لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت VB عملگرها در توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت VB عملگرها در قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عملگر : قسمتي از کد مي باشد که عمل خاصي را روي يک يا چند متغير انجام مي دهد . عملگر به دسته هاي زير تقسيم بندي مي شوند .

۱- عملگر هاي محاسبه اي
۲- عملگر هاي رابطه ای
۳- عملگر منطقی

۴- عملگرهای رشته ای

اسلاید ۲ :

اولویت عملگرها  محاسباتی

عملگرهای فوق دارای اولویت متفاوتی می باشد که ترتیب آنها عبارتند از :
  ۱٫  
توان
 ۲٫ ضرب و تقسیم اعشاری
 ۳٫ تقسیم صحیح
 ۴٫ باقیمانده
 ۵٫ جمع و تفریق

نکته : عبارت داخل پرانتز اولویت بیشتری دارد.
نکته : اگر چند عملگر هم اولویت داشتیم به ترتیب از سمت چپ به راست اجرا می شود.

اسلاید ۳ :

 مثال ۱ حاصل عبارت زیر را بدست آورید
                ۲ * (۸ / ۵ / ۲ + (۷٫۳ mod 2.6) + 3 ^ 2 + 2 * 2.5
پاسخ :
حاصل۳۰  می باشد

 مثال۲ حاصل عبارت زیر را بدست آورید
                                          ۲ – ۵ / ۲ + ۵ \ ۲ + ۲ ^ ۳ * ۱۰ Mod 3
پاسخ :
حاصل ۳٫۵ می باشد

اسلاید ۴ :

تقدم عمگرهای منطقی از بیشترین به کمترین :

۱- NOT

۲- AND

۳- OR

۴- XOR

۵- EQV

۶- IMP

نکته:عملگرهای منطقی همواره یک ارزش  TRUE یا  FALSE  را بر می گردانند

اسلاید ۵ :

عملگر های رشته ای:

+

&

هردوی این عملگر های برای الحاق دو رشته به کار می روند. در الحاق دو رته یکی بودن نوع داده عملوندها الزامی است چون در غیر این صورت پیغام خطا(عدم تطابق ) صادر می شود.

S1= “ali

S2=”reza

S3=s1+s2  =alireza                 s3=s1 & s2 =alireza