لطفا به نکات زیر در هنگام خرید د انلود فایل پاورپوینت تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده ازافزونگي زماني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه د انلود فایل پاورپوینت تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده ازافزونگي زماني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱) مقدمه

۲) مفاهيم بنيادي زمان بندي و تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ

۳) ارائه پيشنهاد:

 استفاده از افزونگي زماني جهت تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ

۴)ارزيابي تكنيك تحمل پذيري خطاي ارائه شده 

۵) نتيجه گيري و زمينه هاي تحقيقاتي آينده

اسلاید ۲ :

 ۱) مقدمه

مراحل تحمل پذيري خطا در يك سيستم

۱- تشخيص خطا

۲- ارزيابي نتايج و خسارات حاصل از خطا

۳- پردازش خطا (بازيافت خطا  يا جبران سازي)

۴- معالجه و درمان خطا (تشخيص علل خطا به لحاظ ماهيت و مكان،
 غير فعال سازي آن)

 

انواع روش هاي بازيافت

۱- بازيافت  روبه عقب (BackWard Recovery)

۲- بازيافت  روبه جلو (ForWard Recovery)

اسلاید ۳ :

 افزونگي(Redundancy)
    راه حل كليدي جهت تحمل پذيري خطا 

 سه حوزه مطرح در افزونگي عبارتند از

فزونگي سخت افزاري (Hardware Redundancy)

افزونگي نرم افزاري (Software Redundancy)

افزونگي زماني (Time Redundancy)

اسلاید ۴ :

سيستم هاي بي درنگ

انواع وظيفه ها در سيستم هاي بي درنگ

  ۱- وظيفه هاي دوره اي :(Periodic Tasks)

  ۲- وظيفه هاي غير دوره اي :(Aperiodic Tasks)

انواع مهلت زماني ها در سيستم هاي بي درنگ

سخت (Hard)

لخت (Firm)

نرم (Soft)

ويژگي هاي اساسي يك سيستم بي درنگ

۱- زمان

۲- محيط

۳- اعتبار

زمان بندي در  سيستم هاي بي درنگ

مشخصات يك الگوريتم زمان بندي مناسب

۱-عدالت

۲- كارايي

۳- گذردهي

اسلاید ۵ :

اهداف نهايي پروژه

۱-    بهبود قابليت هاي تحمل پذيري خطا در سيستم هاي
بي درنگ با استفاده از افزونگي زماني و توصيف ميزان پوشش خطاها.

۲-  برقراري مصالحه بين قابليت هاي تحمل پذيري خطا و بهره كلي در اين سيستم هاي بي درنگ و ارائه  روش هايي جهت بهبود بهره كلي سيستم و بالا بردن كارايي الگوريتم هاي زمان بندي  موجود.

۳-    كمك به طراحان سيستم هاي بي درنگ براي انتخاب طراحي مناسب و آشنايي با تكنيك هاي مختلف تجزيه و تحليل كارايي الگوريتم هاي زمان بندي

 

اسلاید ۶ :

اهداف نهايي پروژه

۱-    بهبود قابليت هاي تحمل پذيري خطا در سيستم هاي
بي درنگ با استفاده از افزونگي زماني و توصيف ميزان پوشش خطاها.

۲-  برقراري مصالحه بين قابليت هاي تحمل پذيري خطا و بهره كلي در اين سيستم هاي بي درنگ و ارائه  روش هايي جهت بهبود بهره كلي سيستم و بالا بردن كارايي الگوريتم هاي زمان بندي  موجود.

۳-    كمك به طراحان سيستم هاي بي درنگ براي انتخاب طراحي مناسب و آشنايي با تكنيك هاي مختلف تجزيه و تحليل كارايي الگوريتم هاي زمان بندي

اسلاید ۷ :

۱) مقدمه

۲) مفاهيم بنيادي زمان بندي و تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ

۳)استفاده از افزونگي زماني جهت تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ

۴)ارزيابي تكنيك هاي  تحمل پذيري خطاي ارائه شده 

۵) نتيجه گيري و زمينه هاي تحقيقاتي آينده

اسلاید ۸ :

معيارهاي طبقه بندي الگوريتم هاي زمانبندي

۱) زمان بندي وظيفه هاي دوره اي در مقابل وظيفه هاي غير دوره اي

۲) زمان بندي وظيفه هاي سخت در مقابل وظيفه هاي محكم ونرم

۳) زمانبندي تك پردازنده ها در مقابل زمانبندي چند پردازنده ها

۴) زمان بندي انحصاري در مقابل زمان بندي غير انحصاري

(Preemptive Tasks  & Non-Preemptive Tasks )

اسلاید ۹ :

۱- تكنيك هاي زمان بندي انحصاري بر مبناي اولويت پويا

 الگوريتم زمان بندي يكنواخت سازي نرخ (RMS)

 الگوريتم ابتدا نزديكترين مهلت زماني (EDF)

اسلاید ۱۰ :

۲- تكنيك هاي زمان بندي انحصاري بر مبناي اولويت ايستا

الف)الگوريتمRM

  اولويت وظيفه اي بالاتر است كه داراي دوره كوتاه تري باشد

ب)الگوريتم DM

  اولويت وظيفه اي بالاتر است كه داراي موعد نسبي كوتاه تري باشد.

اگر الگوي بار كار ورودي به گونه اي باشد كه موعد نسبي كارها با دورة وظيفه  آنها برابر باشند،عملكرد هر دو الگوريتم RM وDM  يكسان خواهد بود.

اگر موعد نسبي كارها دلخواه باشد،آنگاه مي توان نمونه هايي پيدا كرد كه در آنهاDM بهترازRM عمل مي كند،