زمان بندی نگارش پایان نامه:

۱- محدودیت های مالی و سایر محدودیت ها، زمان شما را برای کامل کردن پایان نامه کم میکنند. همین زمان محدود باید به شکلی برنامه ریزی و زمان بندی شود که به بهترین صورت ممکن کارآیی داشته باشد و به مطلوبترین حالت مورد استفاده قرار گیرد. شما به عنوان دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی باید زمان خود را به دو بخشی (بخشی برای انجام و اجرای پژوهش و بخشی را برای نوشتن پایان نامه) تقسیم کنید. با راهنمایی استاد راهنما حساب کنید در هر مرحله چه مقداری از وقت خود را باید صرف هر کدام از این امور بکنید. ضمن پیشرفت کار، ممکن است این زمان بندی و تقسیم زمان را مورد تجدید نظر قرار داده یا اصلاح کنید، اما نباید در وسط پژوهش، زمان بندی را کاملاً تغییر دهید یا از نو شروع کنید. هر هفته ای که از پژوهش شما میگذرد، در حقیقت یک هفته از زمان شما کم می شود و زمان نوشتن شما به همین ترتیب کاهش مییابد.

  ۲-  در تهیه جدول زمانی، از آخر به اول حرکت کنید. ابتدا یک تاریخ نهایی را برای تکمیل پایان نامه خود در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید که حتی پس از آنکه پایان نامه شما تکمیل شد بازهم خواندن پایان نامه شما توسط استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران و ناظران تحصیلات تکمیلی و مشخص کردن تاریخ دفاعیه احتیاج به زمان دارد. پس از دفاع هم مراحل اداری تحویل پایان نامه، تسویه حساب و اعلام فراغت از تحصیل نیاز به وقت دارد.

توجه به این امر خصوصاً برای کسانی که میخواهند پس از موفقیت در دفاع از پایان نامه به محل اشتغال خود برگردند یا در جایی استخدام شوند یا برای کسانی که میخواهند پس از اتمام یک دوره تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند حائز اهمیت زیادی است.

۳- زمانی را برای بررسی پایان نامه خود توسط استاد راهنما و زمانی را هم برای تایپ کردن، بررسی نهایی و صحافی در نظر بگیرید. البته در بعضی دانشگاهها، صحافی پایان نامه بایستی پس از اتمام مراحل دفاع صورت گیرد. به خاطر داشته باشید که معمولاً موسسات تایپ برای تایپ پایان نامه از قبل نوبت می دهند. در نظر داشته باشید که مواقع تعطیل رسمی (مانند تعطیلات نوروز)، در این گونه شرکت ها کار انجام نمی شود و در صورتی که پایان نامه خود را برای تایپ به شخصی تحویل می دهید که به صورت نیمه وقت و در منزل تایپ میکند مواقع تعطیلی، مهمانی و بیماری او، ممکن است کار شما را به تأخیر بیندازد. غلط گیری نسخه چاپی هم یک کار مهم است که باید به آن توجه کنید. سعی کنید برآوردی واقع گرایانه از زمانی که نیاز دارید، به عمل آورید. اگر پایان نامه شما نیاز به تصاویر یا جداول و نمودارهایی دارد، به خاطر داشته باشید که تهیه اینها زمان میبرد، حتی اگر آنها را از نظر فنی تهیه کرده باشید.

۴- در مورد زمان پایان تحقیق و شروع نگارش نسخه نهایی پایان نامه با استاد راهنمای خود مشورت کنید. تلاش کنید آن را به طور معقولانه و کمی انعطاف پذیر مشخص سازید. سعی کنید پایان نامه را در زمان فراغت یعنی هنگامی که ادامه پژوهش دیگر مؤثر نیست، بنویسید.

۵- زمانی را که برای نوشتن پایان نامه صرف می کنید، دست کم نگیرید. به خاطر داشته باشید نوشتن یک پایان نامه، وظیفه مهمی است و احتمالاً تا کنون آن را تجربه نکردهاید. اگر از دانشجویان دوره های قبل که در اواسط نگارش پایان نامه خود هستند یا آنهایی که به تازگی پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند بپرسید، تقریباً همه تصدیق خواهند کرد که نوشتن پایان نامه، زمانی بیش از انتظار میطلبد. تصور نکنید که شما در نوشتن، سریعتر از دیگران هستند.

۶- مقداری از زمان را هم برای مسایل پیش بینی نشده در نظر بگیرید. برای مثال، در حین نوشتن ممکن است مشخص شود که باید تحقیقات ضروری دیگری را انجام دهید یا از منابع دیگری راهنمایی بگیرید

۷- بررسی کنید در دانشگاه محل تحصیل شما، مقررات ایجاب میکند که خود شما رسماً قصد خود را برای ارائه پایان نامه به اطلاع دانشگاه برسانید یا این امر توسط استاد راهنما صورت می پذیرد. در این مورد باید آگهی جلسه دفاع از پایان نامه توسط خود شما یا دانشگاه تهیه و نصب شود. در بعضی دانشگاه ها برای انتخاب، شروع، پایان و دفاع از رساله، مقررات خاصی وجود دارد که باید این مقررات توسط دانشجو رعایت گردد. عدم آگاهی به مقررات مربوطه، مسئولیت دانشجو را کم نخواهد کرد و عواقب ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی و پژوهشی گریبان دانشجو را خواهد گرفت. پس توجه داشته باشید که شروع تحصیل و تحقیق در دانشگاه مستلزم آشنایی با مقررات آموزشی و پژوهشی مربوط به دوره تحصیلی شماست.