ساز و کار های تنظیم خلوت در خانه

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

ساز و کار های تنظیم خلوت :

افراد وگروه ها برای رسیدن به سطح مطلوب خلوت از سازوکارهای رفتاری استفاده می کنندکه با استفاده از این سازوکارهای متفاوت میتوان به درجات گوناگون خلوت دست یافت. برخی از این سازوکار ها عبارتند از:

رفتار یا سازوکار های کلامی: که از دو جنبه قابل بررسی است: محتوای کلام که همان جوهر ارتباط کلامی یا در واقع همان چیزی است که بر زبان می آید و یا ساختار کلام یا همان چیزی که ویژگی فراکلامی، فرا زبانی یا زبانی سخن نامیده می شود و شامل اسلوب زبان، انتخاب و تنوع واژگان، تلفظ و لهجه، پویایی صدا و آهنگ کلام، ویژگی های زمانی ، بازده یا برون داد کلامی، کیفیت صدا و تولید آوا می باشد.

رفتار یا سازو کار های غیرکلامی: رفتار یا سازو کار های غیرکلامی یا یا به اصطلاح معروف رفتار بدن که همان استفاده از اعضا و حالات بدن برای برقراری ارتباط است.

 سازو کار های محیطی خلوت: نقش محیط فیزیکی در مقوله خلوت بسیار پیچیده است، محیط از موارد و جوانب نزدیک به فرد مثل پوشاک و فضای شخصی و غیره تا ابعاد دورتر و گسترده تر مثل قلمرو و غیره بر خلوت تاثیر گذار است.

 رفتار یا سازو کار های فرهنگی: در فرهنگ های مختلف برداشت های متفاوتی از مفهوم خلوت دارند و حتی در برخی از اقوام و فرهنگ ها ظاهرا خبری از آن نیست. اما مطالعه دقیق در در جوامع مختلف نشان می دهد که در تمام فرهنگ های بشری سازوکار های رفتاری خاصی بر تعامل اجتماعی افراد وکنترل خلوت آنها وجود دارد. تفاوت عمده در بین آنها ناشی از شیوه نظارت بر تعامل اجتماعی است. (آلتمن(۱۳۸۲

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد