لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپینت حسابرسي (۲) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپینت حسابرسي (۲) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خلاصه مطالب اصول حسابرسي(۱)

۱- جدايي مالكيت از مديريت

ويژگي عصر حاضر را مي توان بشرح زير خلاصه نمود:

         ۱- تنوع و گستردگي فعاليت هاي اقتصادي                      ۲- پيچيدگي فعاليت هاي مختلف كه اجراي آنها نياز                           به تخصص هاي خاص دارد.

         ۳- جدايي مالكيت از مديريت

اسلاید ۲ :

نمودار كلي اصل جدايي مالكيت از مديريت در شركت هاي سهامي را مي توان به صورت زير نشان داد.

اسلاید ۳ :

به چهار عامل عمومي صاحبان سهام ، هيئت مديره ‘ حسابرس مستقل ( يا بازرس ) و مدير عامل اركان اصلي هر شركت سهامي نيز اطلاق مي گردد.

اسلاید ۴ :

۲- حسابرسي داخلي :

۲-۱ اهداف حسابرسي داخلي عبارت است از :

الف ) اطمينان از ا ينكه در تدوين نظامهاي مالي و اجرايي كنترلهاي مناسب و مورد نياز در نظر گرفته شده است.

اسلاید ۵ :

ب) حصول اطمينان از اينكه كنترلهاي در نظر گرفته شده به خوبي در عمل اجرا مي شود.

اسلاید ۶ :

ج ) اطمينان از اينكه عمليات شركت در اسرع وقت و به صورت صحيح در دفاتر ثبت مي گردد و اصولاً مدارك مالي قابليت آشكار براي تهيه گزارشات مالي را دارا          مي باشد.

اسلاید ۷ :

حسابرس مستقل مي تواند با مطالعه برنامه رسيدگي

حسابرس داخلي و نتايج حاصله از اين رسيدگي ها از جهت تدوين برنامه حسابرسي استفاده نمايد و از اتلاف وقت و دوباره كاري جلوگيري بعمل آورد.

اسلاید ۸ :

۱- اصول بنيادي حاكم بر مسئوليتهاي
حرفه اي حسابرس

الف – صداقت بي طرفي و استقلال

ب – رازداري

ج – مهارت و صلاحيت

د- كار انجام شده توسط ديگران

هـ – مستند سازي

و – برنامه ريزي

ز – شواهد حسابرسي

اسلاید ۹ :

كنترل داخلي يا سيستم كنترل داخلي ، مجموعه روشها و تدابيري است كه براي اداره امور و هدايت عمليات يك مؤسسه با هدفهاي زير اتخاذ مي شود:

اسلاید ۱۰ :

استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي

الف- استانداردهاي عمومي حسابرسي

ب – استانداردهاي اجراي عمليات حسابرسي

ج – استانداردهاي گزارشگري