گزارش كارآموزي عمران

مقدمه
طرحهاي‌ عمراني در حكم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار اين‌ طرحها، سرمايه‌گذاريهاي‌ دولتي‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ رشد اقتصادي‌ را موجب‌ مي‌شوند. فعاليتهاي‌ مربوط به‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور،عمدتا پس‌ از شكل‌گيري‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمين‌ شده‌ است‌. از اين‌ رو، موفقيت‌ طرحهاي‌ مزبور به‌ معيار برجسته‌اي‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ در عملكرد دولتها تبديل‌مي‌شود و بازتابي‌ از كارايي‌ و اثربخشي‌ شيوه‌هاي‌ مديريت‌ در كشور به‌ شمار مي‌رود.

اكثر طرح‌ (پروژه‌)هاي‌۲۰ عمراني در حال‌ حاضر با مشكل‌ طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اجرا و چند برابر شدن‌ هزينه‌ اتمام‌ مواجه‌هستند. طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اجراي‌ طرحها به‌ معناي‌ معطل‌ ماندن‌ منابع‌ مالي‌ و فيزيكي‌ كشور به‌ صورت‌ طرحهاي‌ نيمه‌ تمام‌ وافزايش‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ طرحها و نيز نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ متناسب‌ با اعتبارات‌ عمراني مصرف‌ شده‌ ظرفيتهاي‌ جديد به‌وجود نمي‌آيد. چنانچه‌ هزينه‌ فرصت‌ (نبود سود) حاصل‌ از معطل‌ ماندن‌ منابع‌ نيز به‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ طرحها اضافه‌ شود عدم‌كارايي‌ نظام‌ اجرايي‌ طرحهاي‌ عمراني كشور وضوح‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند.

تسريع‌ در بهره‌ برداري‌ از اين‌ پروژه‌ها با توجه‌ به‌ ارزش‌ زماني‌ پول‌ صرف‌ شده‌ و همچنين‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ هزينه‌هاي‌اجراي‌ آنها و حفظ و بهبود كيفيت‌ اجرا، عوامل‌ موفقيت‌ پروژه‌هاي‌ عمراني به‌ شمار مي‌رود.
پس‌ از مروري‌ گذرا به‌ مفاهيم‌ پروژه‌، مديريت‌ پروژه‌ و سيستمهاي‌ اجراي‌ آن‌، طرحهاي‌ عمراني كشور وفرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد. پس‌ از بررسي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ موجود در طرحهاي‌ عمراني‌و طبقه‌ بندي‌ آنها، در پايان‌ مقاله‌ پيشنهادهايي‌ ارايه‌ مي‌شود
طرحهاي‌ عمراني و فرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها درايران‌

پروژه‌هاي‌ عمراني در ايران‌ طبق‌ تعريف‌ عبارت‌اند از مجموعه‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ بر مبناي‌مطالعات‌ جامع‌ توسعه‌ كلان‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌اجتماعي‌ و اقتصادي‌ كشور منظور و برنامه‌اجرايي‌ و بودجه‌ آن‌ در بودجه‌هاي‌ سالانه‌ كشورتعيين‌ و تأمين‌ اعتبار مي‌شوند .

فصل اول : آشنايي کلي با مکان کارآموزي
۱-۱ تاريخچه سازمان

شركت مهندسان مشاور سي سخت با هدف تمركز فعاليت در زمينه هاي مختلف مورد نياز ساختمان و صنايع كشور و ارائه خدمات مهندسي پايه و تفصيلي توسط عده اي از متخصصين با تجربه در رشته هاي مختلف در سال ۱۳۷۳ تشكيل گرديد.

اجراي پروژه هاي متعدد در ساختمان ‌، تاسيسات و صنايع نفت و گاز باعث گرديده تا اين شركت قادر به جذب كارشناسان با تحصيلات و تخصص هاي عالي و تجارب گوناگون بوده به نحوي كه امكان فعاليت در زمينه هاي مختلف ساختماني و صنعتي جهت شركت فراهم گرديده است .
اين مشاور با توجه به امكان بهره گيري از همكاران و تجربيات خود ، آمادگي دارد خدماتي را در زمينه هاي زير با خلوص نيت و در نهايت دقت و كوشش ا رائه نمايد.
۱- انجام مطالعات امكان سنجي طرحها

۲- انجام مطالعات شناسايي و مهندسي فاز صفر و پايه ( فاز يك )
۳- انجام مطالعات تفصيلي طرحها
۴- تدوين و تهيه اسناد مناقصه
۵- بررسي مدارك فني تهيه شده توسط سايرين

۶- تدوين دستورالعملهاي راه اندازي- راهبري و تعميرات و نگهداري
۷- خدمات نظارت عاليه و مديريت اجرايي پروژه
۸- خدمات نظارت كارگاهي
شركت مهندسان مشاور سي سخت اهداف خود را طوري طرح ريزي نموده كه برآيند آنها تحقق توسعه پايدار، استقلال كامل صنعتي و در نهايت سرافرازي و سربلندي ايران اسلامي در سطح منطقه و جهان باشد و مسلماً در راه رسيدن به آنها از هيچگونه تلاشي دريغ نخواهد كرد.
اهم اين اهداف عبارتند از:

استفاده از آخرين تكنولوژيهاي در دسترس در امر مديريت و اجراي پروژه
انتقال فنّاوريها و تكنولوژيهاي جديد به كشور
بومي كردن صددرصدي پروژه هاي ملي در جهت جلوگيري از خروج بي رويه ارز از كشور، ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم و . . .
شكستن قيمتها در مناقصات به مدد مديريت خلّاق و مبتكر

شكستن انحصار شركتهاي خارجي در اجراي پروژه هاي خاص
حضور در مناقصات بين المللي و اجراي پروژه هاي فرا ملّي و فرا منطقه اي
به رخ كشيدن توانمنديهاي صنعت ملي چه بصورت معرفي در جامعه به جهت ايجاد غرور ملّي در هر ايراني و چه بصورت نمايش قدرت در خارج از كشور براي كسب امتياز در مناسبات ديپلماتيك

شناسايي، جذب، آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهاي فني و مهندسي و بكارگيري آنان در صنعت بومي, به جهت جلوگيري از فرار مغزها و همچنين ارتقاء جهش يافته صنعت كشور
تلاش براي استفاده عملي و حرفه اي از مدارك و تجارب به جا مانده از پيمانكاران و شركتهاي داخلي و خارجي در پروژه هاي گذشته و در اختيار نهادن آنها براي ساير شركتها و مؤسسات داخلي

جلوگيري از فرار سرمايه هاي ملي و حتي جذب حرفه اي سرمايه گذاران
خارجي با كاهش ريسكهاي سرمايه گذاري و ايجاد روند سود دهي مناسب در پروژه ها
راهگشايي و پذيرش مسئوليت حتي در سطوحي كه اغلب غير ممكن و دور از ذهن مي نمايد
فرهنگ سازي و ايجاد علاقه و انگيزه ملي در به كار بستن تعهد و وجدان كاري در مديريت و اجراي پروژه ها
جانبداري عملي از مراكز تحقيقات و پژوهشهاي صنعتي – تكنولوژيكي و تلاش براي اجراي يافته هاي آنها

تلاش در جهت برقراري ارتباط عملي و به معناي واقعي بين صنعت و دانشگاه
مشاوره، تحقيق وپژوهش، آموزش و پياده سازي سيستمهاي حرفه اي و نوين مديريت و اجراي پروژه در كشور
خط مشي شركت مهندسان مشاور سي سخت در رابطه با كارفرما:
پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال خواسته ها و نيازهاي كارفرما

ارتباط با كارفرما بر اساس دو اصل منطق و صداقت
تلاش در جهت مستند و مكتوب سازي تمامي ارتباطات، دستور العملها و . . .
بكار گيري سريع و به موقع راهنماييها و دستورات كارفرما

شناسايي و طرح ايرادات و نقايص كار، با كارفرما در جهت اجراي هر چه بهتر پروژه
انعطاف پذيري لازم در قبال تغييرات غير قابل اجتناب پروژه آنچنان كه نظر كارفرما جلب گردد
شركت مهندسان مشاور سي سخت با توجه به امكانات و نيروها مجربي كه در اختيار دارد آماده ارائه خدمات در زمينه هاي زير مي باشد:
مديريت و اجراي پروژه هاي خطوط لوله نفت، گاز, پتروشيمي و آب به همراه تأسيسات مربوطه
مديريت و اجراي پروژه هاي لوله كشي صنعتي (Piping)

مديريت و اجراي پروژه هاي نصب تجهيزات مكانيكي و ابزار دقيق
مديريت و اجراي پروژه هاي ساخت و نصب انواع سازه هاي استيل استراكچر
مديريت و اجراي پروژه هاي ساخت و نصب انواع مخازن
مديريت و اجراي پروژه هاي ساخت و نصب بويلرها
مديريت و اجراي پروژه هاي ابنيه فني بتني از قبيل پلها، زيرگذرها، كالورتها، ديوارهاي حائل و فونداسيون تجهيزات صنعتي

طراحي و مشاوره در انواع سازه هاي بتني و فلزي
مديريت و اجراي پروژه هاي شمع كوبي و شمعهاي در جا
مديريت و اجراي پروژه هاي راهسازي
اجراي پروژه هاي اصلاح زمين با روشهاي كوبش، Compaction و . . .
مديريت و اجراي پروژه هاي عمليات خاكي اعم از خاكبرداري، خاكريزي، رگلاژ و تسطيح و محوطه سازي

مديريت و اجراي پروژه هاي خطوط انتقال برق
مديريت و اجراي پروژه هاي سيستمهاي فاضلاب شهري
مديريت و اجراي پروژه هاي رنگ و سندبلاست
مديريت و اجراي پروژه هاي تستهاي غير مخرب جوشكاري از قبيل X- Ray ، γ- Ray و . . .
مديريت و اجراي پروژه هاي هيدروتست

مديريت و اجراي پروژه هاي تكميلي جوشكاري از قبيل پس گرمايش و تنش زدايي، عمليات Coating سرجوشها، اجراي انواع عايق كاري خطوط لوله و مخازن
مديريت و اجراي پروژه هاي تأمين ماشين آلات در مناطق صنعتي بويژه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
طراحي و اجراي انواع سيستمهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
طراحي و اجراي عمليات خاکبرداري، سيويل، ساخت سدها و مهارهاي خاکي

ماشين آلات
رديف مشخصات ماشين آلات تعداد ملاحضات
۱ رکتيفاير تعداد مورد لزوم
۲ ژنراتور ۳ دستگاه
۳ جرثقيل ۱۸۰ تن تعداد مورد لزوم
۴ جرثقيل ۳۰ يا ۵۰ تن

۵ ماشين سواري ۲ دستگاه
۶ تراک ميکسر تعداد مورد لزوم
۷ دوربين نقشه برداري(توتال) ۱دستگاه
۸ کالسکه رکتيفاير و ژنراتور ۳ دستگاه
۹ ويبراتور بتن تعداد مورد لزوم
۱۰ وانت تدارکات ۲ دستگاه
۱۱ وانت مهندسي مزدا تعداد مورد لزوم
۱۲ کامپکتور
۱۳ کانکس ۸

۱۴ کانتينر ۴۰ فوت ۲
۱۵ تراکتور ۲دستگاه
۱۶ بيل مکانيکي ۲دستگاه
۱۷ واکي تاکي ۱۰عدد
۱۸ موتورسيکلت تعداد مورد لزوم
۱۹ CLAMP يك دستگاه

۲۰ SIDE BOOM D9 6دستگاه
۲۱ لودر ۱دستگاه
۲۲ تريلر تعداد مورد لزوم
۲۳ موتور ژنراتور برق تعداد مورد لزوم
۲۴ Beveling Machine 3دستگاه
۲۵ بتونير ۲دستگاه

ابزار آلات
رديف مشخصات ابزار آلات تعداد ملاحظات
۱ کپسول آتش نشاني ۲ و ۵ کيلويي به تعداد مورد لزوم
۲ کپسول آتش نشاني چرخدار ۲۵ کيلويي ”
۳ کلاه و کفش ايمني ”
۴ کمربند ايمني “

۵ عينک سنگ زني ”
۶ دستکش چرمي ساق کوتاه کارگري ”
۷ دستکش جوشکاري آرگون ”
۸ سينه بند و آستين چرمي و کلاه نخي جوشکاري “

۹ دستگاه برش گرم لوله (بول ماشين) ”
۱۰ دستگاه برش دستي (برنال) ”
۱۱ شيلنگ دوقلو ”
۱۲ دستگاه برش پلاسما ”
۱۳ سيلندر هوا “

۱۴ مانومتر هوا ”
۱۵ سيلندر گاز آرگون ”
۱۶ مانومتر گاز آرگون ”
۱۷ سيلندر گاز بوتان ۱۱ کيلويي ”
۱۸ ريگلاتور گاز فشار قوي ”
۱۹ آون دستي “

۲۰ آون مادر ”
۲۱ دستگاه جوشکاري آرگون (ترچ) براي پروژه خط لوله به ميزان کافي ”
۲۲ چکش گل زني ”
۲۳ اره آهن بر دستي ”
۲۴ ماسک جوشکاري ”
۲۵ دستکش جوشکاري ساق بلند ”
۲۶ انبر جوشکاري “

۲۷ انبر اتصال ”
۲۸ کابل جوشکاري ۱×۱۶ ”
۲۹ کابل ۲×۲/۵ (سيم سيار) ”
۳۰ دوشاخه ضد آب ”
۳۱ پريز ضد آب ”
۳۲ دستگاه سنگ جت بزرگ ۳۰ دستگاه

۳۳ دستگاه ميني سنگ ۶۰ دستگاه
۳۴ انواع گونيا تعداد مورد لزوم
۳۵ انواع تراز ”
۳۶ انواع چکش ۲ کيلويي ”
۳۷ چين بلاک ۱ تا ۱۰ تن ۳۰ دستگاه

۳۸ ماسک سنگ زني تعداد مورد لزوم
۳۹ لوله خم کن هيدروليک ”
۴۰ دستگاه سنگ جت انگشتي ”
۴۱ دستگاه سنگ جت خرطومي ”
۴۲ لوله خم کن دستي ”
۴۳ دستگاه دايس برقي تا ۴ اينچ ”
۴۴ دستگاه دايس دستي تا ۴ اينچ “

۴۵ اره آهن بر برقي ( اره آتشي) ”
۴۶ آچار لوله گيرزنجيري در اندازه هاي مختلف ”
۴۷ آچار چکشي در اندازه هاي مختلف ”
۴۸ آچار فرانسه در اندازه هاي مختلف ”
۱۹ تابلو برق ثابت ۲۵۰ آمپري ”
۵۰ تابلو برق متحرک “

۵۱ دستگاه تنش زدايي ”
۵۲ دستگاه تست عايق (هاليدي) (Elcometr) ”
53 تست غير مخرب ”
۵۴ تجهيزات هيدروتست ”
۵۵ سمبه فلزي ”
۵۶ چکش برنجي ۲ و ۵ کيلوئي ” استيجاري
۵۷ پتک ۱۰ کيلويي “

۵۸ تي فور ۳ تن ۸ عدد
۵۹ پور ليفت تعداد مورد لزوم
۶۰ سيم بکسل در اندازه و سايزهاي مختلف ”
۶۱ شکل در تناژ مختلف ”
۶۲ تسمه بالابر “

۶۳ Cool Bar ”
64 جک دنده اي ”
۶۵ جک روغني دستي ۲ تا ۱۰ تن ”
۶۶ جک روغني هيدروليک از ۱۰ تن به بالا ”
۶۷ گوه فلزي تخت “

۶۹ گوه فلزي گرد ۲۰عدد
۷۰ آچار دو سر تخت در اندازه هاي مختلف به تعداد مورد لزوم
۷۱ آچار يکسر تخت سر و يکسر رينگ در اندازه هاي مختلف ”
۷۲ آچار دو سر رينگ در انداره هاي مختلف ”
۷۳ آچار بکس در اندازه هاي مختلف “

۷۴ آچار بکس بادي ”
۷۵ آچار چکشي ”
۷۶ لوله داربست ”
۷۷ بست داربست ”
۷۸ پايه چوبي و فلزي ۲ و ۳ متري ”
۷۹ تخته زيرپايي ”
۸۰ نازل سندبلاست ”
۸۱ شيلنگ هوا سندبلاست “

۸۲ ديگ ماسه سندبلاست ”
۸۳ ديگ رنگ ”
۸۴ پيستوله و گان رنگ پاش ”
۸۵ دريل ماشين دستي ”
۸۶ دريل ماشين روميزي ”
۸۷ دريل ماشين ثابت پايه دار ”
۸۸ دريل ماشين مگنتي ”
۸۹ تجهيزات تست برق ”
۹۰ دستگاه پرچ کن دستي “

۹۱ Spreder Bar ”
92 دستگاه Dead Weight Tester ”
93 دستگاه Cad Weld ”
94 دستگاه آزمايش سالم بودن کابل (ميگر) “

۹۵ دستگاه پرس کابلشو ”
۹۶ گان ”
۹۷ آچار آلن در اندازه هاي مختلف ”
۹۸ چکش هيلتي برقي ”
۹۹ پمپ کف کش ”
۱۰۰ ترک متر بزرگ صنعتي ۳ دستگاه
۱۰۱ موتور جوش لينکولن ۴ دستگاه
۱۰۲ دستگاه جوش اتوماتيک ۳ دستگاه

۱۰۳ کپسول هوا و گاز ۵۰ دستگاه
۱۰۴ کابل فشار قوي و ضعيف به تعداد مورد لزوم
۱۰۵ انواع دريل ۴ دستگاه
۱۰۶ ابزارآلات برش و جوشکاري به تعداد مورد لزوم
۱۰۷ سنگ جت کوچک ۴۰ دستگاه
۱۰۸ کولر گازي ۳۰ دستگاه
۱۰۹ انواع سوهان به تعداد مورد لزوم