لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت unix توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت unix قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

يونيكس چيست

يونيكس معـروفـترين سيـسـتم عامـلي اسـت كه بـر روي انـواع مخـتـلـف كامپـيوترهـا پيـاده سـازي شـده اسـت. يونيكس سيـستـم عامـلي چنـد كاربره و چند برنامـه اي مي باشـد و قابليت هاي شبكه اي ، پردازش توزيع شده ، بلادرنگ و چند پردازنده اي در نـسـخه هـاي مـتعددي از آن پياده سـازي شده است.ايـن سيـستم عـامل در مـحيطي تحقيقاتي متولد شده و در دانشگاهـها و مراكز آموزشي و پژوهشي به تدريج قابليت هاي زيادي به آن اضـافه شده اسـت و هـم اكنون در مراكز عـلمي و تجاري محبوبـيت زيـادي دارد.از آنجـا كه ايـن سـيستم عامـل به زبان ‍         نوشـته شده است قابـليت حمل آن بر روي انـواع مختتلف كامپيو تر ها وجود دارد . سه بخش اصلي اين سيستم عـامل عبارتند از : هـسته، پوسـته و سيـسـتم فايل . هنگامي كه سيسـتم روشن مي گردد ، هسته سيـستم عامل شـروع به اجرا شده و هـمواره در حافـظه باقي مي مـاند. ايـن هـسته تمـام وظايف پايه اي و اصـلي  سيـستم عـامل را انجام مي دهد. كاربران دستورات خود را به پوسته داده و پوسته آنها را به دسـتورات قابـل درك براي هسته تبديل مي كند. نـسـخه هاي اولـيـه يونيـكس به صورت مـتني بـودند(مانند             )  ولي نـسـخه هاي اخير معمـولا داراي محيط گرافيـكي نيز مي باشند (مانند ويندوز).به محيط گرافيكي استاندارد يونيكس                                  گفته مي شود.

اسلاید ۲ :

استـفاده از ايـن سيستم عامـل به عنـوان بستـري بـراي سيستم ها و سرويس دهنده هاي شـبكه بســيار رايج و معمول است .يونيكس سيستم عامـل بسـيار قدرتـمند و زيباست به گونه اي كه بسياري از سيستم عامل هاي ديگر از اصول آن تقليـد كرده اند.بخش بسـيار بـزرگي از ســاختار شبـكه اينتـرنـت  شــامـل سرويس دهنده ها،  ايســتگاه هاي كاري و ماشـين نهـايي به نحوي از يونيـكس استفاده مي كنند.                                                       

يونيـكس حدود سي سـال قـبـل طراحي شـد و در طـي روند تكـميلي سـي سـاله به سيستم عاملي تبديل شد كه مي تواند داعيه ي قوي ترين و مطمـئن ترين سيستم عامل جهان را داشته باشد به گونه اي كه بسياري از سرويس دهنده هاي حساس و عظيم دنيا از اين سيستم عامل بهره گرفته اند.

اسلاید ۳ :

اگرچه يونيكس زيبا و قدرتمند است ولي به دو دليل ناپسند به نظر مي رسد:

اول اينكه سيستم عامل واحدي به نام يونيكس وجود نداردبلكه دهها گونه ي سازگار  با آن نوشته شده است و توسعه ي آن در انحصار شركت يا گروه خاصي نيست.

دوم آنكه اسـتفاده از آن فـقط از متخـصصين حرفه اي و مجـرب بر مي آيد.يونيـكس دوست مهربان حرفه اي هاست در حالي كه به آما تورها و كاربران عادي بسيار سخت گير است.

يونيكس خانواده اي از سيستم عامل ها مي باشد كه براي كنـترل كامپيوترها استفاده مي شود .تقريبا تمامي كامپيوتر ها مي توانند يونيكس را اجرا كنند .

يونيكس سيستم عامل قابل حمل ، چند كاربره و چند وظيفه اي است كه در سال ۱۹۷۰ براي استفاده در كامپيوتر هاي كوچك ابداع گرديد .

اسلاید ۴ :

اصول طرح يونيكس

يونيكس توسط برنامه نويسان ، براي برنامه نويسان طراحي شده اسـت و فعل و انفعـالي است .همچنين چنـدين پردازش مي توانند در آن فعال باشند و هر پـردازشي به راحتـي مي تواند پردازش ديگري ايجاد نمايد.روش هاي استاندارد و انعطاف پذير فراواني جهت اتصال ورودي ها و خروجي هاي پردازش وجود دارند . پردازش ها را مي توان هـماهنگ نمود تا با هم يـك كار بخصـوص را انجام دهـند . اطلاعات فايل ها در فـهرست هاي راهنما جمع مي شوند .ساختمان فهرست راهنما درختي و سلسله مراتبي است.كاربران به راحتي فايل يا فهرست راهنما ايجاد مي كنند.فقط يك نوع فايل داده وجود دارد كه عبـارت است از يك سري بايت. دستيابي به محتواي فايل مي تواند به صورت تر تيبي يا سلسله مراتبي باشد و ارتـباط با سيستـم فايل بسـيار سـاده اسـت. سعي شـده اسـت تا رفـتار مشـابهي با دستگاهـهاي ورودي /خروجي و فايـل ها صورت گيرد به اين ترتيـب برنامه هاي كاربــردي كمترين وابستگي را به دستگاهها دارندو اين وابستگي ها در سطح هسته مركزي سيستم عامل محدود شده است در واقع وابستگي ها در گرداننده هاي

 دستگاهها قرار مي گيرند.

اسلاید ۵ :

براي باز كردن فايل از اسم سمبوليك آن(رشتـه كاراكتر)استفـاده مي شود و ساير عمليات توسط يك شناسه كه يك عدد است صورت مي گيرد.از همان ابـتدا برنامـه هاي يونيكس همگي به صورت                        در اختيار كاربر قرار داشته اند.اين يكي از علل تكامـل ومحبوبـيت يونيكـس است و ديگـري امكانات فراوان آن براي توليـد برنامه است.براي نمونه برنامه اي به نام                 وجـود داردكه تعيـين مي كند چه فايل هـايي بايد كامـپايل شـوند و سپـس آنها را كامپـايل مي  كـند.سيستم عامل يونيكس داراي طرح لايه لايه است.

اولين مدل هاي يونيكس با كوچـك بودن حافـظه كامپيوتر رو به رو بـوده اند و اين اتـفاقا منجـر به زيـبايي هاي خاصي شـده اسـت.در اين سيسـتم هاي اوليه ،حافـظه صفحه بندي شده وجود نداشته است اما امروزه حافظه يونيكس صفحه بندي است.

اسلاید ۶ :

مديريت در سيستم عامل يونيكس

امروزه با توجه به توسعه شبكه هاي كامپيوتري لزوم استفاده از سيستم عامل هايي كه قابليت هاي لازم جهت مديريت محيط هاي شبكه اي را دارا باشد ، بـيش از پيش به چشم مي خورد.سيستم عامل يونيكس به دليل ويژگي هاي برجسته خود ، توانمندي خود را در انجام چنين مهمي به اثبات رسانيده است ، به همين علت يادگيري و آشنايي با قابليت ها و فرامين اين سيستم عامل ، مي تواند براي تمام كساني كه به نوعي با محيط هاي شبكه اي سرو كار دارند، مفيد وحتي لازم

 باشد.

اين سيستم عامل برنامه اي است كه  مديريت صنايع كامپيوتر را بر عهده  دارد. در ميان سيستم هاي عامل ، رشد روزافزون استفاده از سيستم عامل يونيكس در زمينه هاي گوناگون علمي و صنعتي و نفوذ به دنياي كامپيوتر هاي شخصي ، موجب شده استكه مراكز كامپيوتري توجه خاصي

 به آن داشته باشند.

اسلاید ۷ :

معماري يونيكس _ساختار سيستم فايل

 

  در سيـستم عامل يونـيكـس هـر چيـزي به صـورت يـك فايـل تلقـي مي شـود .مـثلا حتـي دستگاههاي جانبي مانند چاپگر يا پورت هـاي مخابره داده در غالب يك فايـل مـدل  سـازي شده اند و برنامه نويس وقتي مي خواهد اطلاعاتي را چاپ كند يا آنها را به منظور مخابـره  روي پـورت                      بفرسـتد ، به سـادگي فايل اسـتاندارد آن را باز كرده ، درون آن را مي نويسد و سپس فايل را مي بندد .اين يكي از مفاهيم عالي يونيكس است كه در سطح برنامـه نويسي ، برنامـه نويس درگيـرجزئيـات سخـت افـزاري و نرم افـزاري اين ابـزارها  نخواهد شد بلكه اين جزئيات در سطح سيستم عامل حل و فصل مي شود.

  عناصر پروسه ها ، صف ها و بافر ها نيز به صورت فايل مـدل سـازي شـده اند . در راس سيـستم  فايل شـاخه                 قـرار داردو تمـام شـاخه ها و فـايل ها را در برمي گـيرد. تمـام زير شاخه هاي ديگر، درون اين شاخه قرارمي گيرند و كاربران  فقـط به بعضي از آنها  دسـتـرسي خواهـند داشـت.عالي ترين سطح دسترسي به  سيستـم فايل در اختيار كاربري  اسـت كه به شاخه ريـشه با تمام زير شاخه هاي آن تسلط دارد.

.

اسلاید ۸ :

معماري يونيكس_هسته سيستم عامل وپروسه ها

 يونيكس از ساختار پيمانه اي استـفاده كرده است به گونه اي كه در پايين ترين  سطح يـك هسته با بسـتر سخت افزار درگيـر اسـت و تـمام برنـامـه ها بـه صــورت  هويـتـي مستـقل حـول هسـته شـكل  مـي گيـرنـد . در يونـيكس هـستـه خـودش يـك برنـامـه اجـرايي است .هسته قلب سيستم عامل محـسـوب مي شود و هيـچ  برنامه اي بـدون آن نخواهد توانست از مؤلفه هاي سخت افزاري سيستم استـفاده كنـد.براي شـروع اجراي يك بـرنامه درمحـيط يونيـكس هسته يك پروسه ايجاد مي نمايد

پروسه چيست؟

پروسه برنامه اي در حال اجراست كه دو قسمت زير را در بر مي گيرد:                                       

۱٫كدهاي اجراي برنامه                                                                   

۲٫حافظه اختصاص داده شده به آن برنامه به عنوان فضاي كاري        

اسلاید ۹ :

فعل و انفعال با پروسه ها

  هر گاه هسته سيستم عامل يك پروسه را اجرا مي كند به آن يك شماره شناسـايي

  يكـتا به نـام            كه هـمـان                                                    است ا نشعاب

مي دهد اين شماره مـلاك شناسايي آن پروسـه و مراجـعه به آن خواهد بود.كاربر مي توانـد با اجراي فرمان          فهرست تمام پروسه هـاي در حـال اجرا را روي خروجي مشـاهده كند.اين فرمان ،          هرپـروسه، نام برنامـه ، ميـزان استـفاده از زمان              و برخي از مشخصات ديگر را به كاربر نشان مي دهد.

  روش فـعـل و انـفـعال با يـك پـروسه،ارسـال يـك سيـگنـال بـراي آن پـروسـه مي باشد.سيگنال نام يك پيام است كه روند اجراي پروسه رامتوقف كرده و به آن مي گويدكه بايد چه كاري انجام بدهد.                       

اسلاید ۱۰ :

  تعيين مجوزهاي دسترسي در يونيكس

هر فايل در سيستم داراي مجموعه اي از تنظيمات مجوز دسترسي است.هر فايل در يونيكس يك مالك فردي دارد.يعني يك فرد با حساب كاربري مشخص صاحب آن فايل است.در ضمن هر فايل داراي يك مالك گروهي مي باشد اما فقط مالك اصلي فايل مي تواند مجوزهاي دسترسي به آن فايل را تغيير دهد.در سيستم فايل يونيكس مجوزهاي دسترسي به هر فايل در سه دسته مجزا تقسيم مي شوند:

 ۱٫مجوزهاي دسترسي به فايل براي شخص مالك

 ۲٫مجوزهاي دسترسي به فايل براي گروه مالك

    ۳٫مجوزهاي دسترسي به فايل براي عموم كاربران سيستم (تمام كاربران  و

  پروسه ها با هر حساب كاربري)