‌هايي كه توسط بانك اطلاعاتي در كامپيوتر ذخيره شدهٍ‌اند. SQL يك زبان كامپيوتري است كه براي كار با يك بانك اطلاعات از آن استفاده مي‌شود. SQL در حقيقت با يك بانك اطلاعاتي موسوم به بانك اطلاعاتي رابطه‌اي كار مي‌كند. شكل زير كارهاي مربوط به SQL را نشان مي‌دهد. در اين شكل، سيستم كامپيوتري داراي يك بانك اطلاعاتي است كه اطلاعات مهمي را ذخيره مي‌كند. اگر سيستم كامپيوتر مربوط به يك كار تجاري باشد، بانك اطلاعاتي داده‌هاي مربوط به انبارداري، توليد، فروش و يا حقوق و دستمزد را نگهداري مي‌كند.

در يك كامپيوتر شخصي، بانك اطلاعاتي معمولاً داده‌هاي مربوط به چك‌هاي صادره، ليست پرسنلي و شماره تلفن آنها و يا داده‌هاي استخراج شده از يك سيستم كامپيوتري بزرگتر را نگهداري مي‌كند. برنامه كامپيوتري كه بانك اطلاعاتي را كنترل مي‌كند، سيستم مديريت بانك اطلاعاتي يا DBMS ناميده مي‌شود.

اسلاید ۳ :

وقتي مي‌خواهيد داده‌هايي را از بانك اطلاعاتي واكشي كنيد، براي اجراي كار نياز به SQL داريم. DBMS پرس و جوهاي SQL را مورد پردازش قرار داده، داده‌هاي موردنظر را بازيابي نموده و نتيجه را به شما برمي‌گرداند. از SQL براي كنترل تمام عملياتي استفاده مي‌شود كه يك DBMS براي كاربران خود فراهم مي‌آورد از قبيل:

lبازشناسي داده‌ها: كاربر توسط SQL مي‌تواند ساختار و سازمان داده‌هاي ذخيره شده را تعريف نموده و روابط بين آنها را تعيين كند.

lواكشي داده‌ها: به وسيله SQL، كاربرد با برنامه كاربردي مي‌تواند داده‌هاي ذخيره شده در يك بانك اطلاعاتي را بازيابي نموده و از آنها استفاده كند.

lتغيير داده‌ها: كاربر يا برنامه كاربردي مي‌تواند با استفاده از SQL با افزودن داده‌هاي جديد، حذف داده‌هاي قبلي و اصلاح داده‌هاي ذخيره شده، يك بانك اطلاعاتي را تغيير دهد.

اسلاید ۴ :

lكنترل دستيابي به داده‌ها:‌ با استفاده از SQL مي‌توان توانايي كاربر را براي بازيابي و تغيير داده‌ها محدود نمود و مانع از دستيابي افراد غيرمجاز به داده‌هاي ذخيره شده گرديد.

lبه اشتراك گذاشتن داده‌ها: با استفاده از SQL مي‌توان داده‌ها را به طور همزمان براي استفاده كاربران مختلف در اختيار آنها قرار داد. با اطمينان از اينكه كار ‌آنها با يكديگر تداخلي نداشته باشد

lجامعيت داده‌ها: SQL باعث مي‌شود كه در صورت قطع برق يا حوادث غيرمترقبه، داده‌هاي بانك اطلاعاتي آسيبي نبيند. لذا SQL زباني است براي كنترل و تاثيرگذاري متقابل با يك سيستم مديريت بانك اطلاعاتي.

SQL به عنوان زباني استاندارد براي بانكهاي اطلاعاتي رابطه‌اي شناخته شده است. هم داراي قدرت زيادي است و هم يادگيري آن نسبتاً آسان مي‌باشد. در قسمت‌ها بعدي قابليت‌هاي اين زبان برنامه‌نويسي بررسي خواهد شد.

اسلاید ۵ :

شكل زير، اجزاي تشكيل دهنده يك DBMS را نشان مي‌دهد كه SQL اين اجزاء را به يكديگر وصل مي‌كند. موتور بانك اطلاعاتي قلب DBMS بوده و مسئوليت اجرايي براي سازماندهي، ذخيره‌سازي و بازيابي داده‌ها را بر روي ديسك قرار دارد. اين موتور، درخواست‌هاي SQL را از اجزا ديگر DBMS مانند برنامه تهيه گزارش يا ابزارهاي سازنده پرس و جو دريافت مي‌كند. همانطور كه در شكل مشاهده مي‌شود، SQL نقش‌هاي متعددي دارد:

lSQL يك زبان پرس و جو محاوره‌اي است. بدين ترتيب، كاربران دستورات SQL را در يك برنامه محاوره‌اي مي‌نويسد تا داده‌ها را بازيابي نموده و آنها را روي صفحه نمايش دهد. در واقع، SQL زبان ساده‌اي براي اجراي پرس و جوهاي بانك اطلاعاتي مي‌باشد.

lSQL يك زبان برنامه‌نوبسي بانك اطلاعاتي است. برنامه‌نويسان با قرار دادن دستورات SQL، در برنامه‌هاي كاربردي مي‌توانند به داده‌هاي يك بانك اطلاعاتي دسترسي داشته باشند.

اسلاید ۶ :

lSQL يك زبان مديريت بانك اطلاعاتي است.

lSQL يك زبان سرويس دهنده/سرويس گيرنده مي‌باشد. بسياري از برنامه‌هاي كاربردي جديد از اين ويژگي استفاده مي‌كنند تا ترافيك شبكه را كاهش داده و باعث شوند كه كامپيوترهاي شخصي و سروس دهنده‌ها وظايف خود را به خوبي انجام دهند.

lSQL يك زبان بانك اطلاعاتي شبكه‌اي مي‌باشد. سيستم‌هاي مديريت بانك اطلاعاتي شبكه اي براي كمك به امر توزيع داده‌ها در سيستم‌هاي كامپيوتري متعدد از SQL استفاده مي‌كنند. نرم‌افزار DBMS موجود در سيستم‌ها براي ارتباط با سيستم‌هاي ديگر جهت دستيابي به داده‌ها از SQL استفاده مي‌كنند.

lSQL يك زباني براي هماهنگي بين محصولات مختلف مي‌باشد.

lبه اين ترتيب، SQL به عنوان يك ابزار قوي و مفيد براي مرتبط نموده افراد، برنامه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي كامپيوتري به داده هاي ذخيره شده در يك بانك اطلاعاتي رابطه‌اي شناخته شده است.

lSQL زباني است كه هم فهم آن آسان است و هم وسيله‌اي براي مديريت داده‌ها. برخي قابليت‌هاي اصلي و نيز شرايط بازار كه موجب موفقيت SQL شده است، در زير بيان شده است:

اسلاید ۷ :

lاستقلال فروشنده

lقابليت استفاده از انواع سيستم‌هاي كامپيوتري

lاستانداردهاي SQL

lتاييد IBM

lپايه و اساسي رابطه‌اي SQL

lساختار سطح بالا

lدرخواست‌هاي محاوره‌اي و موردي

lداشتن چند ديد مختلف از داده‌ها

lزبان كامل بانك اطلاعاتي

lتعريف داده‌ها در هر زمان.

موارد فوق باعث شده است كه SQL به عنوان ابزاري استاندارد براي مديريت داده‌ها در كامپيوترهاي شخصي، ميني كامپيوترها و كامپيوترهاي بزرگ شناخته شود.

اسلاید ۸ :

قابليت نقل و انتقال

وجود يك استاندارد ثبت شده براي SQL موجب شده تا ادعاهاي اغراق‌آميزي در مورد SQL و قابليت نقل و انتقال برنامه‌هاي كاربردي بوجود  آيد. شكل زير نشان مي‌دهد يك برنامه كاربردي كه از SQL استفاده مي‌كند، مي‌تواند با هر سيستم مديريت بانك اطلاعاتي كه بر مبناي SQL است، به صورت جابجايي كار نمايد.

در حقيقت، نقاط ضعف استاندارد SQL و تفاوت‌هاي كه بين نسخه‌هاي گوناگون SQL وجود دارد، ايجاب مي‌كند كه وقتي يك برنامه كاربردي از يك بانك اطلاعاتي SQL به بانك اطلاعاتي ديگري مي‌رود، اصلاحات لازم صورت گيرد. تفاوت‌ها عبارتند از:

كدهاي خطا

نوع‌هاي داده‌اي

جدول‌هاي سيستمي

SQL محاوره‌اي

رابط برنامه‌اي

SQL پويا

تفاوت در مفهوم يا مقدار كلمات و توابع

مجموعه كاراكترها

ساختار بانك اطلاعاتي

اسلاید ۹ :

عليرغم تفاوت‌هاي موجود، ادعاهايي در مورد قابليت نقل و انتقال بين انواع مختلف بانك اطلاعاتي SQL وجود دارد. اما به هرحال امكانات مورد بحث براي هر DBMS پشتيباني شده نياز به يك مبدل دارند تا نسخه SQL را توليد نموده، تبديل نوع‌هاي داده‌اي را انجام دهد و كدهاي خطا را ترجمه نمايد.

اسلاید ۱۰ :

قواعد دوازده گانه كاد

مدل رابطه‌اي (و در نتيجه سيستم پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي مبتني بر آن) بوسيله كاد طراحي شد. وي كه نحوه طراحي پايگاه‌هاي داده پيشين را مورد سوال قرار داده بود، مدلي با عنوان مدل رابطه‌اي طراحي كرد كه به شكلي بسيار اجمالي آن را بررسي كرديم. به هرحال، كاد براي حصول اطمينان از درك ايده‌هايش بوسيله همگان، قواعدي مشخص براي تعريف دقيق مدل رابطه‌اي ارائه كرد كه با توجه به اهميت اين قواعد به شرح آنها مي‌پردازيم. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه پيش فرض اين قواعد اين است كه مديريت پايگاه داده بايد با استفاده از مفاهيم رابطه‌اي صورت گيرد.

قاعدعه ۱: تمام اطلاعات در يك پايگاه داده رابطه‌اي در سطح منطقي به طور صريح به صورت مقاديري در داخل جدول‌ها نمايش داده مي‌شوند.

قاعده ۲: هر عنصر بايد به طور منطقي از طريق تركيب نام جدول، مقدار كليد اصلي و نام ستون قابل دسترسي باشد.

قاعده ۳: مقادير تهي براي نمايش مقادير نامشخص، آن هم به شكلي مستقل از دامنه استفاده مي‌شوند.

قاعده ۴: توصيف پايگاه داده‌ها در سطح منطقي، همان جدول‌ها هستند.