مقدمه و تشکر
به نام كردگار هستي
گزارش كارآموزي كه از نظرتان مي گذرد حاصل تلاش ماههاي اخير بنده در انواع ساختمانهايي بوده كه از نزديك با نحوه اجراء آنها آشنا شدم.
اميد است بازتابش تلاش و كوشش تمام دستهايي باشد كه براي اعتلا و پيشرفت ايران عزيز در زمينه عمران و آبادي شب و روز نمي شناسند و از طرفي به نوبه خود آرزو دارم بتوانم با تمام دل و جان به خاك و ملت ايران زمين خدمت كنم و براي آن تلاش خواهم كرد.

همانطوريكه تاریخ دانان و تاريخ نويسان غربي خود اذعان نموده اند اولين سازندگان سرپناه و به عبارتي ساختمان در گيتي ايرانيان بوده اند که به علت شرايط جغرافيايي منطقه نمي توانستند در غارها زندگي كنند و به همين خاطر ديوارهايي را به ارتفاع قدشان و يا كمي بلندتر مي ساختنند و بعد تنه درختان را صاف كرده و روي ديوارها مي انداختند كه ما امروزه به آن نام تير

داده ايم و روي تيرها را با پوشال گياهان منطقه مي پوشاندند و در واقع ايزولاسيون مي كردند و اين سازه كه ما در اصطلاح امروزي ساختمان بنايي به آن داده ايم مربوط به حداقل شش الي هفت سال پيش است كه درياچه مركزي ايران واقع در دشت كوير و دشت لوت در اثر گسل به وجود آمده و آتشفشان دماوند خشك نشده بود و شهر سيلك (كاشان) به عنوان پايتخت ايران به حساب مي آمد كه ملكه مادر (ماما) بعنوان پادشاه ايران كه نزد ايرانيان (ايران بانو) خوانده مي شد در آن زندگي مي كرد كه با هوش ترين زن ايراني بود و با قايقي كه گوزنها آن را مي كشيدند سراسر درياچه مركزي را مي گشت و به شهرهاي ايران در شمال و جنوب و شرق و غرب سركشي مي كرد و همين هوش آنان بود كه موجب پيشرفت در ساخت خانه و بعدها در دوران هخامنشي در شهرسازي گرديد.

در دوران هخامنشيان ايرانيان پي ستونها را از پائين به هم وصل مي كردند و در واقع فونداسيون نواري اجرا مي كردند و ستونها را در بالاي ساختمان به هم متصل مي كردند يا شاه تيرها را اجرا مي كردند و بدين ترتيب يك ساختمان اسكلت سنگي‌، چوبي مي ساختند تا در مقابل زلزله مقاوم باشد و به همين خاطر است كه انديشمندان تاريخ دنيا ايرانيان را اولين مهندسان ساختمان و راهسازي مي دانند.

متأسفانه امروزه شاهد هستيم كه بيشتر ساختمانها در مناطق فقيرنشين با همان اصول اوليه ساخته مي شود كه در تاريخ ثبت شده است بخاطر اينكه در عمران نقش اساسي را اقتصاد تعيين مي كند كه اين عامل موجب سرپيچي مسئولين از قوانين و ضوابط ساختماني مي شود كه بايستي موجب توجه جدي قرار گيرد زيرا اكثر ساختمانهايي كه ساخته مي شوند دوام لازم را ندارند و بيشتر اصول مهندسي در آنها اجرا نگرديده است. عامل ديگر بي اطلاعي مهندساني است كه همه چيز را در دانشگاه به طور تئوريك آموخته اند و تا خود را به كار عملي وفق بدهند مدت زيادي طول مي كشد كه در اين مدت صدمات شديدي را بر پيكر ساختمان سازي و شهرسازي وارد مي كنند.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي
فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته عملي كارآموز
فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات
-مقايسه اجرايي ساختمان ها بنايي، فلزي، بتني
۱-ساختمان بنايي
۱-۱-پي كني
۱-۲: نحوه اجراي آرماتوربندي فونداسيون
۱-۳: انواع قالب بندي كلاف تحتاني

۱-۴: بتن ريزي فونداسيون
۱-۵: كلاف قائم و افقي
۱-۶: ستون گذاري
۱-۷: تيرريزي
۱-۸: بادبند افقي
۱-۹: اجراي پله فلزي
۱-۱۰: طاق ضربی
۲-ساختمانهاي اسكلت فولادي
۲-۱: پي كني و پي ريزي
۲-۲: فونداسيون منفرد

۲-۳: نصب بيس پليتها
۲-۴: فونداسيون نواري
۲-۵: فونداسيون منفرد
۲-۶: فونداسيون گسترده
۲-۷: پي گسترده از دال يكپارچه
۲-۸: پس گسترده محفظه اي
۲-۹: نصب ستونها

۲-۱۰: انواع بادبند
۲-۱۱: اجراي پله
۲-۱۲-: اجراي سقف ساختمان اسكلت فلزي
-طاق ضربي
-تيرچه بلوك
-سقف دال بتني پيش ساخته
-سقف دال بتني در جا
۳-ساختمان اسكلت بتن آرمه:

۳-۱: پي و اجراي آن
۳-۲: اجراي ستونهاي بتني
۳-۳: اجراي تير و سقف
۳-۴: اجراي سقف تيرچه بلوك
۳-۵: انواع شمعها

فصل اول:
آشنايي كلي با مكان كارآموزي

فصل دوم:
ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته عملي كارآموز

-كارهاي انجام شده در محيط كارگاه
در روزهاي نخستين حضور در كارگاه با محيط كارگاه و مقررات آن تا حدي آشنا شدم، سپس نقشه هاي اجرائي را ديدم و با درست خواندن آنها آشنا شدم.
نقشه هاي اجرايي يكي از مهمترين كارهاي بخش كارگاه مي باشد، زيرا همه چيز از قبيل متره، قالب بندي و غيره، همه از روي نقشه هاي اجرائي كنترل مي شوند. در روزهاي بعد متره كردن ستونها و تيرها و ديوارهاي برشي را تا حدي ياد گرفتم و همچنين برآورد كردن ميزان ميلگردها و قالبها و بتن را انجام دادم.

چون تيپ هاي مختلف ستون و تير در هر طبقه وجود دارد و در هر طبقه ابعاد ستون ها تغيير مي كنند، بنابراين متره كردن را بايد با دقت انجام داد و براي هركدام جداگانه نوع، ابعاد و تعداد ميلگردها را درآورد و كوچكترين اشتباهی مي تواند تمام محاسبات را برهم زند.
همچنين با گزارش نويسي و نوشتن صورت وضعيت كارها و فعاليتهاي انجام شده در محيط كارگاه رابط شركت با محيط كارگاه بودم و از نزديك نحوه اجراء و ساخت اسكلت فلزي را شاهد بوده و با جزئيات آن آشنا شدم.
و با توجه به گستردگي دامنه رشته عمران در كارهاي اجرايي و جهت اجراء سازه ها اين رشته با رشته هايي نظير برق، مكانيك، صنايع، ماشين آلات و غيره در ارتباط تنگاتنگي قرار دارد كه در محيط كارگاه با افرادي با تخصصهاي گوناگون روبرو شدم و مابقي موارد كه در ادامه گزارش آورده شده اند.

فصل سوم:
آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات

مقايسه اجرايي ساختمانهاي بنايي، فلزي، بتني
ساختمانهاي رايجي كه ما امروزه اجرا مي كنيم براي مصارف مختلف از سه نوع بنايي، اسكات فولادي و اسكات بتني استفاده مي شود كه نوع بنايي خود شامل دو نوع سازه به شرح ذيل مي باشد:
الف-ساختمان بنايي نيمه اسكلت فلزي
ب-ساختمان بنايي نيمه اسكلت بتني

ساختمان بنايي بعلت اقتصادي بودن و راحتي اجراء در ساختمانهاي مسكوني ۱ الي ۲ طبقه با استقبال زيادي روبروست و ساختمانهاي اسكلت بتني و فولادي با توجه به شرايط براي آپارتمان سازي و ساختمانهاي اداري و دولتي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند.
۱-ساختمان بنايي
از ميان ساختمانهاي بنايي كه در بالا اشاره شد قسمتهاي مختلف يك نوع ساختمان بنايي نيمه اسكلت فولادي با كاربري مسكوني را تشريح مي كنيم.
قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي:

-پي
-كلافها
-ديوارها
-ستونها
-سقف
مراحل اجرا:
پي كني:

عرض و ارتفاع پي با توجه به بارهاي وارده (مجموع بارهاي مرده، بارهاي زنده و بار باد) و مقاومت خاك منطقه و عرض ديوارهايي كه روي آن اجرا خواهند شد محاسبه شده و بعد پلان فونداسيون با توجه به پلان تيپ بندي و محل قرارگيري ستونها طراحي و آكس بندي ميگردد و از روي پلان فونداسيون توسط ريسمان آكسها را مشخص و بعد با گچ عرض پي كني كه بايد پي كني شود مشخص مي شود كه در عمل مي گويند رنگ ساختمان ريخته شد بعد پي كني با دست يا به صورت مكانيكي با بيل مكانيكي انجام مي گيرد كه اين مرحله براي تمام انواع ساختمان ها چه اسكلت فولادي و چه اسكلت بتني و بنايي مشترك است.

مقاومت خاك مناطق مختلف شهري در دفاتر فني فعال، شهرداري، سازمان مسكن و شهرسازي و استانداري موجود مي باشد. براي ساختمانهاي بنايي مقاومت خاك را مي توان با بازديد از محل نيز تخمين زد، به شرح زير:
-خاك دستي فاقد مقاومت لازم برای پي سازي است كه بايد برداشته شود.
-خاك شن و ماسه اي (خاك دج) داراي مقاومت خوب در حدود
-خاك رس خشك داراي مقاومت نسبتاً خوب در حدود

-خاك رس مرطوب فاقد مقاومت لازم است.
هم چنين از روش آزمايش در محل توسط كيسه هاي سيمان نيز مي توان مقاومت نهايي و بعد مقاومت مجاز را محاسبه كرد.
بعد از پي كني با توجه به اينكه كف ساختمان (از پي چه ارتفاعي دارد چندين حالت براي اجراي كرسي چيني و فونداسيون وجود دارد اگر اختلاف ارتفاع كف ساختمكان و كف پي به اندازه پي باشد فونداسيون كار كرسي چيني را نيز انجام خواهد و مي توان بعد از اجراي بتن ريزي و مگر فونداسيون، به كف رسيد كه اين حداقل ارتفاع پي و كف ساختمان است.
در غير اين صورت به دو روش مي توان به كف ساختمان رسيد و بعد عمليات بلوكاژ را انجام داد.

الف-ابتدا كرسي چيني را با سنگ لاشه انجام داده و بعد فونداسيون نواري يا منفرد را اجرا بعد كرسي چيني را روي آن انجام مي دهيم كه بهترين حالت است زيرا كف ساختمان از پايين ترين نقطه به قسمتهاي بالاتر ساختمان متصل مي شود ولي در روش قبلي فشار را تحمل مي كند و مقاومت فونداسيون بتني كه آرماتوربندي شده است را ندارد.
نحوه اجراي آرماتوربندي فونداسيون

با توجه به پلان فونداسيون و ديتيلهاي آن تعداد ميل گردهاي طولي و تقويتي و همچنين شماره آنها و ميل گردهاي خاموت و شماره و فواصل آنها از هم در پلان فونداسيون محاسبه و آورده شده است كه توسط آن به تعدادي كه در نقشه داده شده ميل گردهايي طولي روي خرك يا زمين قرار گرفته وبه طول لازم برش داده مي شوند و توسط خاموتها ميل گردهاي پاييني طولي و بالايي به هم وصل مي گردند و همچنين آرماتورهاي مش بندي هم بطول هاي لازم برش داده شده و به صورت شبكه بندي روي هم قرار گرفته و توسط سيم آرماتور بندي بسته شده و در محل زير ستونها قرار مي گيرند بعد از اينكه آرماتور بندي قسمتي از كلاف پاييني آماده شد آن را در محل قرارداده و قالب بندي را انجام مي دهند.
انواع قالب بندي كلاف تحتاني

-قالب آجري:
كه بهترين حالات قالب بندي است زيرا بعد از بتن ريزي دوباره مي توان از آجرها استفاده كرد و همچنين شكل پذيري بالاي آن قابليت عمده اي براي قالب آجري به حساب مي آيد بدين ترتيب كه به عرض مورد نظر همچنين ارتفاع درنظر گرفته شده براي فونداسيون يك ديوار آجري معمولاً با ۱۰ يا ۲۰ سانتيمتري اجرا می كنند و قسمتهاي داخلي آن را با پلاستيك مي پوشاند تا آب بتن توسط آجرها جذب نشده و هم اينكه آجرها بعداً راحتتر از بتن جدا شوند ولي براي كلافهاي قائم و فوقاني از قالب آجري نمي توان استفاده كرد.
-قالب تخته اي:

كه بيشتر براي كلافهاي قائم و فوقاني مورد استفاده قرار مي گيرد و براي كلافهاي تحتاني هم اگر مقرون به صرفه باشد و همچنين قالب تخته اي موجود باشد مي توان استفاده كرد و تخته ها قبل از قالب بندي روغن كاري مي شوند تا هم آب بتن توسط تخته ها جذب نشود و هم قالب ها راحت تر از بتن جدا شوند كه همان كار پلاستيك در قالب آجري را انجام مي دهد.

-قالب فلزي:
از قالب فلزي هم مي توان براي كلاف تحتاني استفاده كرد ولي براي پروژه هاي كوچك مقرون به صرفه نيست اين قالب ها هم قبل از بسته شدن روغن كاري ميشوند ولي در اينجا جذب آب ديگر مد نظر نيست.

-حالتي هم وجود دارد كه خاك منطقه به عنوان قالب عمل ميكند. در اين موارد پي را به عرض و عمق مورد نظر حفر كرده بعد ديواره هاي پي را با پلاستيك مي پوشانند و زمين خود نقش قالب را ايفا مي كند و نيازي به قالب نيست و عايق بندي به علت اين است كه آب بتن جذب نشده و نسبت آب به سيمان بتن تغيير نكند.
در محل اتصال كلاف هاي قائم به تحتاني ميلگردهاي انتظار قرار داده مي شوند تا بعد از بتن ريزي آرماتورهاي آن به اين آرماتورهاي انتظار بسته شوند.
بتن ريزي فونداسيون:

در ساختمانهاي كوچك بتن ريزي توسط دست و بدون ويبراتور و بتونير انجام مي گيرد و طرح اختلاط بتن در اينجا نقشي ندارد و كارگران به صورت تخميني ميزان شن و ماسه و سیمان و حتي عامل موثر بتن يعني آب را تعيين و بتن را تهيه و آماده مي كنند و بتن ريزي به صورت تكه تكه انجام مي گيرد و در بعضي موارد، بتن قسمتي از كلاف ريخته شده و بعد از چند روز فاصله قسمتهاي ديگر اجرا مي شود كه يك عيب بزرگ براي قسمت مهمي از يك ساختمان به شمار مي رود. در ساختمان هاي با اهميت هاي بيشتر شاهد طرح اختلاط بتن تخميني و بتونير هستيم بدين صورت كه ميزان شن و ماسه براي يك كيسه محاسبه شده و آن را به وزني كه يك بيل معمولي مي تواند از شن يا ماسه برداشته تقسيم مي كنند و تعداد

بيلهايي كه از شن و ماسه بايد در مخزن بتونير براي يك كيسه سيمان ريخته شود مشخص مي شود و ميزان آب را هم به وزن يك سطل تقسيم كرده و تعداد سطل هاي آب براي يك كيسه سيمان ۵۰ كيلوگرمي به دست مي آيد به طور مثال: ۳۵ بيل شن، ۴۰ بيل ماسه، ۱ كيسه سيمان و دوسطل آب نمونه اي از طرح اختلاط بتني براي يك ساختمان با اهميت كه از لحاظ كار بري يك ساختمان مسكوني آپارتماني بود مي توان نام برد.

كلاف قائم و افقي
بعد از اتمام فونداسيون ديواره هاي كناري كه در ساختمان بنايي معمولاً باربر هستند اجرا مي شود و محل كلافهاي قائم را خالي مي گذارند و خود ديوارها هم به عنوان قالب عمل مي كنند و بعد آرماتوربندي كلاف قائم را انجام داده و در محل مورد نظر قرار مي دهند اينجا نيز نوع قالب معمولاً تخته اي است.
ستون گذاري

در محل ستون ها كه مش بندي در فونداسيون اجرا مي شود بيس پليت هايي را توسط بولت به فونداسيون اتصال داده و بعد از اتمام بتن ريزي دوباره صفحه ها را باز كرده و زير آن ملات نرمه (بتن گروت) ريخته و دوباره در جاي خود قرار داده و پيچ ها را مي بندند كه اين عمل را مونتاژ يا هواگيري مي نامند بعد ستون ها را روي بيس پليت ها اتصال ميدهند.
تيرريزي

بعد از ستون گذاري شاهتيرها اجرا مي شوند و تيرهاي فرعي روي شاهتيرها و ديوار باربر قرار مي گيرند بهترین حالت برای تیرریزی اینست که تیرها داخل کلاف فوقانی قرار بگیرند كه بدليل مشكل بودن اجراي آن انجام نمي شود، در غير اين صورت بايد از پليت هاي كوچك براي اتصال تيرها به كلاف فوقاني استفاده كرد كه اين هم در عمل به خاطر اقتصادي نبودن و مشكلات عديده با استقبال روبرو نشده است و عيبي ديگر بر معايب كارهاي اجرايي افزوده است.
بادبند افقي:

در سقفهاي طاق ضربي براي مقابله نيروي افقي از بادبند افقي استفاده مي شود كه به صورت ضربدري و براي مساحت كوچك تر يا مساوي ۲۵ متر مربع اجرا مي شود كه معمولاً بايد توسط پيچ و مهره اجرا مي شود ولي در عمل يك ميل گرد در عرض تيرها مي اندازند و به تيرها و به تير اتصال مي دهند تا تيرها هنگام اجراي طاق ضربي تكان نخورند.

اجراي پله فلزي
با توجه به دتايلهاي پله فلزي كه در دانشگاه تدريس مي شود زير تيرهاي پله فلزي هم مانند يك ستون بايد بيس پليت قرار داده شود و مانند ستون به آن اتصال داده شود و در عمل كف ساختمان را اجرا مي كنند تا به كف پله برسند و بعد زير آن را صاف و شمشيري هاي پله را به يك تير كوچك به هم وصل كرده روي آن قرار مي دهند. كه از لحاظ فني غير قابل قبول است.

اجراي طاق ضربي:
بين دو تير فرعي با قوس ۳ سانتيمتر ولي در عمل بعلت كمتر شدن حجم گچ خاك روي آن كمتر از ۳ سانتيمتر هم اجرا مي گردد. بدين ترتيب كه چند دهنه را توسط چوب بست آمده بكار كرده و ملات گچ خاك را به صورت تخميني و توسط كارگران و بنايان با تجربه ساخته مي شود كه هرچه خاك آن بيشتر باشد ديرتر گيرش خواهد داشت و علت استفاده از خاك هم پايين آوردن گيرش اوليه گچ است. گچ و خاك خشك را روي يك ميزان مشخص آب كه داخل استانبول ريخته شده بطوري مي ريزند كه روي سطح آب پخش شود تا تمام ذرات آن با آب تماس داشته باشند، سپس ملات گچ و خاك را روي سطح مورد نظر اوليه كه يا پروفيل آهن است كه تيرهاي فرعي به آن وصل شده اند، يا ديوار آجري ماليده و آجرها را به يك ضربه مشخص كه نه چندان شديد و آرام باشد روي ملات گچ و خاك مي زنند و به همين خاطر است كه به آن نام طاق ضربي داده اند. بعد از اجراي ديواره های كناري و ستون گذاري و تيرريزي و اجراي سقف نوبت به ديوارهاي داخلي یا تيغه ها مي رسد كه با توجه به پلان معماري داخل ساختمان تيغه بندي مي شود كه عرض آنها معمولاً ۱۰ سانتي متر است.
عرض انواع ديوارها در ساختمان بنايي
عرض ديوار باربر كناري و مياني در ساختمان بنايي بطور معمول ۳۵ سانتي متر است و با توجه به اصل لاغري تا ۵/۳ متر ارتفاع مي توان از اين نوع ديوار استفاده كرد.
عرض ديوارهاي داخلي تيغه هاي مشترك ۲۰ سانتي متر و بقيه ۵ یا ۱۰ سانتي متر هستند.
۲-ساختمان اسكلت فولادي
پيشرفتي كه انسان داشت از تيرهاي چدني به جاي تيرهاي چوبي بود. تا اواسط قرن نوزدهم اكثر كارخانجات و انبارها با اين شيوه احداث مي شدند و از اين زمان به بعد بود كه آهن ورزيده به عنوان مصالح تيرسازي شروع به گرفتن جاي چدن كرد. اين تغيير در نتيجه شكست تيرهاي چدني به وجود آمد. به دنبال اختراع ((بسمر)) در سال ۱۸۵۶ و ((زيمنس)) و ((مارتين)) در سال ۱۸۶۵ در فرآيند تبديل آهن به فولاد، فواد نرم به عنوان مصالح ساختماني شروع به رقابت با آهن ورزيده و چدن كرد. در ضمن اولين قاب فولادي در سال ۱۸۸۳ براي ساختمان ((بيمه خانه)) در شهر شيكاگو بر پا شد.
در ساختمان اسكلت فولادي تمام اعضاي باربر (فشاري)، ستونها و تيرها از پروفيل آهن طراحي و اجرا مي شود.
قسمتهاي مختلف ساختمان اسكلت فلزي
-پي و فونداسيون
-ستون
-تير
-تيرهاي فرعي (تيرچه)
-پله
-بادبند
-سقف
مراحل اجرا
پي كني و پي ريزي:
شرايط پي كني و پي ريزي همانند ساختمان بنايي است با اين تفاوت كه در ساختمان اسكلتي ديگر كلاف بندي نداريم و پي نواري زير ديوار باربر ديگر اجرا نمي شود و تمام اعضاي باربر كناري و داخلي را ستونهاي فلزي تشكيل مي دهند.

در اينجا نيز با توجه به مقاومت خاك و بارهاي وارده مي توان از انواع پي استفاده كرد كه به شرح زير آمده است:
انواع فونداسيون براي ساختمان اسكلتي
۱-فونداسيون منفرد يا تك
۲-فونداسيون نواري
۳-فونداسيون راديه (گسترده)

۱-فونداسيون منفرد يا تك
با توجه به كاربري ساختمان، بارهاي وارده و مكانيك خاك و اينكه ساختمان در منطقه زلزله خيز قرار دارد يا نه عرض و ارتفاع و طول پي زير هر ستون مشخص مي شود كه يك مكعب است و اين پي ها توسط كلافهاي افقي كه معمولاً از مقطع كوچكتري برخوردارند به هم وصل مي شوند تا پي ساختمان پيوسته عمل كند و بعد عمليات آرماتوربندي و مش بندي طبق آنچه در ساختمان بنايي توضيح داده شد انجام مي پذيرد.

نصب بيس پليتها
پايه ستونهاي فولادي به دقت طوري ماشين كاري مي شوند كه به طور واقعي برروي صفحات زيرستون بنشينند. اين صفحات خود با جوشكاري به ستون متصل مي شوند. هدف از اين صفحات زيرستون ايجاد سطح اتكاي كافي در پاي ستون جهت قرارگرفتن بر پي بتنی است تا علاوه بر جلوگيري از خرد شدن بتن امكان پيچ كردن ستون به پي بتني نيز فراهم گردد. دو نوع صفحه مورد استفاده يكي صفحه نسبتاً نازكي است به ضخامت ۱۲ ميلي متر و ديگري شمشي تخت و ضخيم.

با توجه به آکس بندی که در پلان فونداسیون صورت پذیرفته و در آن ارتفاع داده شده است در چندین نقطه از پی ساختمان میلگردهایی را می کارند و توسط شیلنگ تراز به ارتفاع داده شده در پلان فونداسیون که معمولاً آنرا با (۰٫۰۰۰ ±) نمايش مي دهد علامت هاي را مي زنند كه ارتفاع (۰٫۰ ±) يا از زمين كناري بلندتر است كه در آن صورت ارتفاع مربوط به زمين با علامت منفي نوشته شده و يا پايين تر از زمين كناري است، كه در آن صورت با علامت مثبت نوشته مي شود.

پس از آن كه علامت گذاري تمام شد بر طبق آكسي كه در نقشه آورده شده ريسماني در يك آكس طولي و يك آكس عرضي مي بندند به طوري كه در محل قرارگيري بيس پليتها دو ريسمان كاملاً بر هم عمود باشند كه محل برخورد دو ريسمان وسط بيس پليت خواهد بود و ريسمانها در اينجا نقش تراز را هم بازي مي كنند چون دو طرف ريسمان به يك تراز بسته شده است با تمام شدن كار بيس پليتها، يك آكس، كاملاً به موازات هم و در تراز يكديگر قرار مي گيرند زيرا اگر بيس پليتها در يك تراز نباشند به همان ترتيب سقف ساختمان نيز تراز نخواهد بود و اين يك ايراد بزرگ براي ساختمان به شمار مي رود.
بعد از عمليات بتن ريزي بيس پليتها مجدداً باز و دوباره ملات نرمه (بتن گروت) زير آن مي ريزند و توسط پيچها تراز مي كنند يعني عمليات هواگيري انجام مي دهند چون احتمال دارد هنگام بتن ريزي بتن كاملاً زير پليت را پر نكرده باشد.

فونداسيون نواري
پي نواري از يك نوار پيوسته طولي بتني تشكيل مي گردد كه براي گستردن بار يكنواخت ديوارهاي آجري، بنايي يا بتني بر سطح كافي از خاك زيرين طراحي مي شود. گستره نوار به بارهاي پي و ظرفيت باربري و مقاومت برشي خاك زيرين بستگي دارد. ضخامت پي به مقاومت مصالح پي وابسته است. پي هاي نواري پهن معمولاً از بتن مسلح ساخته مي شوند.
فونداسيون نواری دوطرفه و نواري يك طرفه است كه بر حسب موقعيت جغرافيايي منطقه و زلزله خيز بودن منطقه و بارهاي وارده در روي فونداسيون از نوع يك طرفه يا دو طرفه استفاده مي شود كه نوع دوطرفه يا مشبك نسبت به نوع يك طرفه قوي تر است.

در برخي موارد بر اساس بارهاي وارده و اينكه منطقه زلزله خيز و يا خاك مقاومت كافي ندارد عرض پي هاي نواري دوطرفه يا مشبك به قدري بزرگ مي شود كه مجبور هستي كل كف ساختمان آرماتوربندي و بتون ريزي كنيم كه به آن پي راديه يا گسترده گفته مي شود.
فونداسيون منفرد

در اينجا چيزي به نام شناژ نداريم و عرض و ارتفاع مقطع چه زير بتن و چه در قسمتهاي ديگر يكسان است ولي در نوع يك طرفه، همانطور كه از اسمش پيداست در يك جهت پي منفرد ولي در جهت ديگر نواري است.
فونداسيون راديه (گسترده)

پي گسترده در دو جهت حالت پيوسته دارد و معمولاً سطحي معادل يا بزرگتر از مساحت ساختمان يا سازه را در بر مي گيرد. از پي هاي گسترده در اين موارد استفاده مي شود: براي سازه هاي سبك بار روي خاكهاي داراي ظرفيت باربري ضعيف، در مواردي كه تنوع موجود در شرايط خاك گسترش قابل توجه بار را ضروري مي سازد، براي بارهاي سنگين تر به جاي پي هاي جداگانه، در موارد بزرگ بودن نشستهاي ناهمسان و در مواردي كه احتمال نشست معدني وجود دارد. سه نوع پي گسترده بتن مسلح عبارتند از:

-پي گسترده متشکل از دال يكپارچه
-پي گسترده متشکل از دال و تير
-پي گسترده محفظه اي (صندوقه اي)
پي گسترده از دال يكپارچه
اين پي گسترده در واقع يك دال بتن مسلح يكپارچه با ضخامت معمولا يكنواخت است كه برروي خاكهايي با ظرفيت باري ضعيف يا متنوع ريخته مي شود، تا بار ديوارها و ستونهاي سازه سبك بر كل سطح ساختمان گسترده شود. دال يكپارچه پي گسترده تكيه گاه ستونهاي بتن مسلح را فراهم مي سازد. ستونها داراي پايه هاي ماهيچه اي هستند تا با گسترش بار نقطه اي در مقابل برش سوراخ شدگي مقاومت كنند. دال يكپارچه پي گسترده به همراه تيرهاي كناري روزده در زير سطح زمين ريخته مي شود. كف تحتاني شكل يك كف آزاد چوبي را خواهد داشت.