نمایه سازی اطلاعات در اینترنت

مقدمه

وقتی بدانیم که هر روز میلیونها صفحه الکترونیکی به وب اضافه می گردد، متوجه میشویم که پیچیدگی سازماندهی منابع آن طوری است که مغز انسان سوت میکشد. میلیونها صفحه موجود در وب به طور فلهای از طریق یک میلیارد اتصال تفسیر شده، به اسم پیوند فرامتنی به هم مربوط شده اند. مردم انتظار دارند که پیوسته به اطلاعات مشخصی دسترسی داشته باشند. تحقق این کار برای متخصصان اطلاع رسانی به یژه نمایه سازان میدان چالش است (کلیولند و کلیولند، ۱۳۸۵: ۲۵۸). شبکه اینترنت علاوه بر اینکه امروزه افقهای نوینی را در دسترسی یکپارچه به انواع منابع اطلاعاتی فراروی کتابداران و جستجو گران اطلاعات نهاده است، خود از نداشتن یک سازماندهی مناسب و کارامد که امر بازیابی اطلاعات را تسهیل کند رنج میبرد. اینترنت در حال حاضر با یک آشفتگی و بی نظمی بزرگ روبرو می باشد و این آشفتگی و بی نظمی بیشتر ناشی از ناکارآمدی روش های سازماندهی اطلاعات در این محیط جدید است. در واقع بر خلاف کتابخانه ها که هر ماده اطلاعاتی را براساس معیارهای خاصی انتخاب کرده و با استفاده از اصول و راهکارهای استانداردی، سازماندهی مینمایند، اینترنت پذیرای هر نوعی از اطلاعات از سوی هر شخص یا مؤسسه ای می باشد. به عبارت دیگر هیچ گونه کنترل چارچوبی برای ورود اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت وجود ندارد. آقای ویلیام کتس” یکی از صاحب نظران حوزه کتابداری و اطلاع رسانی، اینترنت را به یک مغازه سمساری تشبیه می کند که در آن هر چیزی آن هم به صورت درهم و برهم یافت می شود. از نظر وی اینترنت پدیده ای بی شکل و قواره بوده و مترادف با هرج و مرج و بی نظمی آشکار است. روی همین اصلی در هنگام جستجوی اطلاعات در این شبکه در بسیاری از موارد، نتایج جستجو انقدر زیاد، کم ربط بعضاً نامربوط است که حاصلی جز اتلاف وقت کاربران ندارد. یک فرد بی تجربه می تواند ساعت های مدیدی غرق در جستجوی بی فایده در اینترنت شود. حتی جستجوهایی که با منطقی کافی شروع شوند ممکن است در فضای نامتناهی شبکه گم شوند. بروز این موارد و مشکلات برای کتابدارانی که با سازماندهی اطلاعات و نظم در دسترس پذیری خو گرفته اند مشکل آفرین میباشد. اما این نابسامانی و همچنین عدم موفقیت کاربران در یافتن اطلاعات مفید و ارزشمند از ناکارآمدی روشهای سازماندهی منابع اینترنتی نشأت میگیرد (محمدی، ۱۳۸۳).