پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چشم الکترونیکی

مقدمه :
طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيك Electronic Eye) است. اهميت صنايع وابسته به الكترونيك نور ي ، مانند چشم الكترونيكي ، به دليل تنوع محصول و كاربرد در جوامع پيشرفته بسيار زياد بوده و درآمد حاصل از آن در سال هاي گذشته افزايش يافته است . هر روز اختراع و ابداعي جديد بر اساس اين تكنولوژي صورت مي گيرد و بر كاربرد آن مي افزايد . امروزه در فناوري هاي ديجيتا ل ، عكاسي ، فيلم برداري ، نظامي ، پزشكي و بسياري ديگر از علوم ، از الكترونيك نوري ، چشم الكترونيك و يا سلول هاي نوري (فوتو رسيستانس) استفاده مي شود.

ايجاد كارخانه توليد چشم الكترونيك مورد لزوم بسياري از صنايع داخل كشور بوده و در شرايط فعلي با استفاده از واردات نياز آنها تامين مي شود . احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود ۱۷۵۷۵ ميليون ريال ، اشتغال زايي حدود ۲۰ نفر و استفاده از تسهيلات بانك ها امكان پذير است . طرح مي تواند با استفاده از نوآوري و پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد.

لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه داده اي ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است . اما براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج س رمايه گذاري، تهيه پرفورما هاي مربوطه و تماس با شركت هاي خارجي انتخاب ي ، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه پيشنهاد می شود.

هدف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد چشم هاي الكترونيك مي باشد. مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ( Electronic-Eye) 20 درصد برآورد مي گردد . با توجه به كاربرد فراوان اين محصول در بسياري از ابزار و وسايل الكترونيكي بررسي ايجاد كارخانه براي آن مي تواند مفيد باشد.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید چشم الکترونیکی

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
امروزه هزاران وسيله و ابزار الكترونيكي در دنيا براي بهبود زندگي انسان ها تهيه شده و هر روز جهان در برابر اختراعي تازه در تكنولوژي به ويژه در زمينه وسايل الكترونيك قرار مي گيرد . از جمله مواردي كه در پيشبرد صنعت يك كشور موثر شناخته شده استفاده از نوآوري در جهت رقابت پذيري است كه براي بقاء صنايع به ويژه براي صنايع كوچك و متوسط اهميت فراوان دارد.

سرمايه گذاري در صنايع الكترونيك با توجه به تنوع بسيار زياد محصولات كه سبب شده كاربرد آن در دنيا بسيار وسيع باشد اهميت فراوان دارد . در جهان امروز در تمامي كشورها حتي در كشورهاي در حال توسعه در غالب نزديك به كل منازل انواع و اقسام وسايل الكتريكي موجود بوده و وابستگي بشر به آنها روز به روز زيادتر مي شود . با عنايت به حجم عظيم وسايل الكتريكي و دهها هزار شركت و كارخانه و متخصصيني كه در اين زمينه در جهان فعاليت مي كنند ، نوآوري و اختراع در ابزارها در جهت بهينه سازي كاربرد آنها نيز بسيار فراوان است .

يكي از صنايعي كه در قرن حاضر در دنيا اهميت و نوآوري هاي فراوان داشته ، الكترونيك نوري يا ( OPTO-ELECTRONICS) است كه پايه بسياري از ابزار الكترونيك از جمله چشم الكتروني ك و سلول هاي نوري و غيره مي باشد . كاربرد فراوان اين صنعت در بسياري از وسايل الكترونيكي از جمله دزدگيرها ، بعضي از انواع لامپ ها ، دوربين هاي عكاس ي ، فيلمبرداري ، تلويزيون و دهها ابزار ديگر سبب شده كه توجه صنعتگران را به خود جلب نمايد . مطالعه در زمينه ايجاد كارخانه چشم الكترونيكي مي تواند براي شناخت اين صنعت و امكان سرمايه گذاري در آن مفيد باشد . لازم به ذكر است كه به دليل كاربرد بسيار زياد و وسي ع ، اين محصول بيشتر از بسياري از وسايل ديگر الكترونيكي سود آور مي باشد.

 

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۵ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
چشم الكترونيك با كد آيسيك۳۲۱۰و كد تعرفه ۹۱۰۱۲۰۰ دستگاهي استدقيق ، ظريف و حساس براي كنتر ل حركت و جابجايي اشيا يا افراد توسط نور . كافيست نور به مقدار لازم به سلول حساس دستگاه بتابد . به محض آن كه فرد يا شيئي از مقابل دستگاه عبور كند يا جابجا شو د ، بطوريكه تابش نور به سلول حساس كاهش يابد و يا متوقف شو د ، دستگاه فوراً واكنش نشان مي دهد.
توصيف ف وق در واقع تعريف اوليه از ابزاري است كه با وجود سادگي ساختار از تكنولوژي پيشرفته الكترونيك نوري استفاده مي كند. سال ۱۸۸۷ ميلادي هانريش هرتز دانشمند آلماني در حين انجام آزمايش متوجه شد كه تاباندن نور با طول موج هاي كوتاه مانند امواج فرابنفش به كلاهك فلزي الكتروسكوپ با بار منفي باعث تخليه الكتروسكوپ مي شود وي با انجام آزمايش هاي بعدي نشان داد كه تخليه الكتروسكوپ بخاطر جدا شدن الكترون از سطح كلاهك فلزي آن است . اين اولين قدم براي شناخت پديده اي شد كه دهها سال بعد به عنوان الكترونيك نوري مورد استفاده بشر قرار گرفت.

هرچند تكنولوژي الكترونيك نوري به ده ها سال پيش بر مي گردد اما چشم الكترونيك نزديك به ساختار امروزي در دهه ۱۹۷۰ توسط يكي از متخصصين شركت سوني تهيه شد . اين كارشناس در ادامه تحقيقاتي كه ۲ نفر از متخصصين شركت آمريكايي بل براي تهيه ابزار مورد نياز د وربين عكاسي انجام داده و به نتايجي رسيده بودند اولين چشم الكتريك را اختراع نمود .

دزد گيرها ي معمولي در و پنجره سنسورهايي هستند كه به باز و بسته شدن در حساسند . اين سنسورها دو تكه دارند كه يكي روي چهارچوب و ديگري روي قسمت متحرك در و پنجره و درست رو به ر وي هم نصب مي شوند . تكه ثابت حاوي يك كليد خيلي ساده فنر دار و تكه متحرك داراي يك آهن رباس ت . وقتي در بسته است و اين دو تكه روي هم قرار دارند. نيروي آهن ربا بر كشش فنر غلبه مي كند و كليد را بسته نگاه مي دارد . اما به محض باز شدن در وكنار رفتن آه ن ربا ، فنر قطعه متحرك كليد را بالا م ي كشد و اتصال را قطع مي كند . جعبه كنترل كه كليد به آن متصل است ، اين تغيير وضعيت را احساس كرده و آژير دزد گير را به كار مي اندازد.

چشم الكتريكي ، سلول هاي فوتو الكتريك و سلول هاي نوري همه ابزاري هستند كه ويژگي هاي الكتريكي آنا ن (از قبيل ولتاژ ، شدت جريان و مقاوم ت ) با تابش نور بر آنان تغيير مي كند .
معمولي ترين آنان از ۲ الكترود مجزاي از اجسام نيمه هادي حساس به نور تشكيل شده است. معمولا داراي يك باطري يا ساير منبع الكتريسيته هستند كه جريان الكتريسيته را در آنان ايجاد مي كند . وقت ي كه نور به به جسم نيمه هادي سلول نوري (يا چشم الكتريكي ) برخورد مي كند جريان در مدار بر اساس شدت نور افزايش يا كاهش پيدا مي كند.

انواع بسيار ساده چشم الكترونيك روي درب فروشگاه ها و مغازه ها وجود دارد . اين سيستم ها در واقع يك رادار ساده است كه از يك فرست نده و گيرنده امواج مايكروويو ( يا فراصوت )تشكيل شده اند . فرستنده ب ه طور پيوسته اين امواج را توليد و در فضا منتشر مي كند . اين امواج به اجسام و موانع موجود در محيط برخورد مي كنند و قسمتي از بازتاب هايشان به طرف گيرنده باز مي گردد و يك الگوي بازتاب ايجاد مي كند كه شكل آن به نوع و چيدمان اشياء موجود بستگي دارد . هنگامي كه افراد در معرض تابش امواج قرار م ي گيرند بدن آنان با انعكاس بخش جديدي از امواج به طرف گيرنده الگوي بازتاب را تغيير مي دهد .

گيرنده اين تغيير را حس كرده و سيگنالي به جعبه كنترل مي فرستد كه آژ ير را به صدا در م ي آورد . البته انواع جديد اين حس گرها ب ه جاي تابش پيوسته امواج (روش فعال ) از روش منفعل بهره مي برند . چون اجسام گرم و از جمله بدن انسان به طور پيوسته از خود امواج مادون قرمز تابش مي كند ، بنابراينمي توان صرفا با ي ك گيرنده IR الگوي امواج مادون قرمز محيط را ثبت و تغييرات آن را كنترل نمود . در اين وضعيت افزايش ناگهاني و شديد امواج رسيده از يك نقطه مي تواند به معني ورود يك موجود زنده به محدوده امواج باش د . البته اين سيستم كاست ي هايي دارد از جمله اينكه با يك پوشش مناسب مي توان امواج مادون قرم ز را تا حد زيادي را فيلتر كرد ه و سنسور را فريب داد.

موارد مصرف و كاربرد چشم الكترونيكي
الكترونيك نوري كاربرد بسيار وسيعي در صنايع الكترونيك داشته و سلول هاي نوري يا به عبارت ديگر چشم هاي الكترونيكي نيز موارد استفاده فراوان دارند . بعضي ازكاربرد هاي چشم الكترونيك را مي توان در موارد زير خلاصه نمود .
• ابزارهاي كنترلي براي جاده ها و ترافيك
• پزشكي
• دوربين هاي فيلمبرداري

• دوربين هاي عكاسي ديجيتال
• آلات و ابزار الكترونيكي موسيقي
• اسباب بازي هاي مختلف
• دزدگيرها و آژيرهاي مختلف

• باز و بسته كردن در ساختمان ها ، درب گاراژها و غيره
• بعضي از انواع فن ها و پنكه هاي الكتريكي
• صنايع نظامي و كنترلي
• خطوط توليد و دستگاه هاي صنعتي

• هها كاربرد ديگر

اهميت صنعت در جهان و ايران
تكنولوژي هاي نوري در جهان از اهميت ويژه برخوردار بوده و متخصصين مختلف سعي در پيوند اين تكنولوژي و نانوتكنولوژي دارند . علاوه بر آنكه كنفرانس ها و سمينارهاي علمي فراواني براي توسعه اين صنعت برپا شده ، متخصصين فراواني نيز در سراسر دنيا براي گسترش آن تلاش مي كنند.

كاربرد فراوان اين تكنولوژي كه بسيار فراتر از ساختار ساده اي است كه در ايران به عنوان چش م الكترونيك شناخته مي شود ، سبب شده كه مطالعات و تحقيقات مربوط به آن زياد و بازارآن نيز در حال گسترش باشد . آكادمي نانوفوتونيك (Nanophotonics academy) در اروپا و كشورهاي عضو OECD براي تحقيقات علمي مربوط به اين تكنولوژي تشكيل شده و در سال ۲۰۰۷ نيز سمينارهاي ي را لهستان ، سويس ، اسپانيا و قبرس براي بررسي ابزارهاي مورد استفاده و تركيب تكنولوژي هاي مختلف يا آن تشكيل مي دهد . اين تكنولوژي از موارد در حال رشد جهان مي باشد.

اگرچه اهميت اين تكنولوژي در ايران كمتر شناخته شده و در سطوح اوليه آن باقيمانده اما با توجه به كاربرد وسيع آن در صنايع و فعاليت هاي مختلف ، مطالعات آن توسط متخصصين الكترونيك در حال انجام است.

استاندارد هاي چشم الكترونيك
استانداردهاي جهاني براي توليد اين صنعت نيز همانند ساير صنايع وجود دارد كه شامل ISO هاي مختلف مي باشد . سازمان جهاني استا ندارد براي توليد كليه كالاها و محصولات استانداردهاي مشخصي در زمينه بهداشت ، كيفيت ، آزمون و ساير ويژگي ها دارد. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه تنها سازماني است كه بر طبق قانون مي تواند استاندارد رسمي فرآورد ه ها در ايران را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد ، كليه استانداردهاي مربوط به تمامي كالاهاي توليدي را دارا ميباشد.

كالاهاي جايگزين چشم الكترونيك
اگرچه كالاهاي جايگزين براي اين صنعت وجود ندارد اما براي برخي از كاربردهاي آن مانند دزدگيرها انواع ديگري نيز وجود دارد كه از تكنولوژي هاي قديمي تر از سلول هاي نوري استفاده مي كنند. بطور كلي كالاي جايگزين ديگري كه بتواند كاربردهايي با وسعت اين تكنولوژي داشته باشد ، وجود ندارد . البته نوآوري در اين صنعت بسيار زياد است و ابزارهاي مورد استفاده در آن مرتبا تكميل يا عوض مي شوند . به علاوه كاربردهاي آن نيز روز به روز توسعه يافته و در نتيجه انواع آن نيز افزايش مي يابد . امروزه با استفاده از فيبر نور ي ، ليزر و يا مواد ديگر انواع چشم الكترونيك ساخته شده است. اما كالاي جايگزين براي آن وجود ندارد.

مطالعات بازار :
حجم بازار بين المللي و توليد كنندگان عمده
بازار جهاني الكترونيك نوري در طول ده سال گذشته پيوسته در حال افزايش بوده است . آمارها نشان مي دهد كه ميزان درآمد از الكترونيك نوري در سال ۲۰۰۳ در جهان نزديك به ۱۰ ميليارد ۱۶ ميليارد دلار رسيده / دلار بوده اما در فاصله ۴ سال بعد يعني در سال ۲۰۰۶ به بيش از ۸ است. رشد بازار الكترونيك نوري در جهان زياد مي باشد.

نتايج به دست آمده از بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان درآمد الكترونيك نوري در فاصله ۵ / سال گذشته نزديك به ۱۶ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۰۷ به ۱۷/۷ میلیارد دلار خواهد رسید.جدول زیر بخش عمده اي از افزايش ميزان درآمد مربوط به تنوع محصول و گسترش تقاضا و سهم اندكي به دليل بالا رفتن قيمت بوده است.
ميزان رشد الكترونيك نوري براي ۵ سال آينده نيز ۱۶ درصد پيش بيني شده است . براساس اين ميزان رشد ، درآمد فيبر نوري در سال ۲۰۱۱ بيش از ۳۲ ميليارد دلار خواهد بود . جدول ۵-۲ برآورد درآمد محصول در جهان را تا سال ۲۰۱۱ نشان مي دهد

مهم ترين تولي د كنندگان الكترونيك نوري در جهان، در اروپا، آمريكا و ژاپن قرار دارند . امروزه بعضي ديگر از كشورهاي جنوب شرقي آسيا نظير چين، كره جنوبي و هنگ كنگ نيز در زمينهالكترونيك نوري فعال شده اند . جدول ۵-۳ گروهي از توليد كنندگان بزرگ الكترونيك نوري در جهان را نشان می دهد.

بازار داخلي و رقباي آن
همانند ساير محصولات صنعتي به دليل مشكلات مربوط به داده ها ، ميزان توليد و يا درآمد ازمحصول براي ايران در دسترس نمي باشد . شركت هاي كوچك فراواني در توليد انواع كيت هاي ساده، دزدگيرها، چشم ال كترونيك ساده، انواع سنسورها براي استفاده در ابزارهاي مختلف فعال هستند. اما بخشي از بازار داخلي در اختيار واردكنندگان چشم الكترونيك و ساير ابزار الكترونيك نوري است كه از كشورهاي مختلف به ويژه از شرق آسيا و اروپا وارد مي كنند.

با توجه به وسعت كاربرد كالا ، حجم تقاضا براي آن ، نياز به مطالعات وسيع دارد كه در امكان سنجي مقدماتي نمي توان به آن پرداخت . نكته مهم در زمينه الكترونيك نوري و چشم الكترونيك افزايش كاربردهاي آن جهان و به تبع آن در ايران مي باشد كه به وسيله اختراعات جديد در اين زمينه صورت مي گيرد . امروزه نوآوري هاي فراواني در زمينه هاي پزشك ي ، معلوليت ها ، كنترل وقايع تا فاصله هاي دور و غيره براي اين محصول در حال تحقق است كه مي تواند تقاضا براي آن را در داخل كشور وسعت ببخشد.

واحدهاي توليدي داخلي
در آمارهاي وزارت صنايع از جمع ۸ مجوز صادر شده براي چشم الكترونيك تنها ۳ واحد صنعتي فعال هستند . كه در تبريز ، مشهد و تهران قرار دارند و ظرفيت اسمي آنان بين ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ چشم الكترونيك در سال مي باشد . بنظر مي رسد كه تنها اين سه واحد توليدي براي مصارف صنعتي توليد داشته باشند كه كل حجم ظرفيت اسمي آنان حد ود ۲۷۰۰۰ دستگاه بوده است.
با توجه به كاربرد وسيع اين محصول به نظر مي رسد حجم تقاضا از ميزان توليد بسيار بيشتر است . لازم به ذكر است كه كارخانجات صنعتي در ايران به دلايل مختلف ، كمتر از ظرفيت اسمي خود توليد مي كنند . بنابر اين بر اساس نياز دستگاه هاي مختل ف الكترونيكي به اين محصول ، ميزان عرضه توليدات داخلي كمتر از تقاضا مي باشد.

صادرات و واردات محصول و شرايط آن
انواع فراوان كيت ها و چشم الكترونيكي وارداتي سامسونگ از كره ، كامه از اروپا ، سوني و توشيبا از ژاپن در بازار ايران وجود دارد . با توجه به بررسي هاي به عمل آمده از بازار به نظر مي رسد كه بخش قابل توجهي از نياز داخل كشور ازطريق واردات تامين شده و برخي از واحدهاي كوچك نيز به مونتاژ اين محصول مي پردازند.

توجه به اين نكته ضرور است كه در رابطه با چشم الكترونيك ، تنوع فراواني از نظر پيچيدگي تكنولوژي آن وجود دارد كه بر اساس كاربرد آن در صنايع مختلف تعيين مي شود . در بسياري از مدارس اروپا ، آمريكا و حتي ايران دانش آموزان انواع كيت هاي مشابه را خود توليد مي كنند و حتي در بازار ايران نيز كيت هاي آموزشي به ويژه در زمينه هاي جذاب الكترونيك مانند دزدگير يا ابزارهاي اخطار و غيره وجود دارد كه همه به عنوان چشم الكتريكي شناخته مي شوند . اين ابزار هاي آموزشي كاربرد چنداني در صنعت ندارند و چشم هاي الكتريكي مورد استفاده در بسياري از ابزار الكتريكي پيچيده تر از آنها هستند و اكثر نياز كارخانه ها به آنها از طريق واردات تامين مي شود . شرايط خاصي براي واردات اين محصول غير از حقوق گمركي و سود بازرگاني ( مجموع هر دو نزديك به ۲۷ درصد ارزش) وجود ندارد.

بهاي محصول
قيمت چشم الكترونيك در بازارهاي دنيا به دليل تنوع فراوان محصول بسيار متغير و از ۱۰ دلار در انواع بسيار ساده تا ۳۰۰ دلار در نوسان است و قيمت متوسط براي آن نزديك ۸۰ دلار برآورد شده است . قيمت داخلي آن نيز از ۳۵۰۰ تومان تا ۵۰ هزار تومان در نوسان است. متوسط قيمت اين محصول با توجه به كيفيت آن و پايين بودن دستمزد نسبت به بازارهاي بين المللي به ويژه اروپا و آمريكا ، مي تواند ۳۵ هزار تومان براي هر دستگاه تعيين شود.

جمع بندي بازار
بررسي ها و مطالعات انجام شده در جهان و ايران نشان مي دهد كه چشم الكترونيك نيز مانند ساير كالاهاي جديد وابسته به الكترونيك نوري به دليل تنوع محصول ، نوآوري و كاربرد فراوان، در دن ياي امروز بازار نسبته خوبي داشته و در سال هاي آينده نيز از وضعيت مناسبي برخوردار خواهد شد.
مهم ترين كشورهاي فعال در الكترونيك نوري كشورهاي بسيار پيشرفته مانند آمريكا ، اروپا و ژاپن مي باشند . اين خود نشان دهنده اهميت اين صنعت در آينده جهان است كه ايجاب مي كند.
كشورهايي نظير ايران در اين تكنولوژي فعال باشند . البته پرداختن به الكترونيك نوري ، وسيع تر از چشم الكترونيك است اما توليد سلول هاي نوري و چشم الكترونيك ، با كاربردهاي نوين آن ، از اهميت لازم برخوردار است.

بررسي بازار داخلي نشان مي دهد كه قسمت قابل توجه ي از نياز مصرف كنندگان فعلي به ويژه در بخش صنعت از طريق واردات تامين شده و توليد كنندگان داخلي قادر به پوشش مناسب بازار نيستند . بنا بر اين احداث اين كارخانه مي تواند بازار خاص خود را داشته باشد و از حجم واردات بكاهد . در صورت انجام تحقيق و توسعه كافي و اس تفاده از نوآوري ، واحد صنعتي مربوطه امكان گسترش و صادرات را نيز خواهد داشت.

مشخصات فنی :
اجزاء تشكيل دهنده محصول
همانطور كه گفته شد چشم الكترونيكي ، دستگاهي است حساس به نور بطوريكه اگر تابش نور به سلول حساس فوتو الكتريك آن كاهش يابد و يا متوقف شو د ، دستگاه فورا واكنش نشان مي دهد . اين دستگاه معمولا با ولتاژ ۶ يا ۱۲ ولت كار مي كند و مصرف آن در حالت بي كاري نزديك به صفر است . بنابراين حتي اگر باتري خشك به آن وصل شود ، مدت ها دوام مي آورد .

ضمنا يك پتانسيومتر تنظيم حساسيت روي فيبر تعبيه شده است كه به كمك آن مي توانيد دستگاه را براي استفاده در شرايط نوري مختلف به دقت تنظيم نمايي د . دستگاه چشم الكترونيك كاربردهاي گوناگوني دارد كه از جمله م ي توان به كاربرد آن به عنوان دزدگير در موسسات و منازل و اتومبيل ها اشاره كرد . ضمناً براي كنترل مسير ها جهت آگاهي از ورود و خروج افراد نيز به كار مي رود.

چشم الكترونيكي از قطعات زير تشكيل شده است :
• مقاومتهاي مورد نياز در ابعاد مختلف و (Light Dependant Resistors) LDR
• خازن الكتروليت
• خازن ها
• ترانزيستور
• سلول فتورزيستانس
• پتانسيومتر
• IC
• افزودني ها مانند بلندگو و غيره

مدار شماتيك محصول
يكي از ساده ترين مدارهاي شماتيك چشم الكترونيكي را مي توان از توضيحات زير شناسايي
نمود. نخستين بخش مدار را يك مولتي ويبراتور مركب از ترانزيستورها ي مختلف تشكيل مي دهد . مقدار خازن هاي اين بخش طوري انتخاب شده است كه سيگنال هاي صوتي ثابتي با فركانس حدود يك ك يلو سيكل ايجاد م ي كند . اين سيگنال ها در پايه كلكتور ترانزيستور مربوطه قابل دريافت است و اگر يك گوشي كريستالي به پايه م ذكور وصل شود ، سيگنال ها به صورت صداي سوت شنيده مي شوند . دومين بخش مدار ، يك آمپلي فاير صوتي دو ترانزيستوري است كه به صورت مستقيم به يكديگر وصل شد ه اند .

ترانزيستور دوم يك ترانزيستور تيپ مثبت PNP است كه سيگنال هاي صوتي را از طريق يكي از خازن ها دريافت مي كند و پس از تقويت سيگنال ها، آنها را براي تقويت نهايي ( تقويت قدر ت ) به ترانزيستور بعدي مي دهد . پايهB ترانزيستور اول از طريق سلول فوتورزيستانس (Cds ) به ولتاژ مثبت وصل شده است و در حالتي كه نور به صفحهCds بتابد ، مقاومت آن كاهش يافته ولتاژ مثبت قابل توجهي به پايه B مي رسد و ترانزيستور را در حالت خاموشي نگه مي دارد كه در اين حالت ولتاژ تغذيه مولتي ويبراتور قطع است و كار نمي كند و لذا هيچ صدايي از بلندگو پخش نمي شود.

اما همين كه مانعي بر سر راه تابش نور به Cds ايجاد شود ، مقاومت آن افزايش مي يابد و ولتاژ مثبت پايه B كاسته شده و در عوض پايهB از طريق پتانسيومتر Pot و مقاومت اول ولتاژ منفي دريافت مي كند كه در نتيجه مدار مولتي ويبراتور به كار مي افتد و صداي بوق از بلندگو پخش مي شود . با تنظيم پتانسيومتر (مقاومت متغير ) مي توان ولتاژ پايه B ترانزيستور اول را براي شرايط نوري مختلف به دقت تنظيم نمود . يكي از بخش هاي مهم در چشم الكترو نيك داشتن امكانات برنامه ريزي است كه در حالت هاي استاندارد به آن افزوده نشده است . علاوه بر آن قابليت هاي متفاوتي را مي توان به اين مدار اضافه نمود . از جمله تايمر هاي مختلف ، شمارنده ها و غيره .

انواع چشم الكتريكي
چشم الكترونيكي انواع مختلف براي ابزارهاي گوناگون دارد . اگرچه پايه غالب اين محصولات مشابه است . اما بر اساس نياز چشم هاي الك تريكي محصولات مختلف داراي قابليت هاي متفاوت است . در اين قسمت چند نوع از چشم الكتريكي هاي موجود در بازارهاي ايران معرفي مي شوند .
لازم به ذكر است كه نامگذاري انواع موجود تاحدي براساس نظر فروشندگان آن و نه بخاطر ويژگي هاي محصول بوده است . به علاوه اين گونه كيت ها كمتر جنبه صنعتي دارد و تنها براي شناسايي كاربردهاي آنها معرفي مي شود.

-چشم الكترونيك حساس
با كمك اين دستگاه مي توان مسيرهاي مورد نظر را كنترل كرد . عبور فرد و يا اشياء مختلف از مقابل سنسور دستگاه موجب به كار افتادن آن مي شود. داراي رله است و مي تواند با تابش و يا قطع نور دستگاهي را روشن و يا خاموش نمايد . مجهز به مدار ۹۵ ميلي متراست.

– چشم الكترونيك اتوماتيك
هنگامي كه مانعي از جلوي اين دستگاه عبور كند رله دستگاه به كار مي افتد. مي توان رله دستگاه را در وضعيت وصل باقي نگهداشت تا به حالت اول برنگردد . دستگاه با كمك يك كليد م ي تواند در روشنايي و يا تاريكي مورد استفاده قرار گيرد . ولتاژ آن ۹ تا ۱۲ ولت و ۱۱۰ ميليمتر ميباشد.

– دزدگير)چشم الكترونيك ) نوري با آلارم
مد اري كه تحت عنوان چشم الكترونيك ارائه شده، يك سنسور بسيار حساس نوري است كه با تاريك شدن محيط عمل نموده، آلارمي شبيه بوق از بلندگو پخش مي كند. منبع تغذيه اين كيت ۹ تا ۱۲ ولت مستقيم DC است كه م ي تواند از باتري يا آداپتور ت أمين و بارعايت قطب هاي مثبت و منفي به مدار متصل شود .

تايم كنترل
اگر دو نقطه SET حتي براي يك لحظه بسيار كوتاه به يكديگر اتصال پيدا كند تايمر به كار مي افتد . زمان مورد نياز به كمك پتانسيومتر تنظيم م ي شود. داراي رله است و مي تواند دستگاه مورد نظر را در مدت معين روشن و يا خاموش نگه دارد . مجهز به آداپتور بوده و ۷۵ ميلي متر مي باشد .

آب سنج حساس
به محض برخورد سوندهاي دستگاه به آب، رله دستگاه عمل مي كند و م ي تواند دستگاهي را روشن و يا خاموش نمايد . داراي پتانسيومتر مخصوص براي كنترل حساسيت و قا بل استفاده براي كنترل حداكثر و يا حداقل سطح آب در منابع و مخازن مي باشد . كاربردهاي ۶۷ ميليمتر است .