لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلو پاورپوینت بنیادهای مدیریت منابع انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلو پاورپوینت بنیادهای مدیریت منابع انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

nحقوق کارکنان یکی از مهمترین مسائل منابع انسانی گشته است.

n قانون اساسی، قوانین و مقررات دادگاه عالی ایالات متحده به صورتی فزاینده اقدامات کارفرما را در ارتباط با حقوق کارکنان مقید نموده اند.

اسلاید ۲ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات (HRM) آن

nقوانین حریم خصوصی ۱۹۷۴

– آژانسهای دولتی را ملزم می کند که اطلاعات موجود در پرونده های پرسنلی کارکنان را در اختیار آنها قرار دهند.

– همچنین کارکنان می توانند حق مرور توصیه نامه های انجام شده از سوی آنها را داشته باشند.

– حقوق ایالتی مشابهی برای کارکنان بخش دولتی و خصوصی اعمال می شوند.

– قید و شرط ها شامل چشم پوشی کارکنان از حق مرورکردن و پرونده هایی که قید می کنند یک پرونده کجا و در چه زمانی قابل دستیابی است.

اسلاید ۳ :

قانون حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون حریم خصوصی ۱۹۷۴

– سیستم های اطلاعات کامپیوتری پیچیدگیهای بیشتر و انعطاف پذیری های بالقوه ای را به پرونده های کارکنان می افزایند.

n قانون گزارش دهی اعتباری منصفانه ۱۹۷۱

– ضمیر قانون حریم خصوصی

–  ملزم می کند کارفرمایان به کارکنان اعلام کنند و اعتبارشان در حال بررسی است.

–  اطلاعات بیشتری به متقاضیانی که به صورت منفی تحت تأثیر یک بررسی اعتبار قرار می گیرند ارائه شود.

– اطلاعات استفاده شده باید مرتبط یا شغل باشد.

اسلاید ۴ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون محل کار بدون مواد ۱۹۸۸

– ملزم می کند که آژانسهای دولتی، پیمانکاران فدرال و آنهایی که به اندازه ۲۵۰۰۰ دلار یا بالاتر از وجوه فدرال را دریافت می کنند یک خط مشی محیط بدون مواد را پیگیری کنند.

– سازمانهای پوشش داده شده

n باید خط مشی ها را برقرار و ترویج کنند.

n برنامه های آگاهی از سؤاستفاده از مداد ارائه دهند. 

اسلاید ۵ :

قانون حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون محل کار بدون مواد ۱۹۸۸

– شرکتهای تحت نظارت دپارتمان محل و تعقل و کمیسیون نظارتی هسته ای باید کارکنان را در مشاغل خاصی از نظر اعتیاد به مداد تست کنند.

اسلاید ۶ :

قانون حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nسیاستهای بدون مواد باید شامل اینها باشند

– از کارکنان چه انتظاری می رود.

– جریمه ها برای نقض سیاستها (خط مشی ها)

– برنامه های آگاهی از سؤاستفاده از مواد

– به تمام کارکنان توزیع شود.

اسلاید ۷ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون حفاظت در برابر دروغ سنج ۱۹۸۸

– کارفرمایان در بخش خصوصی را از کاربرد تستهای دروغ سنج در تمام تصمیمات استخدامی منفع می کند.

– طی بازپرسیهای مربوطه به افراد مشکوک به فعالیت مجرمانه همچنان می تواند استفاده شود.

– کارکنان می توانند نتایج یک دروغ سنج را به چالش بکشند.

اسلاید ۸ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون اعلان تعدیل و حفظ کارگران ۱۹۸۸

–  منشور تعطیلی کارخانه

–  کارکنان را در برابر تعطیلی های غیرمنتظره کارخانه حفاظت می نماید.

n این قانون شرایطی را که اعلان پیشاپیش در آن غیرممکن است مشخص می نماید.

اسلاید ۹ :

قوانین حقوق استخدامی و استلزامات HRM آن

nقانون اعلان تعدیل و حفظ کارگران ۱۹۸۸

– سازمانهایی که ۱۰۰ نفر یا بیشتر را استخدام می کنند.

– اعلان در ۶۰ روز قبل

– بسته شدن تسهیلات یا برکناری ۵۰ نفر یا تعداد بیشتری کارگر

n جریمه

– دستمزد و مزایای یک روزه برای اعلان هر روز

اسلاید ۱۰ :

مسائل جاری مرتبط با حقوق کارکنان

nتست از نظر اعتیاد

– شدت سؤاستفاده از مواد در سازمانها منتهی به استفاده از تست اعتیاد حتی توسط سازمانهایی که توسط قانون محل کار بدون مواد پوشش داده نشده اند مستلزم است.

– تست اعتیاد کارکنان جاری معمولاً

– برای آنهایی که تست مثبت دارند بازپروری ارائه می دهد.

– اطلاع رسانی می کند که آن مواد تحمل نخواهند شد.