فیزیک

۸۰۳- انجمن فیزیک ایران

http://www.pasir

۸۰۴مرکز مطالعات فیزیک و ریاضیات ایران

http://www.ipm.ac.ir  

۸۰۵ مرکز اطلاعات فیزیک انرژی های بالا (آزمایشگاه فرمی)و انستیتوی فیزیک

http://www.hep.net

http://journals.iop.org

۸۰۶ انجمن فیزیک اروپا:

http://www.eps.org

۸۰۷ آژانس بین المللی انرژی اتمی:

http://www.iaea.org

۸۰۸- آکادمی علوم جهان سوم

http://www.twas.org

۸۰۹ – مرکز بین المللی فیزیک نظری (مرکز پروفسور عبدالسلام):

http://www.ictp.it

۸۱۰ موسسه ملی علوم همجوشی هستهای ژاپن:

http://www.nifs.ac.jp

۸۱۱ سایت راکتور گرما هستهای آزمایشی بین المللی:

http://www.iter.org

۱۲ ۸ انستیتو فیزیک آمریکا:

http://www.aip.Org :

۱۳ ۸ انجمن فیزیک آمریکا

http://www.aps.org

۸۱۴سایت راهبری اینترنتی فیزیک :

http://physicsweb.org

۸۱۵-مقالات فیزیک، کامپیوتر و ریاضی در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس آمریکا:

http://Org .lanl.arXiv

۱۶ ۸- برای دسترسی به منابع مختلف در زمینه فیزیک که در اینترنت قرار دارند میتوانید از سایتی که در آدرس زیر قرار گرفته است استفاده کنید

. http://www.academicinfo.net/physics.html

۸۱۷ انستیتو فیزیک آمریکا در اینترنت یک سایت برپا کرده است

. http://www.aip.Otgaipgome/html

۸۱۸ با مراجعه به آدرس زیر یک مجموعه مالتی مدیا درباره مفاهیم اولیه فیزیک را خواهید یافت.

http://www.library.advanced.org/11771/english/hi/physics  

۸۱۹ منابع مختلف درباره فیزیک و فیزیکدانان، تولید کنندگان تجهیزات و ابزارهای آزمایشگاهی فیزیکی و بسیاری دیگر را در آدرس زیر مییابید.

http://www.physlink.com

۸۲۰-درباره فیزیک و مفاهیم آن در آدرس زیر مطلب بیاموزید. علاوه بر فیزیک درباره ستاره شناسی نیز در این سایت صحبت شده است.

http://www.imgw.dinet.de/physik/Software English.html

۸۲۱ نتایج فیزیک عمومی به خصوص در زمینه مکانیک در آدرس زیر بیابید.

http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/class.html –

۸۲۲ فیزیکدان رابرت کارون در وب یک سایت اختصاصی دارد و نقطه نظرات خود را درباره مسائل و تئوریهای فیزیکی به تفصیل بیان میکند.

http://www.pride-net.com/physics/

۸۲۳ درباره بعد چهارم و تئوری های مرتبط با آن میتوانید به آدرس زیر مراجعه کرده و اطلاعات زیادی کسب کنید.

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/7997/

۸۲۴دانشگاه ویرجینیا درباره مسائل مختلف فیزیکی و عملکرد اشیاء مطالب فراوانی ارائه کرده که با مراجعه به آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.landau 1-phys.virginia.edu/Education/Teaching/How/ThingsWork/home.html

۸۲۵ لیستی از منابع مربوط به فیزیک مانند انتشارات، مجلات، روزنامه ها و بسیاری موضوعات در سرتاسر جهان را میتوانید در آدرس زیر

بیابید.

http://www.physicsweb.org/TIPTOP)

۸۲۶آدرسی که در زیر آورده شده است حاوی اطلاعات درباره تاریخچة جوایز نوبل است که به فیزیکدانان اعطا شده است.

http://www.nobehchannel.com/nsdpi/index.html

۸۲۷ لیست برندگان جایزه نوبل فیزیک همراه با بیوگرافی کامل آنها در یکی از آدرسهای دانشگاه استانفورد ارائه شده است.

http://www.slac Stanford.edu/library/nobel/html/  

۸۲۸ رابطه بین فیزیک و تکنولوژی فضایی در سایتی که در آدرس زیر آورده شده است، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

http://www.physillni.gov/

۸۲۹ – پرسشی و پاسخ هایی در زمینة فیزیک در آدرس زیر ارائه شده است.

http://www.math.ucredu/home/baez/physics/faq.html  

۸۳۰ آخرین اخبار و رخدادهای عالم فیزیک را میتوانید با مراجعه به سایتی که در آدرس زیر ارائه شده، دریافت کنید.

http://www.het.brown.edu/news/index.html

۸۳۱ درباره ابزارها و روشهای اندازه گیری زمان میتوانید در سایت Walk Through Time اطلاعات کسب کنید.

http://www.physics.nist.gov/Genlint/Time/time.html

۸۳۲ بیوگرافی جامعة فیزیکدانان قرون شانزدهم و هفدهم در آدرس زیر به صورت جامع ارائه شده است.

 http://www.es.rice.edu/EShumsic/Galileo/Catalog/catalog.html

۸۳۳ تاریخدانان و تاریخ نویسانی که در زمینة فیزیک، قلم میزنند در فهرستی که به صورت الفبایی مرتب شده است، قابل یافتن هستند.

http://www.alp.org/history/directry.htm

۸۳۴ وقایعی که در زمینه الکترومغناطیس و نور درعالم فیزیک رخ داده اند

http://www.gsu.edu/other/timeline/elem.html

۸۳۵ امیلیوسرژ اقدام به جمع آوری تصاویر تاریخی در زمینة فیزیک و ستاره شناسی کرده و آنها را به صورت یک کلکسیون زیبا در وب ارائه میکند.

http://www.aip.org/history/esval

۸۳۶ تاریخ فیزیک به صورت درس در آدرس زیر ارائه شده. این درسها برای شاگردان دوره دبیرستان مفید است.

http://www.yup.com/physics  

۸۳۷ آرشیو انجمن فیزیک آمریکا اقدام به ارائه مجموعه ای درباره تاریخ آزمایشهای معروف فیزیکی کرده است.

http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/hist.html

۸۳۸مرکز اطلاع رسانی فیزیک یک لیست از سایر مراکزی که درباره فیزیک و تاریخ آن مطلب ارائه میکنند در آدرس زیر ایجاد کرده است.

http://www.icprac.kr/education

۸۳۹ با مراجعه به آدرس زیر می توانید از یک سرویس ارائه اخبار در زمینه های علمی به خصوص زمینة فیزیک بهره مند شوید.

http://www.ojps.aip.org/html.artinphys/aipmain.html

۸۴۰ انجمن فیزیک اروپا در آدرس زیر یک مجله اینترنتی ارائه میکند.

http://www.linkspringer.de/link/sevice/journals/00770/index.htm

۸۴۱ به آدرس زیر مراجعه کنید و از اطلاعاتی که درباره اشیاء شیشهای و نکات فیزیکی مربوط به آن از این سایت ارائه شده بهره مند شوید.

 http://www.elsvier.nl/inca/publications/store/5/2/2/5/1/2/

۹۴۲ سایت Particle Physics در زمینه های مختلف فیزیکی اطلاعات گوناگونی ارائه میکند.

http://www.eagle.co.uk/ppi/

۸۴۳ انتشارات انجمن فیزیک آمریکا در آدرس زیر واقع شده است.

http://www.publishaps.org/

۸۴۴انجمن فیزیک آمریکا در آدرس زیر آخرین اخبار و وقایع عالم فیزیک را به اطلاع علاقه مندان میرساند.

http://www.aps.org/apsnew

۸۴۵ وضعیت آب و هوا در نقاط مختلف جهان را میتوانید با کمک پوششی راداری Intellects در سایت وب آن بیابید.

http://www.intellicast.com/

۸۴۶ انواع مختلف ابزارهای الکترونیکی برای تشخیص سرعت در آدرس زیر یافت می شود.

http://www.speedlabs.com/

۸۴۷-شرکت ESCORTانواع ابزارهای تشخیص سرعت نوری و لیزری را عرضه میکند.

http://www.escortradar.com/

۸۴۸-آدرس زیر می توانید وضعیت آب و هوا در سرتاسر جهان را که با کمک رادار و تصاویر ماهواره تهیه شده اند

http://www.weathersite.com/

۸۴۹- در آدرس زیر با روش جالبی برای کنترل ترافیک با کمک ابزارهای الکترونیکی آشنا خواهید شد.

http://www.jamtadar.com/

۸۵۰ در سایت زیر می توانید ابزارهای مختلف الکترونیکی برای تشخیص سرعت را خریداری کنید.

http://www.radar.co.nz

۸۵۱-آرشیو فیزیک فضانوردی ناسا که در آن مطالب بسیار دست اول و جالبی درباره فضانوردی خواهید یافت.

http://www.headarcgsfc.nasa.gov/www.info/webstars.html

۸۵۲- موزة موسسه علوم فرانکلین لیستی از بهترین سایتهای مرتبط به علوم فضانوردی را به شما ارائه میکند

http://www.slnfiedustfigotlists/space.html

۸۵۳- برای بدست آوردن اطلاعات درباره طلوع و غروب خورشید و سیکل های ماه میتوانید از سایت USNO استفاده کنید.

http://www.aa.usno.navy.mil/AAAAmain.html

۸۵۴ به آدرس زیر مراجعه کنید تا مجموعهای از بهترینهای فضانوردی را بیابید.

http://www.samadhi.jpl.nasa.gov/

۸۵۵ اگر به شناخت کیهان و دانش فضانوردی علاقه دارید، خوب است که سری هم به سایتی که در آدرس زیر قرار گرفته است بزنید.

 http://www.to-scorpio.com/

۸۵۶برای یافتن لیست موزه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم فضایی در آمریکا شمال و اروپا کافی است به آدرس زیر مراجعه کنید.

 http://www.skupub.com/

۸۵۷یک منبع خوب برای یافتن منابع مربوط به فضانوردی در وب را می توانید با مراجعه به ادرس زیر، مورد استفاده قرار دهید.

http://www.html – www.stsci.edu/astriweb/net

۸۵۸- اگر به کافة فضانوردان مراجعه می کنید، می آموزید که چگونه یک پژوهش فضانوردی انجام دهید یا چطور شبیه به یک فضانورد باشید.

http://www2.ari.net/home/Odenwald/cafe.html

۸۵۹- بازار تجهیزات و لوازم مربوط به اخترشناسی و علوم فضایی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید. .

http://www.zebu.uoregon.edu/text.html

۸۶۰- کتابها و متونی با فرمت HTML درباره فضانوردی، در آدرس زیر قابل دستیابی هستند.

ട് http://www.astronomy-mail.com/

۸۶۱- بهترین تصاویر روز از کیهان (منظور فضاي اطراف زمین است !) را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.antwrpigsfc.nasa.gov/apod/astropix.html –

۸۶۲برای آنکه دریابید، تحولات کیهانی و اجرام آسمانی در انجام فرایض دینی مسلمین چگونه موثر هستند می توانید به سایت زیر مراجعه کنید.

 http://www.moonsighting.com/

۸۶۳-دو کیهان شناسی آماتور، عکسهای خورد را در این زمینه リ در آدرس زیر برای علاقه مندان عرضه می کنند.

http://www.autocode.com/astro.htm-

۸۶۴برای آنکه راجع به تلسکوپ دانشگاه بدفورد که با کمک روبوتها کنترل می شود اطلاعاتی کسب کنید می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.

 http://www.telescope.org/rti/

۸۶۵-فعالیت های کیهان شناسی خود را با مراجعه به تقویم نجومی قرار گرفته در آدرس زیر تنظیم کنید.

http://www.cismicdust.uo.uk/

۸۶۶-مجله space&airعمدتاً درباره تاریخ فضانوردی صحبت می کند، در آدرس زیر قابلدسترسی است.

http://www.airspacemag.com/

۸۶۷-عناوین منتخب از مجلات انگلیس مربوط به فضانوردی وکیهان شناسی در آدرس زیر  قابل دسترسمی است.

http://www.astronimynow.com/

۸۶۸-ماهنامه ای که اطلاعات ابتدایی درباره فضا وکیهان شناسی را در اختیار علاقه مندان  قرار می دهد و ادرسی زیر قابل دستیابی است.

http://www.Kalabach.com/astronomynow.com/  

۸۶۹ خبرهایی از فضا، عنوان یک مرکز خبررسانی اینترنتی است که اخبار فضانوردی و کیهان  شناسی رابرای عموم منتشر میکند

.http://www.nando.net/newsroomspecial/space.html

۸۷۰انجمن جهانی فضا ماهنامهای リ در آدرس اینترنتی زیر منتشر میکند.

http://www.spaceviews.com

۸۷۱ در سایت قرار گرفته در آدرس زیر نیز میتوانید اخبار و وقایع فضانوردی را به صورت آن لاین دریافت کنید.

 http://www.wire-ap.org/APnews

۸۷۲ نتایج تحقیقات پیشرفته فضایی را با مراجعه به آدرس زیر می توانید به دست آورید.

http://www.elsevier.com/inca/publications.store/6/4/4

۸۷۳-اطلاعات و اخبار هواشناسی، فضایی و کیهان شناسی vh می توانید fh مراجعه به آدرس زیر به صورت آنلاین به دست آورد.

http://www.xs4all.nll-/varikop/astrong.html  

۸۷۴ لیستی از انتشاراتی که در رابطه با موضوعات فضا و کیهان شناسی مطلب نشر میکنند در آدرس زیر قابل یافتن است.

http://www.cv.nrao.edu/first/www.yp. full text.html

۸۷۵ انجمن ستاره شناسی سلطنتی در انگلستان یک ماهنامه منتشر میکند.

http://www.iop.org/Mags/AG